دانلود کتاب رخساره بنتونیکی با تکیه بر انتشار روزن‌داران کف‌زی

دانلود کتاب رخساره بنتونیکی با تکیه بر انتشار روزن‌داران کف‌زی

کتاب رخساره بنتونیکی با تکیه بر انتشار روزن‌داران کف‌زی توسط دکتر سیداحمد بابازاده در دانشگاه پیام نور تهیه شده است

شناسایی میکروفسیل روزن بران از نظر تنوع، فراوانی، ساختاری و تکاملی در رسوبات کربناته و تخریبی در تفسیر رخساره های رسوبی کمک شایان توجهی به زمین شناس خواهد نمود. بر این اساس شرایط محیط حوضه رسوبی و تکامل حیات در طول تاریخ زمین قابل تشخیص است.

سرفصل های کتاب رخساره بنتونیکی :

فصل اول: رخساره و محیط رسوبی

 • مقدمه
 • تجزیه و تحلیل رخسارها
 • دریاهای کم عمق
 • رسوب گذاری در دریاهای کم عمق
 • محیط های آواری دریاهای کم عمق
 • محیط های دریایی کم عمق کربناتی
 • رمپ های کربناتی
 • سکوهای قارهای کربناتی حاشیه دار
 • سکوهای کربناتی اپیریک، غرق شده و جدا مانده
 • سکوهای اپیریک
 • سکوهای جدامانده
 • خود آزمایی فصل اول

فصل دوم: زیست شناسی روزن‌داران

 • مقدمه
 • روش زندگی
 • چرخه زندگی در روزن داران
 • ساختمان صدف
 • انتشار و شرایط زندگی روزن داران
 • تاریخچه فسیل شناسی
 • خود آزمایی فصل دوم

فصل سوم: روزن‌داران کف‌زی مهم دوران پالئوزوئیک

 • مقدمه
 • ریخت شناسی
 • رده بندی کلی روزن داران دوران پالئوزوئیک
 • رخساره زیستی فوزولین ها
 • انتشار و شرایط زندگی فوزولینین ها
 • خود آزمایی فصل سوم

فصل چهارم: روزن‌داران کف‌زی مهم دوران مزوزوئیک (دوره تریاس)

 • مقدمه
 • ریخت شناسی و رده بندی روزن داران بزرگ تریاس
 • چینه نگاری زیستی
 • لاژنین ها در پالئوزوئیک تریاس
 • فوزولین ها در تریاس
 • میلیولین ها در تریاس
 • اینولوتینا در تریاس
 • رخساره و شرایط زیستی روزن‌دارن کف‌زی
 • انتشار جغرافیای قدیمی روزن‌داران کف‌زی
 • خود آزمایی فصل چهارم

فصل پنجم: روزن‌داران کف‌زی مهم دوران مزوزوئیک (دوره ژوراسیک)

 • مقدمه
 • ریخت شناسی و رده بندی روزن‌داران کف‌زی (ژوراسیک)
 • بیواستراتیگرافی
 • خانواده فندریده
 • خانواده لیتولوئیده
 • خانواده تکستولاریده
 • خانواده اینولوتینویده
 • رخساره و شرایط زیستی روزن‌داران کف‌زی (ژوراسیک)
 • انتشار جغرافیایی قدیمی روزن‌داران کف‌زی
 • خود آزمایی فصل پنجم

فصل ششم: روزن‌داران کف‌زی مهم دوران مزوزوئیک (دوره کرتاسه)

 • مقدمه
 • ریخت شناسی و رده بندی روزن‌داران کف‌زی کرتاسه
 • بیواستراتیگرافی
 • تکستولارین های کرتاسه
 • میلیولین های کرتاسه
 • روتالین های کرتاسه
 • رخساره و شرایط زیستی روزن‌داران کف‌زی کرتاسه
 • انتشار جغرافیایی قدیمی روزن‌داران کرتاسه
 • خود آزمایی فصل ششم

فصل هفتم: روزن‌داران کف‌زی مهم پالئوژن

 • مقدمه
 • توصیف و تاکسونومی روزن‌داران کف‌زی پالئوژن
 • بیواستراتیگرافی
 • تکستولارین های پالئوژن
 • میلیولین های پالئوژن
 • روتالین های پالئوژن
 • توصیف سیستماتیک بعضی از جنس ها و گونه های پالئوژن
 • توصیف سیستماتیک بعضی از گروههای روزن‌داران با پوسته پرسلانوز و آگلوتینه
 • انواع (فرم های) پرسلانوز اسپرولینی و پنروپلی
 • خود آزمایی فصل هفتم

فصل هشتم: روزن‌داران کف‌زی مهم نئوژن

 • مقدمه
 • ریخت شناسی و رده بندی روزن‌داران بزرگ کف‌زی نئوژن
 • بیواستواتیگرافی و تکامل ریختی
 • اشکوب لتر نئوژن
 • میلیولین های نئوژن
 • روتالین های نئوژن
 • تکستولارین ها در نئوژن
 • خلاصه ای از پالئواکوژی روزن‌داران بزرگ نئوژن
 • کاربرد اکولوژی جدید در تفسیر روزن‌داران فسیل
 • کنترل اکولوژی بر روی تجمع نومولیت ها
 • اکولوژی نومولیت بر اساس نظر بلوندو (۱۹۷۲)
 • خود آزمایی فصل هشتم

پاسخ خود آزمایی ها

منابع

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 329
حجم: 11 مگابایت
45,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.