دانلود مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان


دانلود مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان

چکیده:

هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقی حقوقی مسئولیـت مدنی شهرداری در حقوق ایران می باشد. الزام دولت و نهادهای دولتی به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسئولیت مدنی دولت تعبیر می شود. شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیرمتمرکز اداره امور شهر را بر عهده دارد و در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورد، که در حوزه مسئولیـت مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

در بررسی مبانی توجیهی جهت مسئولیـت مدنی شهرداری با عنایت به پذیرش نظام مبتنی بر تقصیر در حقوق موضوعه علاوه بر نظریه تقصیر قابل توجیه نبوده و لذا جهت بی جبران نماندن زیان و تحقق هدف مسئولیـت مدنی باید به این نظریات توجه نمود. و اینکه تقصیر موردنظر در مسئولیـت مدنی شهرداری تقصیر به معنای امروزین بوده که در مورد شهرداری عنوان تقصیر اداری به خود می گیرد.

جهت تحقق مسئولیـت مدنی وجود ارکانی چون زیان، فعل زیانبار، رابطه سببیت و در نظام حقوقی ما غالباً تقصیر لازم می باشد. در خصوص زیان، ورود زیان های جمعی به افراد نامحصور، به نظر تصور مسئولیت مدنی برای شهرداری را دشوار می نماید. فعل زیانبار هم می بایست همزمان با انجام وظیفه اداریو مرتبط با آن باشد. تا قابلیت انتساب به شهرداری را داشته باشد. تقصیر هم در مسئولیـت مدنی شهرداری توصیفی جداگانه دارد که به آن اشاره شده است.

کلیدواژه: مسئولیت، مسئولیت مدنی، شهرداری، شهروندان

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 23
حجم: 4.70 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *