وضعیت شار از قرن 7 تا 11 هجری قمری

وضعیت شار از قرن 7 تا 11 هجری قمری

  • یورش مغول در قرن 7 و نابودی مفهوم شهر.اجرای طرح و تمغا و نابودی اقتصاد شهری و روستایی
  • اولین حرکت ها برای جلوگیری از ویرانی بیشتر شهرها، در زمان هلاکوخان با کمک خواجه نصیر الدین طوسی.شهر مراغه اولین پایتخت مغولی در ایران.
  • دومین حرکت عمده در زمان غازان خان صورت می گیرد.حضور خواجه رشید الدین فضل الله نشان گر اولین حرکت دیوانی برای ساماندهی تولید، توزیع و مبادله است.
  • ایجاد تک شهرها:اولین نمونه شهر تبریز می باشد که در زمان غازان خان گسترش می یابد.شام غازانی در کنار تبریز بنا می شود.خواجه رشید الدین دستور به ساختن ربع رشیدی می دهد. هر دو شهر شطرنجی هستند.
  • نمونه دیگر شهرها، سلطانیه است که به دستور سلطان محمد خدابنده ساخته می شود و به شکل شطرنجی و در دشت زنجان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.