دانلود ترجمه مقاله کاهش اغتشاشات ولتاژ در سیستم توزیع ولتاژ پایین با استفاده از ساختار جدید بازیاب ولتاژ دینامیکی (DVR)


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود ترجمه مقاله کاهش اغتشاشات ولتاژ در سیستم توزیع ولتاژ پایین با استفاده از ساختار جدید بازیاب ولتاژ دینامیکی (DVR)

چکیده : این مقاله در مورد طراحی و توسعه کنترل کننده DVR جهت جبران ولتاژ نامتعادل با استفاده از تکنیک تبدیل d-q-o بحث می کند . کنترل کننده موجود در مختصات d-q-o نسبت به کنترل کننده های مرسوم ، دارای عملکرد بهتری است . سپس متغیرهای کنترل شده موجود در مختصات d-q-o به طور معکوس تبدیل به ولتاژ های اصلی می شوند که ولتاژ های مرجع را نسبت به یک DVR به وجود آورده اند . عملکرد این الگوریتم پیشنهاد شده ، توسط جعبه ابزار سیستم توان MATLAB/SIMULINK SIM شبیه سازی شده است . درساختارجدید DVR  که نسبت به نمونه اولیه توسعه پیدا کرده است میزان تاثیر راه حل کنترل کننده پیشنهاد ی را ثابت می کند .

نتایج آزمایش و شبیه سازی برای شرایط مختلف شبکه ای که حاوی عدم تعادل ولتاژ در ولتاژ منبع تغذیه میباشد بیانگرمیزان تاثیر جبرانسازی توسط ساختار جدید DVR است .

کلمات کلیدی : کنترل کننده – تثبیت کننده ولتاژ دینامیکی – عدم تعادل ولتاژ-  MATLAB/SIMULINK – مختصه ی  d-q-o –  اختلالات

مقدمه :

چندین روش جهت جلوگیری از صدمه زدن به تجهیزات ناشی از افت های ولتاژ قابل دسترس هستند . در اولین نظر ، دو راه حل واضح و روشن ، کاهش تعداد عیوب وخطاها و پیشرفت ایمنی تجهیزات هستند . به هر حال ، تجربه نشان داده شده است که در خیلی از موارد عملی ، هیچ کدام از این روش ها مناسب نیستند. رایج ترین روش کاهش ، نصب تجهیزات اضافی در بین سیستم قدرت و تجهیزات باقیمانده است، که این تجهیزات اضافی یا بطورمستقیم با پایانه های تجهیزات یا در فصل مشترک بین مصرف کننده استفاده است .

منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) بطور مرسوم روش انتخابی برای تجهیزات برقی تک فاز کوچک بوده است . در مورد تجهیزات بزرگ ، چندین روش مورد استفاده قرار می گیرند و در حال توسعه هستند که یکی از  این ها کنترل گر ولتاژ سری است که هم چنین تحت نام تثبیت کننده ولتاژ دینامیکی یا DVR  شناخته شده است .

تثبیت کننده ولتاژ دینامیکی (DVR) یک دستگاه قدرت سفارشی سری است که قصد آن ، حفاظت از بارهای حساس نسبت به اثرات افت های ولتاژ در نقطه اتصال مشترک (PCC) است .  در شکل 1 یک مدار سیستم متصل شده به DVR معمولی نشان داده شده است ، که در آن DVR شامل یک ترانسفورماتورکه به طور سری متصل شده ، یک اینورتر منبع ولتاژ (VSI) ، اینورترخروجی فیلتر ویک دستگاه ذخیره  انرژی متصل شده بهDC-LINK   می باشد . جریان رو به بالای سیستم قدرت به DVR توسط یک منبع ولتاژ و امپدانس معادل منبع نشان داده شده است .

اصل اساسی بهره برداری از DVR به این شکل بوده که وقتی افت ولتاژدرنقطه اتصال مشترک( PCC )تشخیص داده شد ، تزریق یک کمیت ولتاژ مناسب از طریق یک ترانسفورماتور تزریق ، میباشد     که درنتیجه بارهای متصل شده به پایین دست نیز در مقابل افت ولتاژ PCC حفظ می شود .

جزئیات کنترل کننده های موجود به کار برده شده در DVR را می توان در [8-11] یافت . در این مقاله ، استراتژی تکنیک d-q-o بر روی کنترل یک DVR سه فازی توسعه پیدا کرده است .

این استراتژی کنترل پیشنهاد شده در مقایسه با استراتژی موجود ، دارای منافع زیر است :

طراحی توسعه کنترل کننده آسان است و خیلی به پارامترهای مدار بستگی ندارد . مقدار dc خازن و هارمونیک ریپل جریان ناشی از مدار قدرت ورودی را می توان کاهش داد .

کنترل کننده می تواند هرگونه اختلال موجود در شبکه را خیلی سریع تشخیص دهد . وقتی که اختلال تشخیص داده می شود ، DVR خیلی سریع عمل می کند تا بدین صورت اختلال را تصحیح کند و میزان دقیق انرژی مورد نیاز را تزریق کند .

Voltage Disturbances Mitigation in Low Voltage Distribution System Using
New Configuration of Dynamic Voltage Restorer (DVR)
1Rosli Omar and 2N.A. Rahim
1Faculty of Electrical, University Teknikal Malaysia Melaka, Ayer Keroh, Melaka 75450, Malaysia
2UMPEDAC, Faculty of Engineering, University of Malaya, 50600 Kuala Lumpur, Malaysia
Abstract: This paper discusses the design and development of Dynamic Voltage Restorer (DVR) controller for
voltage unbalanced compensation using d-q-o transformation technique. The controller in d-q-o coordinates
has better performance than conventional controllers. The controlled variables in d-q-o coordinates are then
inversely transformed to the original voltages which produced reference voltages to a DVR. The performance
of proposed control algorithm has been simulated by MATLAB/SIMULINK SimPower System Toolbox. A
prototype has been developed in order to validate the effectiveness of the proposed control solution.
Simulation and experimental results are presented for various conditions of disturbances in the network
included unbalance voltage in the supply voltage to show the compensation effectiveness.
Key words: Controller % Dynamic voltage restorer % Voltage unbalance % Matlab/Simulink % D-q-o coordinate
% Disturbances
INTRODUCTION basic operation principle of the DVR is to inject an
Several methods are available to prevent equipment through an injection transformer when PCC voltage sag is
mal operation due to voltage sags. The two obvious detected. Loads connected downstream are thus
solutions, at first sight, are a reduction of the number of protected from the PCC voltage sag [5-6]. The voltage
faults and improvement of equipment immunity. However, sags as defined by IEEE Standard 1159, IEEE
experience has shown that in many practical cases neither Recommended Practice for Monitoring Electric Power
of these methods is suitable. The most common mitigation Quality, is “a decrease in RMS voltage or current at the
method remains the installation of additional equipment power frequency for durations from 0.5 cycles to 1 minute,
between the power system and the equipment, either reported as the remaining voltage”. Typical values are
directly with the equipment terminals or at the customer- between 0.1 p.u. and 0.9 p.u. and typical fault clearing
utility interface. The uninterruptable power supply (UPS) times range from three to thirty cycles depending on the
has traditionally been the method of choice for small fault current magnitude and the type of over current
power, single-phase equipment. For large equipment detection and interruption [7].
several methods are in use and under development, one The details of the existing controllers has been
of which is the series voltage controller, also known under applied in DVR can be found in [8-11]. In this paper, the
the name “Dynamic Voltage Restorer” or DVR [1-4]. improvement of d-q-o technique strategy is applied to the
The Dynamic Voltage Restorer (DVR) is a series control of a three phase DVR. The proposed of the
custom power device intended to protect sensitive loads control strategy has the following advantages compared
from the effects of voltage sags at the point of common to the existing ones. The improvement of the controller is
coupling (PCC).A typical DVR connected system circuit easy to design and does not much depend to circuit
is shown in Figure 1, where the DVR consists of parameters. The dc value of the capacitor and harmonic
essentially a series connected injection transformer, a ripple current due to input power circuit can be reduced.
voltage source inverter (VSI), inverter output filter and an The controller can detect any disturbance in the network
energy storage device connected to the dc-link. The very fast. Once the disturbance is detected, the DVR act
power system upstream to DVR is represented by an very quickly in order to correct it and injecting the exact
equivalent voltage source and source impedance. The amount of energy required.

این فایل ورد (word) ترجمه در 18 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 10 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + هفت =