دانلود مقاله شخصیت انسان در برنامه تربیتی امیر المومنان(ع)

دانلود مقاله شخصیت انسان در برنامه تربیتی امیر المومنان(ع)

در این باب ناگزیریم ابتدا معنی شخصیت را معلوم و مشخص نمائیم؛ اگر چه این مطلب از مطالبی است که در میان محققان راجع به آن اختلاف نظر وجود دارد، و از این جهت برای ما دشوار است که آراء آنها را در تعریف واحدی جمع کنیم، و گفتار آنها را در یک جمله محدود سازیم.

با این که این محققان مطالب زیادی در مورد شخصیت از جهت فیزیولوژی و نورولوژی(احساس عضوی و عصبی) می دانند اما این اساس ها و مبانی، خود شخصیت نیست بلکه از عوامل ظهور و قوام شخصیت است. بدین سبب دانشمندان روانشناس معتقدند که بهترین وسیله برای پی بردن به شخصیت آن است که رفتار انسان را بر اساس مظاهر شخصیت مورد بررسی قرار دهیم. زیرا هیچ راهنمایی بر اصل و جوهر شخصیت بهتر از این مظاهر نیست.

مظاهری که در رفتارهای شخص از راه عمل و فکر و گفتار ظهور و تجلی می کند، بنابراین ملاک و با این فرض شخصیت در نظر آنها تفسیر و بیانی است معنوی جهت اموری که از راه این بررسی و تحقیق به آنها دست می یابند. بعضی متخصصان در تعریف شخصیت اینطور گفته اند که شخصیت وحدتی است تکامل یافته از صفات و امتیازات جسمی و عقلی و اجتماعی فرد که در عکس العمل ها و رفتارهای اجتماعی او ظاهر می شود؛ آن صفات و امتیازاتی که فرد را از سایر افراد بطور کامل مشخص و ممتاز می نماید. شخصیت با این تعریف شامل محرک ها و انگیزه‌ها، و عواطف و میل ها و تلاش ها و آثار خلقی و آراء و معتقدات فرد می باشد. همچنین شامل عادات اجتماعی و هوش و موهبت های خاص، معلومات و ارزش های  اجتماعی او نیز می گردد.

البته باید  دانست که شخصیت، تنها مجموعه ای از این علامات و مشخصات نیست زیرا انسان وحدتی است روحی و جسمی و اجتماعی و در عین حال متمایل و آماده برای شکل گرفتن و کمال یافتن یعنی هر یک از این مشخصات و اجزاء دیگر را کامل می کند.

این مشخصات و نشانه ها، مظاهر جنبه های مختلف این وحدت اند همانند چهره های مختلف خورشید که از زاویه های مختلف، برای شخص ظاهر می شود. با بیان فوق روشن شد که این مشخصات و آثار همان خصال و عاداتی است که انسان به جهت آن امتیازات پیدا می کند. و بر کیفیت رفتار و فعالیت شخصی از نظر اندیشه و گفتار و کردار و هدفش بر آن استدلال می شود. منتهی یک فرد انسان را می بینم که اعمال خود را از روی حکمت و تدبیر انجام می دهد، و فرد دیگر یا ملاحظه می کنیم که کارهایش را شبیه کسی است که از روی جهالت و بیفکری دست به کارهائی می زند.

این یکی در راه هدایت و رشد گام بر می دارد و آن یکی در راهی غیر ازراه فهم و بصیرت. یک انسان راهی را می رود که خود را از خشم و نارضایتی خدا دور می سازد، و انسان دیگری بدون هیچ مانع و رادعی در هر طریق که شد قدم می گذارد.

در مجله (علم النفس) در تعریف شخصیت چنین آمده است که: شخصیت عبارت است از نظامی تکامل یافته از مجموعه خصائص جسمانی و وجدانی و باطنی و ادراکی که هویت فرد و امتیاز او را از سایر افراد کاملاً مشخص و روشن می سازد.

شخصیت به حسب این تعریف دارای دو جنبه است: جنبه ذاتی و جنبه موضوعی. اما جنبه ذاتی، همان است که از آن به خود آگاهی تعبیر می شود. یعنی شعور و احساس شخص به وجود  خویش؛ با توجه به این که شعور دفعی و ابتدائی نیست، بلکه تدریجاً پدید می آید. بدین بیان که در شخص ابتدا شعور به وجود جسمی و سپس به وجود روحی و در پایان به وجود اجتماعی ظاهر می شود، و تدریجاً  این مراحل را می گذراند بر این اساس که این دو مرحله اخیر به مقدار زیادی در یکدیگر به صورت ادغام و به یکدیگر پیوسته می باشند. و لذا این دو مرحله را وجود معنوی در برابر وجود جسمی اطلاق می کنند.

اما جنبه موضوعی شخصیت، همان است که به کلمه «خلق و خصلت» تعبیر و تعریف شده است. خلق و خصلت عبارت است از  نظامی متکامل از مشخصات و آثار و میل ها و گرایش هایی که به فرد میدان می دهد تا در مقابل موضع ها اخلاقی دیگران و اوضاع و احوال عادی مردم روش هماهنگ و متناسب با وجود خود در پیش گیرد؛ با وجود اینکه گاهی فرد با مشکلات و با موانعی روبرو می شود. البته بررسی و تحقیق در موضوع وجود خلق و خصلت که به اختیارات شخصیتی معروف است بررسی موضوعی شخصیت را برای ما ممکن ساخته است و بسیار دیده شده است که کلمات شخصیت و خلق و فردیت همه اینها به یک معنی بکار برده می شوند.

از مطالبی که گذشت این موضوع برای ما روشن شد که لفظ شخصیت از جهت معنی به لفظ خلق و خصلت نزدیک است. زیرا این دو لفظ هر دو دلالت بر معنی رفتار می کنند. و فرق میان این دو آن است که لفظ خلق اختصاص دارد به جنبه های فضیلت و رذیلت از نظر رفتار. در حالی که لفظ شخصیت به جنبه خاص محدود و منحصر نمی شود. بلکه شامل کلیه رفتارهای شخص می باشد، همچنین شامل تاثیر این رفتارها در نفوس دیگران در اجتماع نیز می گردد.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 40
حجم: 83 کیلوبایت
55,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.