دانلود کتاب آشنایی با معماری جهان دانشگاه پیام نور


دانلود کتاب آشنایی با معماری جهان دانشگاه پیام نور

کتاب آشنایی با معماری جهان دانشگاه پیام نور که توسط دکتر ساناز لیتکوهی در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است

نگارش این کتاب با هدف تهیه منبعی خودآموز و جامع برای این درس در چهارچوب ضوابط کتب درسی دانشگاه پیام نور می باشد. آنچه در این میان بیشتر از سایر فاکتورها مدنظر قرار گرفت، تلاش در جهت خلاصه سازی مفاهیم و نمونه ها و نیز پرهیز از مواجه دانشجو با حجم زیادی از مطالب و داده های تکراری است.

فهرست مطالب کتاب آشنایی با معماری جهان :

فصل اول: معماری پیش از تاریخ

 • عصر پارینه سنگی
 • عصر میان سنگی
 • عصر نوسنگی
 • انقلاب نوسنگی

فصل دوم: معماری بین النهرین

 • سومر
 • آکاد
 • بابل کهن
 • آشور
 • بابل جدید

فصل سوم: معماری مصر

 • معماری دوره پادشاهی کهن
 • معماری دوره پادشاهی میانه
 • معماری دوره پادشاهی جدید

فصل چهارم: معماری تمدن های اژه ای

 • معماری و تمدن مینوسی
 • معماری و تمدن سیکلادی
 • معماری و تمدن هلاسی (میسنی)

فصل پنجم: معماری هند

 • شهر موهنجودارو
 • تمدن نژاد آریایی
 • آئین و معماری عصر بودایی
 • معماری و آیین هندو
 • معماری معابد جین

فصل ششم: معماری معابد چین

 • فلسفه، دین و هنر در چین
 • معماری و شهرسازی چین
 • خانه چینی
 • معابد چینی
 • دیوار چین
 • سبک های معماری چینی (شمالی و جنوبی)

فصل هفتم: معماری ژاپن

 • معماری معابد ژاپن
 • خانه ژاپنی

فصل هشتم: معماری روم

 • معماری اتروسک ها (اتروریایی)
 • معماری روم

فصل نهم: معماری یونان

 • معماری دوره کهن (آرکائیک)
 • معماری دوره کلاسیک
 • شهرسازی در تمدن یونان
 • شیوه های معماری یونان

فصل دهم: معماری صدر مسیحیت

 • معماری دوره پیگرد
 • معماری دوره بازشناسی
 • موزاییک

فصل یازدهم: معماری بیزانس

 • ویژگی های معماری بیزانس
 • کلیساهای معماری بیزانس
 • معماری دوره بیزانس پسین

فصل دوازدهم: معماری رومانسک

 • ویژگی های سبک رومانسک
 • سبک رومانسک در فرانسه
 • سبک رومانسک در ایتالیا
 • معماری رومانسک در انگلستان
 • سبک های معماری رومانسک
 • پیکره تراشی در سبک رومانسک

فصل سیزدهم: معماری گوتیک

 • گوتیک آغازین
 • معماری گوتیک پیشرفته
 • سبک مشعشع
 • معماری گوتیک پسین
 • معماری گوتیک در سایر کشورها
 • پیکرتراشی گوتیک
 • شیشه منقوش در معماری گوتیگ

فصل چهاردهم: معماری رنسانس

 • رنسانس آغازین
 • رنسانس میانه
 • رنسانس پیشرفته

فصل پانزدهم: معماری باروک

 • باروک در ایتالیا
 • باروک فرانسه
 • باروک انگلستان
 • باروک اسپانیا
 • باروک هلند
 • پیکرتراشی باروک
 • نقاشی باروک
توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 180
حجم: 18.9 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *