دانلود تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

دانلود تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده پایان نامه : شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرایی و نتایج به دست آمده (حداقل در 10 سطر)

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های منتخب سرم مردان میانسال بوده است. برای این منظور تعداد 40 نفر از مردان میانسال به طور تصادفی به دو گروه چاق (20= n) و غیر چاق (20=n ) تقسیم شدند.

میانگین سن برای گروه چاق 26 سال، قد 5/171 سانتی متر و وزن 4/96 کیلوگرم و همین عوامل برای گروه غیر چاق به ترتیب 12/28 سال، 8/176 سانتی متر و 2/70 کیلوگرم بود.

دو گروه در یک برنامه تمرینی به مدت 8 هفته شرکت کردند. هر هفته شامل سه جلسه و با جلسات 60 دقیقه ای شامل : 10 دقیقه گرم کردن عمومی، 20 دقیقه دویدن با شدت 60 تا 75 درصد HRR با تردمیل، 5 تا 10 دقیقه ریکاوری فعال، تکرار دوره تمرینی به مدت 20 دقیقه و 5 تا 10 دقیقه سرد کردن بود.

نمونه های خون آزمودنی ها 24 ساعت قبل و بعد از برنامه ورزشی گرفته شد و با روش الایزا، Ig های منتخب مورد بررسی قرار گرفت. همچنین BMI نمونه ها توسط دستگاه بادی کامپوزیشن آنالایزر (Body Composition Analyzer) اندازه گیری شد و در پایان با استفاده از نرم افزار SPSS داده های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش به شرح زیر می باشد :

  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر BMI مردان میانسال چاق تأثیر داشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgA سرم مردان میانسال چاق تأثیر داشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgG سرم مردان میانسال چاق تأثیری نداشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgM سرم مردان میانسال چاق تأثیری نداشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر BMI مردان میانسال غیر چاق تأثیری نداشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgA مردان میانسال غیر چاق تأثیر داشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgG مردان میانسال غیر چاق تأثیر داشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgM مردان میانسال غیر چاق تأثیر داشت.

واژه های کلیدی :

ایمونوگلوبولین ، شاخص توده بدنی ، سیستم ایمنی، چاق، غیر چاق

مقدمه

جهان و پدیده های موجود در آن همواره در حال تأثیر مقابل بر یکدیگر و تغییر می باشند، در اثر این تحولات که منجر به پیشرفت تمدن و زندگی ماشینی در عصر حاضر شده است، بیماریها ومشکلات فراوانی نیز برای انسان بوجود آورده است. برای مبارزه با چنین مشکلاتی، تلاشهای زیادی صورت گرفته که یکی از مهمترین آنها ورزش و فعالیت بدنی است.

در میان رشته های متنوع علمی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به مروز زمان دچار دگرگونی شده و با کشف مسایل جدید روز به روز، دامنه آن گسترده تر وپیچیده تر شده است، با این وجود باید اذعان نمود که هنوز بشر در ابتدای راه است و مسایل زیادی باید مورد بررسی قرار گیرد.

تلاش محققین امروزی در فکر حل بسیاری از مسایل تربیت بدنی و ارتباط آن با رشته های دیگر علمی است، از آنجایی که کسب و حفظ سلامتی از جمله اهداف مهم تربیت بدنی می باشد، به همین دلیل ارتباط تنگاتنگی با علم پزشکی دارد که تداخل این دو علم با یکدیگر باعث بوجود آمدن شاخه جدیدی به نام طب ورزشی گشته است که رسالت بررسی کیفیت و کمیت ورزشهای مختلف را، از نقطه نظر تأمین سلامت جسمانی افراد برعهده دارد. تعداد زیادی از پژوهشگران تلاش کرده اند تا تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر عملکرد اعضای مختلف بدن، مثل قلب، ریه، کلیه، عضلات و غیره را به اثبات برسانند.

امروزه پدیده تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی مورد توجه همگان قرار گرفته است. از آثار مفید این پدیده، تأمین سلامت روانی و جسمانی و کاهش هزینه های درمانی برای تمام افراد جامعه است. همه افراد در هر مقطع سنی که باشند چه مرد و چه زن، چه پیر و چه جوان می باید به فعالیتهای ورزشی بپردازند تا ازاثرات مفید آن    بهره مند شوند. در جهان ورزش علاوه بر جنبه های قهرمانی و افتخارات، مسایل دیگری مانند افزایش قدرت بدنی، کاهش اختلالات، تقویت سیستم دفاعی بدن، کاهش اثرات سوء بعضی از تمرینات و به طور کلی بالا بردن کارائی جسمی و روانی نیز مد نظر می باشد و به همین دلیل مطالعات فراوانی انجام گرفته است تا ارتباط وتأثیرات تمرینات ورزشی و فعالیت های جسمانی بر سیستمهای مختلف بدن مشخص شود و اثرات هریک در کوتاه مدت و یا دراز مدت ارزیابی شود تا با ارائه طرحهای نوین در حیطه فعالیتهای ورزشی علاوه بر اینکه پایه علمی و تحقیقی ورزش محکم تر گردد، زمینه انجام بهتر این فعالیتها و تندرستی و شادابی حاصل آید.

در همین راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی اثر فعالیت بدنی بر برخی از اجزاء سیستم ایمنی و شاخص توده بدنی می باشد.

بیان مسأله

یکی از مهمترین تأثیرات ورزش و فعالیت بدنی که شاید کمتر در مورد آن بحث شده است نقش ورزش در تقویت یا تضعیف سیستم دفاعی بدن است که در صورت کارکرد نامناسب آن، ادامه حیات برای انسان میسر نیست، با توجه به نقش مهم سیستم ایمنی در حفظ سلامتی انسانها و اثراتی که ورزش و فعالیت بدنی در این خصوص دارند، بررسی نقش فعالیتهای بدنی بر روی سیستم ایمنی بدن انسان، از ارزش ویژه ای برخوردار می باشند.

بدن انسان از راههای مختلف می تواند در برابر تمام میکرو ارگانیسمهایی که قادرند به بافتها و اندامها آسیب برسانند، از خود مقاومت نشان دهد که یکی از این راهها، تولید آنتی کر یا پادتن می باشد. ایمونوگلوبولین ها، بویژه IgG ، IgA ، IgM از آنتی کورهای مهم بدن محسوب می شوند که بیشترین مقدار ایمونوگلوبولین های سرم خون و مایعات بافتی را شامل می شوند. این ایمونوگلوبولین ها به میزان زیادی در طی پاسخ ایمنی ثانویه تولید شده و دارای ظرفیت انتشار بسیار بالایی هستند که می توانند سریعتر از سایر ایمونوگلوبولین ها وارد فضای خارج عروق شوند و بعلاوه تمایل زیادی در اتصال به آنتی ژن دارند که در نتیجه سریعتر و بیشتر به آنتی ژن ها متصل شده و باعث از بین رفتن آنها می شوند و از این طریق، نقش مهمی در سلامتی انسان ایفا می کنند [4 و 11 و 16] .

تمرینات بدنی بویژه تمرینات هوازی موجب آمادگی دستگاههای حیاتی بدن از قبیل قلب، ریه، عضلات و همچنین باعث افزایش نیرو و بهبود دستگاههای تولید انرژی در عضلات شده و خستگی را به تعویق می اندازد [2 و 15] .

 

 

فهرست مطالب

بسم الله………………………………………………………………………………………………………………. الف

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. ب

سپاسگزاری…………………………………………………………………………………………………………. ج

تقدیم به ……………………………………………………………………………………………………………..  د

فرم ب………………………………………………………………………………………………………………… ز

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………… ه

فهرست جدول ها …………………………………………………………………………………………………  و

فهرست شکل ها…………………………………………………………………………………………………… و

فهرست نمودارها………………………………………………………………………………………………….. ی

فهرست پیوست ها ………………………………………………………………………………………………..  ی

فصل اول : طرح پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………… 5

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 6

ه

پیش فرض های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 7

محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………… 8

تعریف اصطلاح ها و واژه ها…………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 13

سیستم ایمنی……………………………………………………………………………………………………….. 13

چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی……………………………………………………………………………… 14

ایمنی ذاتی………………………………………………………………………………………………………….. 15

ایمنی اکتسابی……………………………………………………………………………………………………… 16

آنتی ژن……………………………………………………………………………………………………………… 17

آنتی بادی……………………………………………………………………………………………………………. 17

کمپلمان……………………………………………………………………………………………………………… 18

گلبولهای سفید…………………………………………………………………………………………………….. 18

لنفوسیت ها ………………………………………………………………………………………………………… 19

لنفوسیت T…………………………………………………………………………………………………………. 21

لنفوسیت B ……………………………………………………………………………………………………….. 22

چگونگی تولید ایمونوگلوبولین……………………………………………………………………………….. 22

ل

ایمونوگلوبولین…………………………………………………………………………………………………….. 25

ایمونوگلوبولین G ………………………………………………………………………………………………. 27

ایمونوگلوبولین A ……………………………………………………………………………………………….. 28

ایمونوگلوبولین M ………………………………………………………………………………………………. 30

فعالیت بدنی و سیستم ایمنی ………………………………………………………………………………….. 31

پاسخهای ایمنی ورزشکاران……………………………………………………………………………………. 32

تغییرات BMI ……………………………………………………………………………………………………. 34

تغییرات هورمون کورتیزول……………………………………………………………………………………. 35

تغییرات کاتکولامین ها………………………………………………………………………………………….. 37

تغییرات گلوتامین پلاسما……………………………………………………………………………………….. 39

فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم………………………………………………………………….. 40

نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال 1990…………………………………………………………….. 58

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 62

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. 62

نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………. 62

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 63

ابزار و وسایل اندازه گیری……………………………………………………………………………………. 64

ط

روشهای اندازه گیری و نحوه انجام کار……………………………………………………………………. 65

روشهای آماری…………………………………………………………………………………………………… 66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 68

ویژگیهای آزمودنیها……………………………………………………………………………………………… 69

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………. 70

فصل پنجم : بحث و بررسی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 79

خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 79

یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 80

بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………. 80

نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………….. 86

پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………… 87

 

 

ک
فهرست جداول

جدول 4-1 : توصیف مشخصات جسمانی و عوامل مورد نظر آزمودنیها ……………………….. 69

جدول 4-2 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین 71

جدول 4-3 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین 72

جدول 4-4 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین 73

جدول 4-5 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین   74

جدول 4-6 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتBMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین        75

جدول 4-7 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان غیرچاق قبل و پس از تمرین         76

جدول 4-8 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین         77

جدول 4-9 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین        78

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1 : ساختمان کلی ایمونوگلوبولین ها……………………………………………………………. 25

شکل 5-1 : تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و سطوح ایمونوگلوبولین های A ، G ، M ….. 86

و
فهرست نمودارها

نمودار 4-1 :  میانگین BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین …………………………………….. 71

نمودار 4-2 :  میانگین IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………………… 72

نمودار 4-3 :  میانگین IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………………… 73

نمودار 4-4 :  میانگین IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین …………………………………….. 74

نمودار 4-5 :  میانگین BMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ………………………………. 75

نمودار 4-6 :  میانگین IgA مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ………………………………… 76

نمودار 4-7 :  میانگین IgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ………………………………… 77

نمودار 4-8 :  میانگین IgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ……………………………….. 78

 

فهرست پیوست ها

پیوست شماره (1) ………………………………………………………………………………………………. 91

پیوست شماره (2)……………………………………………………………………………………………….. 92

پیوست شماره (3) : …………………………………………………………………………………………….. 93

ی

منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 94

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 103
حجم: 9.15 مگابایت
45,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.