اوره برای مصارف صنعتی


اوره برای مصارف صنعتی

 اندازه گیری خاکستر

روش وزنی

– 1هدف

هدف از این استاندارد شرح روشی وزنی جهت اندازه گیری خاکستر اوره برای مصارف صنعتی میباشد.

– 2اصل

تکلیس (گداختن) محصول در 25± 800درجه سانتیگراد تا رسیدن بوزن ثابت

 – 3وسائل

وسائل معمولی آزمایشگاهی و

-1-3جام پلاتینی یا سیلیسی، ته صاف بقطر  تقریبی   50میلیمتر و ارتفاعی در حدود  25میلیمتر

-2-3کوره برقی قابل تنظیم در ± 25  800درجه سانتیگراد

 

 -4روش عمل

-1-4تهیه نمونه آزمایش

100گرم از نمونه مورد آزمایش را با تقریب به  0/1گرم وزن کنید.

-2-4اندازه گیری

جام 1 (1-3) را در حرارت ± 25  800درجه سانتیگراد گداخته و سپس در دسیکاتور سرد و با تقریب به  0/1میلی گرم وزن کنید. سپس آنرا زیر یک هوت هواکش دار روی شعله کوچکی قرار دهید و نمونه آزمایش (1-4) را در قسمتهائی اندک داخل  آن بریزید و دقت کنید که این افزایش طوری انجام گیرد که آن قسمت از محصول بتدریج نسبتأ ذوب و تجزیه گردد.

سپس جام محتوی محصول نسبتأ تجزیه شده را در کوره برقی (2-3) که حرارت آن تقریبأ  300درجه است قرار دهید. سپس بتدریج بر حرارت تا ± 25  800درجه بیافزاید بطوریکه از پرتاب ذرات داخل جام

به خارج جلوگیری شود (تقریبأ یک ساعت ) حرارت را ادامه دهید تا باقیمانده تجزیه کاملا تکلیس شود (در حدود سی دقیقه) جام را از کوره خارج کنید و آنرا در دسیکاتوری بگذارید. پس از سرد شدن، آنرا وزن کنید. سپس مجددا تکلیس را در کوره برقی تکرار کنید تا بوزن ثابت برسید.

-5بیان نتایج

مقدار خاکستر، برحسب درصد وزنی از فرمول زیر بدست میاید

که در آن

m1 وزن جام خالی برحسب گرم

m2 جام محتوی خاکستر برحسب گرم

m0 وزن نمونه آزمایش برحسب گرم

 

6 گزارش آزمایش

در گزارش آزمایش نکات زیر باید قید گردد

الف – ماخذ روشی که بکار رفته است

ب – نتایج و شکل بیانی که مورد استفاده قرار گرفته است

ج – وقایع غیرعادی که درطول آزمایش پیش آمده است

د – کلیه اعمالی که در این استاندارد پیش بینی نشده و یا به اختیار صورت پذیرفته است

 

 

 

-1برای مقادیر خاکستر کمتر یا برابر  0/001درصد (m/m) و یا اگر باقیمانده بایستی برای اندازه گیری آهن بکار رود، از یک جام پلاتین استفاده کنید.

 


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *