سازمان دهی کالبدی-فضایی درون شار پارتی

سازمان دهی کالبدی-فضایی درون شار پارتی

  • دژ حکومتی: مظهر دولت اشکانی و نشانه مهم شهر-قدرت پارتی.در مهم ترین نقطه سوق الجیشی قرار دارد.
  • شار میانی: محلات متفاوت، بازار و میدان، خانه هایی با معماری خاص.
  • شار بیرونی: مرکب از محلات، بازار، باغ و مزرعه محصور در حصارهای طبیعی. محل استقرار سه جامعه ایلی، روستایی و شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.