دانلود جزوه ژنتیک – مقدمات علوم پایه ۲


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود جزوه ژنتیک – مقدمات علوم پایه ۲

فهرست مطالب جزوه ژنتیک :

فصل ۱:

 • اساس کروموزومی وراثت
 • سازمان کروموزوم انسان
 • انواع کروماتین
 • اشکال کروموزومها
 • انواع کروموزومهای انسان
 • کاریوتیپ
 • غیرفعال شدن کروموزوم X
 • موزائیسم فنوتیپی و جسم بار
 • لزوم غیر فعال شدن کروموزوم x در زنان

فصل ۲:

 • تقسیمات سلولی
 • میتوز
 • اهمیت ژنتیکی میوز
 • گامت زائی
 • اسپرم زائی
 • تخمک زائی
 • لقاح
 • مرگ سلولی (اپوپتوز)

فصل ۳:

 • ناهنجاریهای کروموزومی
 • ناهنجاریهای تعدادی کروموزوم
 • تریپلوئیدی و تتراپلوئیدی
 • انیوپلوئیدی
 • ناهنجاریهای ساختمانی کروموزوم
 • نوترتیبی های ساختمانی نامتعادل
 • حذف
 • مضاعف شدن
 • کروموزومهای مارکر و حلق های
 • ایزوکروموزوم
 • کروموزومهای دایسنتریک
 • نوترتیبی های ساختمانی متعادل
 • واژگونی
 • جابجایی
 • جابجائی دو جانبه
 • جابجائی رابرتسونی
 • دخول
 • موزائیسم کروموزومی
 • بروز ناهنجاریهای کروموزومی در جامعه
 • مولهای هیداتی فرم و تراتومهای تخمدانی
 • موزائیسم جفتی محدود
 • دو جنسی
 • دو جنسی حقیقی
 • دو جنسی کاذب
 • ابهام جنسی
 • سندرمهای ناپایداری کروموزومی
 • نشانه گذاری ژنومی و میکرودیلیشن

فصل ۴:

 • تعریف ژن
 • DNA
 • RNA
 • پروتئین
 • ساختار پایه ای یک ژن
 • ساختار ژن هسته ای
 • ژن های ساختمانی ونقش آنها در حیات سلول
 • چگونگی مکانیسم بیان ژن
 • علل تنوع بیان ژن
 • توارث میتوکندریایی
 • ژنتیک مولکولی میتوکندری
 • DNA میتوکندری و بیماریهای انسانی
 • ژنوم پروکاریوتها
 • خانواده ژنی
 • چند شکلی ژن (پلی مورفیسم ژنی)
 • همانند سازی DNA
 • رونویسی
 • ترجمه -ترجمه و رمز ژنتیکی
 • ریبوزوم ها
 • منابع

فصل ۵:

بخش اول:
 • انجام کاریوتایپ
 • کشت سلولی کروموزوم Chromosomal Analysis
 • قدرت تفکیک بالا High Resolution
 • سیتوژنتیک ملکولی FISH
 • روشهای نواری Banding system
 • روش نواری فلورسنت Q
 • روش نواری C هتروکروماتین (Constitutive)
 • نوارهای G
 • نوارهای R
 • باربادی Barr Body
 • تشخیص پیش از تولد
 • کاربرد های تشخیص پیش از تولد
 • روش های تشخیص پیش از تولد
 • نمونه برداری از پرز های کوریونیک
 • آلفا فیتو پروتئین
 • مایع آمونیوتیک – آمینوسنتز
 • کوردو سنتز یا نمونه گیری از خون بند ناف
 • فتوسکوپی
 • پلاسنتوسنتز
بخش دوم:
 • مقدمه
 • PCR یک روش تکثیر DNA بدون استفاده از سلول زنده
 • مراحل انجام واکنش PCR
 • طراحی پرایمر و تکثیر اختصاصی زنجیره DNA
 • کاربردهای متداول روش PCR
 • کاربرد PCR در شناسایی جهش ها
 • شناسایی جهش های شناخته شده
 • افتراق آللها به روش اندازه گیری طول قطعه DNA و یا استعداد آلل به تأثیر آنزیم شکننده
 • افتراق آللها با توجه به استعداد آنها به القا محل اثر گذاری آنزیم محدودگر
 • کاربرد PCR در شناسایی مارکرهای چند شکلی
 • شناسایی آلل های اختصاصی با استفاده از روش ARMS
 • کاربرد Taq Man™ assay در شناسایی جهش های شناخته شده
 • شناسایی جهش های ناشناخته
 • روش بررسی ساختار چند شکلی های مولکول DNA تک رشته ای (SSCP)
 • اصول روش SSCP
 • روش شناسایی پروتیین های ناقص (PTT)
 • اصول روش PTT
 • روش توالی یابی DNA
 • کاربرد PCR در ایجاد جهش اختصاصی در ژنوم سلول
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 163
حجم: 7.84 مگابایت

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =