دانلود بررسی عملکرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان

دانلود بررسی عملکرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان

مقدمه

بشر از دیرباز برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله کالا و خدمات نمود، با مرور زمان و با پیشرفت علم،نحوه ی تبادل کالاها و خدمات از روش خود کفایی به مبادله پایاپای تبدیل شد، با اختراع پول روزنه ی جدیدی، در جهت پیشرفت انسان به سوی راحتی بیشتر گشوده شد. با وارد شدن علم به این چرخه، و ظهور علم اقتصاد و روش‌های مختلف تبادل کالاها وخدمات، تجارت جهانی پای به عرصه ای گذاشت که هر روز پیشرفت آن قابل ملاحظه بوده و امروزه با جهانی شدن وتبدیل دنیا به دهکده ی جهانی، راهی جز یافتن راههای سریع، موثر و کم هزینه وجود ندارد.

با ظهور اینترنت، این گام اساسی برداشته شد، و عمل تبادل الکترونیکی داده‌ها یا  EDI  به عنوان سر منشا تجارت الکترونیکی، دوره ی جدیدی از اقتصاد و تجارت را رقم زده است. امروزه تمامی‌کشورها و سازمان‌ها برای بقا باید در تجارت الکترونیکی وارد شده امور خود را به صورت اینترنتی و با استفاده از خدمات شبکه انجام دهند.

در این پژوهش سعی شده با بررسی عملکرد یکی از پیشتازان این امر در ایران چگونگی ورود به این بازار را بررسی نماییم. امید است این پژوهش راه گشایی باشد برای کسانی که تمایل به ورود به این عرصه را دارند.

 

عنوان کامل پژوهش

بررسی عملکرد سایت بازار بیز  در جذب مشتریان و ارائه راهکارهای اقتصادی

هدف پژوهش

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سایت BazaarBiz در جذب مشتریان ارائه راهکارهای اقتصادی و نگهداری آنها و اجرای CRM ونیز بررسی موفقیت این سایت در امر e- marketing می‌باشد.

بیان مسئله

با توجه به این که در کشور ما هنوز تجارت الکترونیک به طور کامل انجام نمی‌شود ونیز به دلیل عدم شناخت مردم از این روش تجاری ونیز با تاکید بر این موضوع که دنیای امروز بر پایه استفاده از EDI,IT پیش می‌رود، وارد نشدن به این عرصه، می‌تواند موجبات عقب ماندگی بیشتری اقتصاد کشوری را فراهم آورد لذا وارد شدن e-business , e- commerae یکی از واجبات هر سازمان با شرکتی می‌باشد.

اهمیت مساله (نظری –عملی)

با توجه به گسترش IT در دنیای امروز والکترونیکی شدن امور، ائم از تجارت آموزش، انتقال اطلاعات، تبلیغات واینکه امروزه کوچکترین و پیش پا افتاده ترین کارها نیز از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، و با فراگیر شدن استفاده از اینترنت در پیش رفتن به سمت الکترونیکی کارها از جمله تجارت، که سابقه ای طولانی در سطح جهان دارد در کشور ما امری ضروری است.

یافته‌های برخی از مهمترین پژوهشهای انجام شده مربوط به مساله مورد پژوهش:

با توجه به جدید بودن و به روز بودن موضوع پژوهشهای چندانی روی این موضوع انجام نگرفته است. و از طرفی پژوهشهای صورت گرفته نیز به صورت کلی بوده وبر فرهنگسازی تجارت الکترونیک و یا بررسی آن در ایران بوده است و هیچ پژوهش به صورت خاص و تخصصی بر این موضوع متمرکز نشده است، اما یافته‌های بدست آمده شامل مزایا و معایب e- commore نحوه‌های جابجایی پول، بحث امنیت، تبلیغات و بررسی داشته اند.

سوال (ها) یا فرضیه‌ها (های) پژوهش

1- فروش online از لحاظ اقتصادی دارای عملکرد مطلوبیست.

2- میزان ماندگاری مشتریان در سایت باعث افزایش فروش می‌شود.

3- به روز رسانی و ایجاد عوامل جذاب باعث بالا رفتن آماره بازدید کنندگان می‌شود

4- نبود پول الکترونیکی موجب کاهش کارایی این سیستم می‌شود.

تعریف علمی‌و متغیرهای مورد بررس

(متغیرهای مستقل) f= متغیر تابع

متغیرهای مستقل شامل مشتریان جذب و نگهداری مشتری و ارضای خواسته مشتری

متغیر وابسته عملکرد سایت (عرضه کالا و فروش)

 

مشخص کردن مقیاس اندازه گیری متغیرها

مقایس اندازه گیری نسبی است (فروش) مقیاس اندازه گیری با توجه به اینکه متغیرها همه وابسته هستند و متغیرهای (فروش، عملکرد، مشتریان، رضایتمندی و….) نسبتی می‌باشد.

مشخص کردن نقش متغیرها (باز خور)

در این پژوهش، عملکرد سایت 0عرضه کالا و فروش به عنوان متغیر وابسته و آمیخته‌ها بازاریابی به عنوان متغیر مستقل می‌باشد

طرح پژوهش

در بررسی این پژوهش ابتدا تبلیغات بررسی می‌گردد، سپس میزان فروش  مورد محاسبه قرار گرفته و میزان رضایتمندی مشتریان نحوه عملکرد سایت در قبال مشتریان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی

جامعه وگروه بررسی شده مدیران وسیاستگذاران سایت بازار بیز می‌باشند.

روش نمونه برداری

با توجه به اینکه در این پژوهش عملکرد یک سایت مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا جامعه آماری مدیران و سیاستگذاران سایت می‌باشند که با توجه به مقدار کم آنها، ازهمه ی آنها استفاده شده است.

ابزارگر آوری داده‌ها

در این تحقیق برای جمع آوری داده‌ها از روش مصاحبه، استفاده از منابع کتابخانه ای، اطلاعات آماری موجود از کاربران سایت استفاده گردیده است.

روش گرد آوری داده‌ها

برای گرد آوری داده‌ها اصلی ترین منبع و روش گرد آوری مصاحبه با اعضای اصلی سایت که سیاستگذاران سایت نیز می‌باشند لذا در مصاحبه با مدیران ومسئولان سایت و پرسش سوالهای مطرح شده به جمع آوری داده‌ها پرداخته شده است به دلیل نو بودن موضوع، وکم بودن جامعه آماری، تهیه پرسش نامه مقدرو نبود، اما در گرد آوری داده‌ها از اطلاعات موجود در کنترل پنل Conrtol panel سایت نیز استفاده شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

با روش‌های آمار استنباطی آزمون فرضیه‌ها پرداخته خواهد شد.

در این پروژه برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار استنباطی به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شده است

 

 

مقدمه. ۱

فصل اول- طرح تحقیق.. ۲

عنوان کامل پژوهش… ۳

هدف پژوهش… ۳

بیان مسئله. ۳

اهمیت مساله (نظری –عملی) ۳

سوال (ها) یا فرضیه‌ها (های) پژوهش… ۴

تعریف علمی‌و متغیرهای مورد بررس… ۴

مشخص کردن مقیاس اندازه گیری متغیرها ۵

مشخص کردن نقش متغیرها (باز خور) ۵

طرح پژوهش… ۵

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی.. ۵

روش نمونه برداری.. ۵

ابزارگر آوری داده‌ها ۶

روش گرد آوری داده‌ها ۶

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶

فصل دوم- ادبیات تحقیق.. ۷

تعریف تجارت الکترونیکی (E Business) 8

سیستم‌های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS) 10

مفاهیم BPR برای تجارت الکترونیکی.. ۱۳

زمینه‌های BPR برای تجارت الکترونیکی.. ۱۵

CRM و بازاریابی الکترونیکی.. ۱۷

چرا به CRM نیاز است؟. ۱۸

سازگاری ERP با تجارت الکترونیکی.. ۱۹

کاربردهای ERP. 22

یکپارچه سازی سیستم‌های نرم افزاری معروف به EAI 23

ارتباط مدیریت حلقه تامین (SCM) با تجارت الکترونیکی.. ۲۵

یکپارچگی اطلاعات الکترونیکی.. ۲۶

هم زمانی الکترونیکی.. ۲۶

همکاری جریان کار الکترونیکی.. ۲۶

مدلهای جدید تجاری.. ۲۶

استفاده از فن آوری اطلاعات IT در حلقه تامین.. ۲۷

تبلیغات بازاریابی از طریق اینترنت.. ۲۷

تشخیص مشتریهای بالقوه. ۲۸

تشخیص نیاز مشتریهای بالقوه. ۲۹

جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از اینترنت.. ۳۰

جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از فروشگاه الکترونیکی.. ۳۰

اطلاعات رسانی به مشتری‌های بالقوه. ۳۰

فرایند فروش… ۳۲

جمع آوری سفارش… ۳۲

دریافت پول. ۳۳

دریافت پول در فروشگاههای الکترونیکی.. ۳۳

دریافت پول از طریق کارتهای اعتباری.. ۳۴

توزیع محصول. ۳۴

مدل فروش تاجربه تاجر (B2B) 34

1- کاهش هزینه‌های منابع و ابزار عملیاتی.. ۳۵

۲- بهبود کنترل و مدیریت منابع. ۳۵

۳- کاهش سیکل زمان عملیات.. ۳۵

فرآیند خرید و انبارداری.. ۳۶

خرید با استفاده از اینترنت.. ۳۶

تعریف مبادله الکترونیک داده‌ها ۴۱

مستندات مورد انتقال. ۴۲

تفاوت باانتقال الکترونیک وجوه و پست الکترونیک.. ۴۳

فناوریهای مرتبط با مبادلـه الکترونیک داده‌ها ۴۴

استانداردهای مبادله الکترونیک داده‌ها ۴۴

مزایای مبادله الکترونیک داده‌ها ۴۸

محدودیتهای اجرای مبادله الکترونیک داده‌ها ۵۰

بازاریابی الکترونیک چیست ؟. ۵۳

عوامل موفقیت در بازاریابی الکترونیک(BONI): 57

بانکداری الکترونیک.. ۶۰

موانع موجود برای گسترش سیستم‌های بانکداری الکترونیک در ایران.. ۶۱

خلاصه ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی.. ۶۴

مروری بر ویژگی‌های بانکداری اینترنتی.. ۶۶

مزایای بانک‌های صددرصد اینترنتی.. ۶۷

دستیابی در هر مکان و هر زمان.. ۶۸

عدم هرگونه دردسر برای گشایش حساب.. ۶۸

سهولت در پرداخت قبوض…. ۶۹

معیب بانک‌های صددرصد اینترنتی.. ۶۹

ملاقات حضوری در بانک را فراموش نکنید. ۶۹

واریز نمودن پول نقد در حساب‌ها را فراموش کنید. ۶۹

نبودن بعضی از خدمات ویژه. ۶۹

مشاور مالی.. ۷۰

مواظب هیولای کارمزد باشید! ۷۰

ضرورت آشنایی با فناوری.. ۷۰

انتظار چه کارمزدهایی را باید داشته باشید؟. ۷۰

کاربری بانکداری اینترنتی.. ۷۱

معامله کنندگان اینترنتی.. ۷۱

پس انداز کنندگان.. ۷۱

خریداران فوری.. ۷۱

پرداخت قبوض…. ۷۲

وام گیرندگان.. ۷۲

کارمزد دستگاه‌های خودپرداز. ۷۲

کشیدن چک و درخواست دسته چک.. ۷۲

کارت‌های اعتباری.. ۷۲

سایر خدمات بانکی.. ۷۳

سایر کارمزدها ۷۳

راه حلی برای برتری در بانکداری: شعبه اینترنتی.. ۷۳

چهار اصل اساسی در ایجاد یک شعبه اینترنتی.. ۷۴

شناخت اقتصاد اینترنتی.. ۷۴

کاربری شعبه اینترنتی.. ۷۵

ارائه یک برنامه سازگارتر با تحولات فناوری اینترنت.. ۷۶

حسابگرهای بهنگام اینترنتی: روشی ساده و عالی برای جذب مشتری.. ۸۰

راهبرد الکترونیک، در بانکداری اسلامی.. ۸۱

۱- وجود حجم قابل قبول نهادها و مبادلات اسلامی.. ۸۳

۲- هماهنگی با جریان علمی مبادلات الکترونیک.. ۸۵

۳- کشش پذیری راهبردی، در مجامع اسلامی.. ۸۹

۴- وحدت رویه فقهی نسبت به تنوع عملیات.. ۹۱

دولت الکترونیکى، فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آینده. ۹۴

تعریف دولت الکترونیکى : ۹۴

مزایاى دولت الکترونیکى.. ۹۴

دولت الکترونیکى در سرتاسر جهان : ۹۵

چالش‌هاى آینده فراروى دولت الکترونیکى.. ۹۵

آشنایى شهروندان با ارزش‌هاى دولت الکترونیکى.. ۹۷

اطمینان از دسترسى به اطلاعات و خدمات مفید. ۹۷

هماهنگ سازى طرح‌هاى دولت الکترونیکى بومى، منطقه اى و ملى.. ۹۸

فراهم کردن دسترسى به اینترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات.. ۹۹

مدیریت مسائل مربوط به زبان و• ارتباطات.. ۹۹

تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونیکى.. ۱۰۰

دولت الکترونیکى در ایالات متحده آمریکا ۱۰۰

حفظ حریم شخصى.. ۱۰۱

امنیت اطلاعات کامپیوترى.. ۱۰۱

کلینگر، کوهن.. ۱۰۱

مدیریت تکنولوژى اطلاعات فدرال. ۱۰۱

قانون توانبخشى.. ۱۰۲

قانون حفاظت حریم شخصى کودکان در فضاى آنلاین.. ۱۰۲

قانون تجارت الکترونیکى.. ۱۰۲

فصل سوم- روش تحقیق.. ۱۰۴

روش تحقیق.. ۱۰۵

مصاحبه با مدیران سایت.. ۱۰۶

جامعه آماری.. ۱۱۳

منابع اطلاعات.. ۱۱۴

فصل چهارم- جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها.. ۱۱۵

جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۶

اطلاعات راجع به سایت بازاربیز. ۱۱۶

بررسی فرضیه ها ۱۱۷

فرضیه ۱٫ ۱۱۷

فرضیه ۲٫ ۱۱۷

فرضیه ۳٫ ۱۱۸

فرضیه ۴٫ ۱۱۸

تحلیل یافته های مصاحبه ای.. ۱۱۹

مدیران.. ۱۱۹

طراحان.. ۱۲۰

برنامه نویسان.. ۱۲۰

تبلیغات.. ۱۲۱

فصل پنجم-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. ۱۲۲

نتیجه گیری.. ۱۲۳

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۱٫ ۱۲۳

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۲٫ ۱۲۴

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۳٫ ۱۲۵

نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه ۴: ۱۲۶

پیشنهادات.. ۱۲۷

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۲۷

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲٫ ۱۲۷

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳٫ ۱۲۸

پیشنهاد در رابطه با فرضیه ۴: ۱۲۸

سایر پیشنهادات.. ۱۲۹

منابع وماخذ.. ۱۳۱

ضمائم و نمودارها… ۱۴۱

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 134
حجم: 675 کیلوبایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.