دانلود ترجمه مقاله مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون


دانلود ترجمه مقاله مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون

چکیده ــ با تکیه بر این حقیقت که اتوماسیون می تواند بطور چشمگیری قابلیت اطمینان پست ها و نیز سیستم توزیع را بهبود بخشد، این مقاله یک مدل ارزیابی قابلیت اطمینان مرکب از سیستم توزیعی که اثرات پست های اتوماسیون شده توسط پیکربندی های اتوماسیون مختلف، بر قابلیت اطمینان سیستم های توزیع اولیه مجهز به یک طرح اتوماسیون توزیع (DA) مشخص، را نشان می دهد، ارایه می دهد. نخست، سه ساختار از سیستم های اتوماسیون پست (SAS)، به نام های حلقه، سری ، و ستاره، مرور می شوند و دیاگرام بلوگی های قابلیت اطمینان (RDB) آنها توسعه داده می شوند. سپس ارزیابی های قابلیت اطمینان برای 4 نوع از پست های اتواماتیک، با استفاده از نمودار درختی رویداد و مفهوم روش های پیش بینی، انجام می پذیرد. پس از آن، یک طرح توزیع اتوماتیک که بعنوان سیستم قطع پایین (LIS) در نظر گرفته شده است، مرور می شود و سپس روابط میان SAS و DA با استفاده از روش نمودار درختی رویداد، مدل می شود. در پایان، با ارایه فرمول های آشکار برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع خودکار (اتوماتیک)، مدل های ارزیابی قابلیت اطمینان مرکب، کامل خواهند شد. تکنیک فرآیند، به پنج پیکربندی سیستم، اِعمال شده است.

کلیدواژه ها: پست اتوماتیک، مدل ارزیابی قابلیت اطمینان مرکب، اتوماسیون توزیع، ارزیابی کمیتی قابلیت اطمینان، سیستم اتوماسیون توزیع

 

  1. مقدمه

افزایش چشمگیر قابلیت اطمینان، یکی از مهم ترین دلایل پیاده سازی سیستم اتوماسیون توزیع (SAS) یا طرح اتوماسیون توزیع (DA) می باشد. از سویی دیگر، کارهای زیادی پیش از این انجام شده اند که قابلیت اطمینان یا در دسترس بودن توپولوژی های شبکه کنترل پست را، مبتنی بر تحلیل های نمودار درختی خطا، روش درخت رویداد، تکنیک دیاگرام بلوکی قابلیت اطمینان (RBD) یا روش tie sets، در نظر گرفته اند. بعلاوه، نوشته های مرجع های [11 و 12]، تکنیک هایی برای ارزیابی کمی (کمیتی) قابلیت اطمینان پیکربندی های مختلف سیستم های اتوماتیک را در حظور SAS های مختلف، ارایه می دهند. مراجع [13-15] نیز یک روند گام به گام برای ارزیابی اثرات یک طرح DA مشخص را بر مشخصه های قابلیت اطمینان یک سیستم آزمایش قابلیت اطمینان توزیع نوعی، ارایه می دهند. از سویی دیگر، تحقیق های گوناگونی نیز برای ارزیابی جنبه های قابلیت اطمینان سیستم های توزیع غیراتوماتیک، انجام پذیرفته است. همچنین، مقاله [19]، چند مدل مرکبی که اثر پست غیراتوماتیک را بر روی مشخصه های قابلیت اطمینان سیستم توزیع غیر-اتوماتیک، بازتاب می دهد، توسعه داده است. اگرچه، اثرات پست های اتوماتیک بر روی شاخص های قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماتیک، بطور کامل در نوشته تا به حال، تحت پوشش قرار نگرفته است.

با این انگیزه، این مقاله مجموعه ای از مدل های ارزیابی قابلیت اطمینان نقطه بار را که اثرات یک پست اتوماتیک، سیستم های توزیع اتوماتیک و ارتباط میان آنها را _بصورت شکل 1_ نشان می دهد، توسعه می دهد. نخست، مدل قابلیت اطمینان SAS (سیستم اتوماسیون توزیع)، شامل سه گام به نام های مدل سازی عملیاتی، مدل سازی سخت افزاری و پیوند دهی عملیات/سخت افزار، انجام می شود. دوم، مدل قابلیت اطمینان پست اتوماتیک در حظور یک SAS نوعی، اجرا می شود. سوم، یک طرح توزیع اتوماتیک مشخص، بصورت سیستم با قطعی کم، مرور شده و مدل قابلیت اطمینان آن، بررسی می شود. سپس، ارتباط میان SAS و DA مدل سازی می شود. در پایان، پس از مدل سازی ارتباط متقابل میان پست اتوماتیک و سیستم توزیع اتوماتیک، مدل های ارزیابی قابلیت اطمینان مرکب، توسط ترکیب مدل های قابلیت اطمینان اشاره شده در بالا، توسعه داده می شود.

 

  1. مدل قابلیت اطمینان SAS

یک نوع SAS، اغلب تشکیل شده از یک مجموعه مولفه ها و سطوح مختلف، می باشد. مولفه های اصلی SAS، عبارتند از: رابط ماشین انسان (HMI)؛ کامپیوتر شخصی صنعتی (IPC) و سرور مرکز کنترل شبکه (NCCS)؛ IED پست مختلف؛ واحد کنترل بِی (BCU)؛ واحد منبع توان (PSU)؛ امکانات ارتباطی مانند سوییچ اترنت (ESW)، رابط اترنت (EI) و اتصالات فیبر نوری (OPT). همچنین، یک SAS کلی، حاوی سه سطح سلسله مراتب (HL) شامل نقطه کنترل دور (HL 1)، نقطه کنترل پست (HL 2)، و نیز نقطه کنترل بِی (HL 3) می باشد. سه ساختار، بنام های حلقه، سری ، و ستاره، در این مقاله نظر گرفته شده است که می توانید در شکل های 2 تا 4 آنها را ببینید. توضیحات بیشتر در مورد این سه ساختار را می توانید در مرجع [8] بیابید.

Composite automated distribution system reliability model considering
various automated substations
Hamze Hajian-Hoseinabadi a,, Mohamad Esmail Hamedani Golshan a, Heydar Ali Shayanfar b
a Department of Electrical and Computer Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
b Department of Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
a r t i c l e i n f o
Article history:
Received 17 February 2013
Received in revised form 12 June 2013
Accepted 28 June 2013
Keywords:
Automated substation
Composite reliability assessment model
Distribution automation
Quantitative reliability assessment
Substation automation system
a b s t r a c t
Due to the fact that automation can significantly improve reliability of substation as well as distribution
system, this paper presents a composite reliability assessment model of distribution system which illustrates the impacts of substations automated by various automation configurations on the reliability of
primary distribution systems equipped with a specific distribution automation (DA) scheme. First, three
architectures of substation automation systems (SASs), known as ring, cascading, and star, are reviewed
and their reliability block diagrams (RBDs) are developed. Reliability assessments for five types of automated substations are then done using the event tree and the concept of expectation methods. Afterwards, a particular automated distribution scheme designated as the low interruption system (LIS) is
reviewed and the interaction between the SAS and the DA is then modeled using the event tree methodology. Finally, by presenting explicit formulas for reliability evaluations of the automated distribution
system, the composite reliability assessment models are completed. The proposed approach is applied
to the five distribution system configurations.
2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

این فایل ورد (word) ترجمه در 23 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 10 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 12 =