دانلود جزوه بیوشیمی – مقدمات علوم پایه ۱


دانلود جزوه بیوشیمی – مقدمات علوم پایه ۱

جزوه بیوشیمی توسط دکتر فریده اسفندی، دکتر عبدالحسین باستانی، دکتر نوشابه پژهان و دکتر بهرام یغمائی در سال ۱۳۸۴ در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه شده است

بیوشیمی ( شیمی حیاتی – زیست شیمی ) دانشی است که در مورد مولکول های مختلف موجود در سلول ها و اندامک های زنده و واکنش های شیمیایی که در آنها صورت می گیرد بحث می کند. به عبارت ساده تر بیوشیمی یعنی درک و شناخت سلول در سطح مولکولی.

طبق تعاریف بیوشیمی محدوده ی گسترده ای از بیولوژی سلولی، سیتو لوژی مولکولی و ژنتیک مولکولی را در بر می گیرد هدف بیوشیمی شرح و توصیف جزئیات مولکولی تمام فرآیندهای شیمیایی در سلولهای زنده می باشد.

فهرست مطالب جزوه بیوشیمی :

 • فصل اول: بیوشیمی و پزشکی
 • فصل دوم: آب و پتانسیل هیدروژن
 • فصل سوم: اسیدهای آمینه
 • فصل چهارم: ساختمان پروتئین ها و عملکرد آنها
 • فصل پنجم: کربوئیدراتها
 • فصل ششم: لیپیدها
 • فصل هفتم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک
 • فصل هشتم: آنزیم
 • فصل نهم: کوانزیم و ویتامین ها
 • فصل دهم: انرژی و زیست
 • فصل یازدهم: متابولیسم کربوئیدرات ها
 • فصل دوازدهم: متابولیسم اسیدهای چرب
 • فصل سیزدهم: متابولیسم اسیدهای آمینه
 • فصل چهاردهم: متابولیسم نوکلئوتیدها
 • فصل پانزدهم: بیوسنتز RNA و پیرایش آن
 • فصل شانزدهم: بیوسنتز پروتئین ها
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 232
حجم: 12.8 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *