or

دسته‌بندی هتل از نظر کیفیت و طرح – قسمت اول

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

دسته‌بندی هتل از نظر کیفیت و طرح –  قسمت اول

روال دسته‌بندی هتل‌ها معمولاً بر اساس درجه بندی کیفی و اقتصادی بودن، به صورت زیر می‌باشد:

  • یک ستاره یا معمولی
  • دو ستاره یا لوکس
  • سه ستاره
  • چهار ستاره یا دولوکس
  • پنج ستاره یا ممتاز

 

 

ضوابط معماری، ساختمانی و درجه‌بندی هتل‌های کشور

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
1رعایت مفاد این ضوابط برای مهمانخانه‌هایی که بعد از تاریخ تصویب این ضوابط با احداث آن‌ها موافقت خواهد شد لازم الاجرا است.××××× 
2رعایت مفاد این ضوابط به استثنای مواد مندرج در ذیل برای ساختمان‌های موجودی که بعد از تاریخ تصویب این ضوابط با تبدیل آن‌ها نهایتاً تا دو ستاره موافقت خواهد شد لازم‌الاجرا است.××    
3حداقل تعداد اطاق برای مهمانخانه‌های احداثی برابر است با:10203050100در موارد استثناییی و وجود موقعیت خاصی که مراتب توسط کارشناس فنی به صورت گزارش مستدل ارائه و مورد قبول کمیته فنی جهانگردی واقع شود می‌توان حداکثر تا 10% در اعداد ذکر شده تقلیل داد.
4حداقل تعداد اطاق (مسافر) برای مهمانخانه‌های تبدیلی مذکور برابر است با:1015   در موارد استثنایی و وجود موقعیت خاصی که مراتب توسط کارشناس فنی به صورت گزارش مستدل ارائه مورد قبول کمیته فنی جهانگردی واقع شود می‌توان اعداد ذکر درصد شده را حداقل به 8و13 تقلیل داد.
5طرح ساختمان‌های احداثی و ساختمان‌های تبدیلی در مناطق حفاظت شده از نظر معماری و شهرسازی باید به تائید سازمان میراث فرهنگی کشور نیز برسد.×××××اسامیی این مناطق طبق لیستی است که از طرف آن سازمان اعلام خواهد شد.
6نقشه‌های معماری، محاسباتی و تاسیساتی که توسط متقاضی ارائه می‌شود باید به ترتیب توسط مهندسان معمار، محاسب و تاسیساتی که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی هستند تهیه و با درج تاریخ امضاء شوند. (ارائه فتوکپی پروانه اشتغال به کار الزامی است.)××××× 
 تبصره: طرح مهمانخانه‌های 4 و5 ستاره باید توسط مهندسان مشاور درجه‌بندی شده وزارت برنامه‌و بودجه تهیه شود.   ×× 
7نقشه‌هایی که توسط متقاضی جهت تائید و صدور مجوز باید ارائه شود عبارتند از:      
 الف) یک برگه نقشه 2000/1 (تهیه شده در سازمان نقشه برداری کل کشور) که محل زمین با ساختمان بر روی آن مشخص شده و به تائید شهرداری محل با دفتر فنی استان و یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه رسیده باشد.

 

 

 

××××× 
ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
 ب)کروکی موقعیت زمین و یا ساختمان تبدیلی نسبت به خیابان‌ها، ساختمان‌ها، تاسیسات و مناظر اطراف که تا شعاع حداقل 300 متری باید مشخص و به تائید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه رسیده باشد.××××× 

 

 

 

 ج) نقشه‌های معماری شامل نقشه مجموعه و محوطه‌سازی، نقشه کلیه طبقات، مقاطع طولی و عرضی،‌ نماها (باید مناسب مهمانخانه‌ طراحی شده و با مقیاس بزرگ‌تری نشان داده شود.)

پارکینگ (مانور اتومبیل‌ها مشخص شده باشد.) نقشه داخلی (نحوه قرارگیری مبلمان و تجهیزات) اطاق‌ها و سرویس‌های بهداشتی اطاق‌ها (با مقیاس بزرگ‌تر) ضمناً طرح باید با رعایت شرایط اقلیمی محلی و معماری سنتی تهیه شود.

××××× 
 تبصره: در مهمانخانه‌های سه، چهار و پنج ستاره نقشه‌ معماری داخلی لابی، سالن‌ها و قسمت‌های مورد لزوم نیز ضروری است.  ××× 
 د) نقشه‌های محاسباتی شامل کلیه نقشه‌های لازم××××× 
 هـ) نقشه‌های تاسیساتی شامل کلیه نقشه‌های لازم××××× 
 تبصره1: برای هتل‌های 3و4و5 ستاره و در موارد لزوم برای هتل‌های 1و2 ستاره سیستم دفع فاضلاب و زباله باید مشخص و به تائید نقشه‌های معماری تهیه و ارائه شوند.××××× 
 تبصره 2: نقشه‌های محاسباتی و تاسیساتی باید پس از تایید نقشه‌های معماری تهیه و ارائه شوند.××*×× 
8مناسب بودن زمین پیشنهاد شده یا محل ساختمان تبدیلی ابتدا باید به تائید کارشناس معماری و ساختمانی بخش فنی برسد (ضمن ارائه گزارش فنی طبق فرم مربوطه) و سپس مورد موافقت کمیته فنی جهانگردی قرار گیرد.××××× 
 تبصره: زمین یا ساختمان باید دسترسی مستقیم به خیابان با حداقل عرض مندرج در ستون‌های مقابل داشته و از مکان‌های نظامی،‌ محل‌های شلوغ و مزاحم از قبیل بیمارستان‌ها، گاراژ، حمام عمومی، تعمیرگاه، کارخانجات، پمپ بنزین و به طور کلی مکان‌های نامناسب به دور باشد10

 

×

10

 

×

12

 

×

14

 

×

16

 

×

 
9حداقل مساحت زمین لازم جهت مهمانخانه‌ بر حسب درجه به مترمربع برابر است با:500700150030005000در موارد استثنایی، نیاز مبرم و وجود موقعیت خاص که مراتب توسط کارشناس فنی به صورت گزارش مستدلی ارائه و مورد موافقت کمیته فنی جهانگردی واقع شود در متراژ زمین می‌تواند حداکثر تا 10% تقلیل داد.

 

 

 

 

 

 

 

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
 تبصره: حداقل مساحت زمین برای شهر مشهد با توجه به شرایط خاص بر حسب درجه به مترمربع برابر است با:400600100020002500 
10حداکثر نسبت زیربنای هر طبقه به مساحت زمین (زیرزمین و پارکینگ جزو زیر بنا محسوب نمی‌شوند.)70%60%50%45%40%در موارد استثنایی، نیاز مبرم و وجود موقعیت خاص که دلائل به صورت گزارش مستدلی ارائه و مورد موافقت کمیته فنی جهانگردی واقع شود می‌توان نسبت‌های ذکر شده را افزایش داد.
 تبصره: بدیهی است نسبت‌های ذکر شده زمانی می‌تواند در ردیف‌های بالا رعایت شود که مغادیر ضوابط شهرداری محل یا ارگان‌های ذیربط محل نباشد.      
11نصف فضای باز باید به فضای سبز و درختکاری اختصاص داده شود.××*** 
12پارکینگ: در صورتی که شهر دارای طرح جامع و تفصیلی باشد تعداد پارکینگ جهت اتومبیل سواری باید برابر تعداد معین شده در طرح مربوطه باشد در غیر اینصورت به ازاء هر چند اطاق مهمان ذکر شده در ستون‌های مقابل یک واحد پارک باید در نظرگرفته شود.65555 
 تبصره 1: در هر صورت تعداد پارکینگ پیش‌بینی شده نباید از اعداد مندرج در ستون‌های مقابل کمتر باشد.48122030 
 مشخصات پارکینگ:

الف) از هر خیابان یا کوچه فقط یک راه ورودی برای پارکینگ مجاز خواهد بود مگر آن که طول زمین بیش از 20 متر باشد که در این صورت می‌توان از دو درب ورودی برای پارکینگ استفاده نمود.

***** 
 ب) حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ 2 متر می‌باشد.***** 
 ج) زیرزمین به منظور استفاده پارکینگ باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد (پله و آسانسور)***** 
 د)حداقل عرض رامپ جهت دسترسی به پارکینگ برای حداکثر 20 واحد 5/3 متر و از 20 واحد به بالا حداقل 5 متر است. ضمناً می‌توان دو راه ورودی و خروجی هر یک به عرض5/3 مترپیش‌بینی نمود (بادرنظر گرفتن بند الف)***** 
 و) فضای لازم برای هر پارک 5*3 متر می‌باشد و چنانچه پارک دو ماشین در کنار یکدیگر پیش‌بینی شود فضای معادل 5*5 مترمربع (آکس به آکس ستون) مورد نیاز بوده. ضمناً‌ عرض مسیر مانور اتومبیل بایستی 5 متر (آکس به آکس) پیش‌بینی گردد. (اتومبیل‌ها نباید هنگام ورود و خروج مزاحم یکدیگر باشند.)***** 
 ز) در مواقعی که پارکینگ در فضای باز پیش‌بینی می‌شود سطح لازم برای هر اتومبیل 15 متر یعنی 5*3 متر باید در نظر گرفته شود.***** 

 

 

 

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
 تبصره 2: چنانچه هتل دارای سالن‌های متعدد از قبیل جشن‌ها، کنفرانس، برگزاری مراسم، سمینار‌ها و یا رستوران و تریای در ارتباط با خارج مهمانخانه‌ باشد، علاوه بر تعداد پارکینگ ذکر شده باید متناسب با ظرفیت سالن‌ها به تعداد واحد پارکینگ ذکر شده باید متناسب با ظرفیت سالن‌ها به تعداد واحد پارکینگ اضافه شود و یا این که پارکینگ یا پارکینگ‌های اختصاصی دیگری در محل یا محل‌های مناسب و مجاور به تعداد لازم پیش‌بینی شود. **** 
13ورودی مهمانخانه‌:

در ورودی مهمانخانه‌ باید عریض و کاملاً مشخص باشد و به خیابان باز شود. در صورت وجود شرایط خاص اقلیمی باید از درب‌های دوبله (با فضای مناسب مابین) استفاده گردد.

ضمناً مقابل در ورودی مهمانخانه باید محلی جهت توقف و انتظار وسائط نقلیه به منظور پیاده یا سوار کردن مسافران مهمانخانه‌ و مقابل در ورودی، مسافران را پیاده یا سوار نمایند.

**    
 تبصره: مساحت لابی مهمانخانه یک ستاره به نسبت هر اتاق حداقل 9/0 مترمربع و دو ستاره حداقل 1/1 مترمربع مشروط بر آنکه حداقل از 18 و 22 متر مربع کمتر نباشد.      
15سرسرای ورودی شامل قسمت‌های:

میز پذیرش و اطلاعات، انتظار، نشیمن، پذیرائی (لابی) با سرو و نوشیدنی‌های سرد و گرم با پیش‌بینی محلی برای تماشای تلوزیون،‌ اداری و حسابداری، تلفن‌خانه، صندوق امانات و سرویس‌‌های بهداشتی مجزای زنانه و مردانه (در محل مناسب). حداقل مساحت سالن نشیمن به نسبت هر اتاق 3/1 مترمربع می‌باشد مشروط بر آنکه مساحت لابی از 80 مترمربع کمتر نباشد.

  *   
16سرسرای ورودی شامل:

میز (اطلاعات، پذیرش، ذخیره اتاق، صندوق‌دار) صندوق امانات، انتظار، نشیمن، پذیرایی (لابی) با امکان سرو نوشیدنی‌های سرد و گرم با پیش‌بینی محلی برای تماشای تلوزیون و سرویس‌های مجزای زنانه و مردانه در محل مناسب. حداقل مساحت سالن لابی به نسبت هر اتاق برای هتل چهار ستاره 75/1 مترمربع و برای پنج ستاره 2 مترمربع می‌باشد. مشروط بر آن که جهت مساحت لابی برای چهار ستاره از 180 متر مربع و برای پنج ستاره از 220 مترمربع کمتر نباشد.

   ** 
17امور اداری شامل اتاق مدیر، معاون حسابداری، کارگزینی و غیره   ** 
18تلفن عمومی با کابین مخصوص در محل مناسب سرسرای ورودی حداقل به تعداد:11233 

 

 

 

 

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
19تلفن مخصوص تماس‌های راه دور حداقل یک واحد در محل مناسب سرسرای ورودی.  *** 
20سالن رستوران باید متناسب با وضع مهمانخانه‌ در نظر گرفته شود و به ازاء هر اتاق حداقل سطح لازم به مترمربع برابر است با:  5/18/12رستورانی که پنجره به فضای آزاد داشته باشد مناسب‌تر است.
 تبصره1: وجود رستوران در مهمانخانه‌های یک و دو ستاره اجباری نیست و در صورت وجود به ازاء هر اطاق سطح لازم به مترمربع برابر است با:

مشروط بر آن که مساحت سالن رستوران در مهمانخانه یک ستاره از 40 مترمربع برابر است با:

1/13/1    
 تبصره 2: رستوران مهمانخانه به خصوص رستورانی که در آن علاوه بر مسافر داخل هتل از مهمان غیر مقیم نیز پذیرایی می‌شود، گذشته از این که مساحت آن باید متناسب و بیشتر درنظر گرفته شود لازم است ضمن ارتباط مستقیم با داخل مهمانخانه دارای در ورودی مستقل به خیابان بوده و یا این که راه ارتباطی آن (مخصوصاً در مورد رستوران‌هائی که در طبقات بالا و یا زیرزمین قرار دارند) طوری در نظر گرفته شود که مزاحم داخل مهمانخانه (لابی) نشده و مخل آسایش مسافرین نشود.***** 
21رستوران‌های کوچک شامل رستوران‌های سنتی و رستوران‌های اختصاصی    * 
22حداقل نسبت مساحت آشپزخانه با مساحت رستوران برابر است با:40%45%50%55%60% 
23آشپزخانه باید مجهز و مطابق با مقررات و آئین‌نامه‌های بهداشتی بوده و پنجره با سطحی مناسب به فضای آزاد داشته باشد.***** 
24آبدارخانه متناسب با ظرفیت سالن رستوران***** 
25فضای لازم (فیلتر) بین رستوران وآشپزخانه جهت جلوگیری از پخش بو، سروصدا و دید با پیش‌بینی تهویه هوا***** 
26سرویس‌های بهداشتی مجزای زنانه و مردانه جهت مهمانان با پیش‌ ورودی (فیلتر) مناسب در مجاورت سالن رستوران.*****برای هتل‌های یک و دو ستاره با توجه به امکانات طرح باید پیش‌بینی شود.
27سالن چایخانه (کافی شاپ) و آبدارخانه مخصوص آن متناسب با موقعیت و ظرفیت آشپزخانه   **این سالن باید در رابطه با فضاهای عمومی از قبیل لابی با دیدی ازخیابان یا در کنار آن و مشرف به مناظر زیبا پیش‌بینی شود.
28کافه تریا  *** 
29مغازه‌های مختلفی از قبیل گل‌فروشی، عطریات، جواهرات، غرفه صنایع‌دستی، عتیقه فروشی، نمایشگاه و سایر مغازه‌های مناسب مهمانخانه را، مشروط بر آن که ارتباط مستقیم با خیابان یا معابر نداشته باشد می‌توان در نظر گرفت.  *** 

 

 

 

 

 

 

 

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
 تبصره: احداث مهمانخانه بر روی پاساژ مجاز می‌باشد مگر آن‌که موقعیت زمین هتل به نحوی باشد که دارای راه‌های دسترسی متعدد بوده به طوری که ورودی هتل مستقل و در مجاورت ورودی پاساژ نباشد (با موافقت کمیته فنی جهانگردی). در این صورت سرسرای ورودی و لابی باید در طبقه همکف و اتاق‌های مسافرین حداکثر در طبقه دوم پیش‌بینی شود.

ضمناً سقف پاساژ نباید به حیاط خلوت اتاق مسافرین ارتباط (باز) داشته باشد.

**    
30آرایشگاه مردانه و در صورت لزوم زنانه   ** 
31واکسی   ** 
32غرفه فروش کتب، مجلات، روزنا‌مه‌، فیلم و اسلاید    * 
33دفتر خدمات تاکسی برای مهمان هتل   ** 
34باجه رزرو بلیط مسافرت و خدمات فرهنگی    * 
35محل باجه انجام امور بانکی و ارزی   ** 
36محل باجه تلکس، پست و تلگراف   ** 
37غرفه عرضه شیرینی، شکلات و امثال آن   ** 
38محل برگزاری نمایشگاه‌های هنری    * 
39حداقل مساحت اتاق یک نفره با تختخواب به ابعاد 2*1 متر و بدون احتساب فضای حمام و راهرو ورودی به مترمربع911131415 
 تبصره: حداقل 15% از کل اتاق‌های مسافرین باید یک نفره باشند.     در موارد خاص این درصد با موافقت کمیته فنی جهانگردی قابل تغییر است.
40حداقل مساحت اتاق دو نفره یک تخته با تخت‌خواب به ابعاد 2*5/1 متر و بدون احتساب فضای حمام و راهروی ورودی به مترمربع:1113151719 
 تبصره: حداقل 30% از کل اتاق‌های مسافرین باید دو نفره یک تخته باشد.     در موارد خاص این درصد با موافقت کمیته فنی جهانگردی قابل تغییر است.
41حداقل مساحت اتاق دو نفره دو تخته به ابعاد هر تخت 2*1 متر و بدون احتساب فضای حمام و راهرو ورودی به مترمربع1214171920 
42کلیه اتاق‌ها باید دارای نور طبیعی به فضای آزاد باشند و ارتفاع کف پنجره نباید از 20/1 متر بیشتر باشد و سطح پنجره‌ها نیز باید متناسب با آب و هوای منطقه درنظر گرفته شود.***** 
43اتاق‌ باید دارای گنجه توکار با حداقل عمق و ارتفاع به ترتیب 60 سانتی‌متر و 2 متر بوده و طول آن حداقل برابر اعداد مندرج در مقابل باشد:12/14/16/16/1 
44محلی برای بالش و پتوی اضافی در داخل گنجه و یا در مکان مناسب اتاق‌ که در ارتفاع مطلوبی قرار داشته باشد (جاسازی) باید پیش‌بینی شود. جا چمدانی نیز باید در محل مناسب اتاق‌ در نظر گرفته شود.  *** 

 

 

 

 

 

 

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
45حمام در کلیه اتاق‌ها شامل دستشوئی توالت و دوش دیواری با زیردوشی به مساحت حداقل 3 مترمربع**    
 تبصره1: در موارد خاص با موافقت کمیته فنی جهانگردی درصدی از اتاق‌ها را می‌توان بدون دوش و توالت اختصاصی و فقط با نصب دستشوئی در نظر گرفت در این صورت دستشوئی با آب سرد و گرم و شیر مخلوط باید در محل مناسب اتاق به طریقی که در معرض دید مستقیم مسافر نباشد نصب شود.**    
 تبصره2: در مناطق خیلی گرم یا خیلی مرطوب، داشتن دوش برای کلیه اتاق‌‌ها اجباری است.**    
 تبصره3: سرویس‌های بهداشتی عمومی در طبقات جهت اتاق‌های بدون سرویس مندرج در بالا شامل دو قسمت زیر است:**    
 الف) توالت و دستشوئی زنانه و مردانه باید به طور مجزا از یکدیگر و در محل مناسبی پیش‌بینی و دارای فضائی به عنوان ورودی برای نصب دستشوئی‌ها بوده که برای ورود به توالت‌ها از این محوطه باید استفاده شود. تعداد توالت‌ها باید حداقل یک دستگاه مردانه به نسبت مجموع اتاق‌های بدون سرویس بهداشتی مندرج در مقابل باشد:

چنانچه تعداد اتاق‌های بدون سرویس در هر طبقه کمتر از اعداد ذکر شده در بالا باشد وجود یک دستگاه توالت و دستشوئی مردانه الزامی است.

7

 

 

 

 

*

5

 

 

 

 

*

    
 ب) حمام‌های زنانه و مردانه باید به طور جدا (زن و مرد) از هم در محل مناسبی پیش‌بینی و هر واحد آن باید دارای فضای رختکن و فضای دوش مجزا از رختکن (به وسیله دیوار) باشد. تعداد آن باید یک دستگاه زنانه و یک دستگاه مردانه به نسبت مجموع اتاق‌های بدون سرویس بهداشتی مندرج در مقابل باشد:108    
 چنانچه تعداد اتاق‌های بدون سرویس هر طبقه کمتر
از اعداد ذکر شده در بالا باشد وجود یک دستگاه حمام زنانه و یک دستگاه حمام مردانه مجزا با رختکن الزامی است.
**    
 تبصره4: توالت و دستشوئی‌ها و همچنین حمام‌های زنانه  عمومی باید در یک فضا و در محل مناسب (انتهای راهرو) و دور از سرویس‌های عمومی مردانه که مشابه آنها می‌باشد پیش‌بینی شوند.***** 
 تبصره 5: فضای توالت و حمام‌های عمومی باید به فضای آزاد یا محیط خلوت مناسب که اتاق‌ها از آن نور نمی‌گیرند پنجره داشته و فضای دستشوئی‌ها و رختکن‌ها نیز حتی‌المقدور باید دارای پنجره به فضای آزاد باشند.***** 
 تبصره6: فضای دستشوئی‌های عمومی باید طوری طراحی شود که با باز بودن در آن از راهرو یا هال، داخل فضای دستشوئی‌ها دیده نشود.***** 

 

 

 

 

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
 تبصره7: محل دستشوئی زمین شوی‌ها،‌ سطل آشغال و وسائل نظافت نمازخانه شامل حوضچه با آب سرد و گرم، انبار مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده باید در قسمت جداگانه‌ای از فضای سرویس‌های عمومی پیش‌بینی شود.**    
46حمام در کلیه اتاق‌ها شامل دستشوئی توالت و دوش دیواری با زیردوش یا وان به مساحت حداقل 5/3 مترمربع  *   
47حمام در کلیه اتاق‌ها شامل دستشوئی، توالت و وان با دوش دستی یا زیردوشی به مساحت حداقل برابر اعداد مندرج در مقابل (به مترمربع):   45/4 
 تبصره1: در صورتی که توالت فرنگی تعبیه شده باشد نصب بیده ضروری است.   ** 
 تبصره2: درصدی از سرویس بهداشتی اتاق‌ها و سرویس‌های عمومی را با توجه به موقعیت و نیاز (بیگانگان، اقلیت‌های مذهبی و بیماران) منطقه باید با توالت فرنگی در نظر گرفت.***** 
 تبصره3: با توجه به موقعیت و نیاز منطقه باید در سرویس‌های بهداشتی اتاق‌ها، وان یا زیردوشی در نظر گرفته شود.  *** 
48در صورتی‌که در یک مهمانخانه اتاق‌های مرتبط (کانت) در نظر گرفته شود هر کدام از اتاق‌های مرتبط باید به تنهایی کلیه ضوابط و شرایط مورد نیاز یک اتاق مستقل را داشته و در ضمن، درب ارتباطی بین دو اتاق باید دو تایی باشد.***** 
49سوئیت شامل اتاق‌ خواب، اتاق نشیمن با تلوزیون، میز کار، آبدارخانه کوچک با کابینت در گوشه مناسب اتاق به صورت باز یا بسته و مجهز به هود، یخچال، حمام و سرویس‌های بهداشتی به نسبت حداقل 10% اتاق‌های مسافرین.   **اتاق‌ خواب و نشیمن باید طوری طراحی شوند که هر دو دارای پنجره به فضای خارج بوده و ارتباط معماری مناسبی با هم داشته باشند.
 تبصره: چنانچه هتل‌های سه ستاره و یا پائین‌تر نیز دارای سوئیت باشند رعایت شرایط مندرج در بالا الزامی است.***   
50آپارتمان به تعداد مورد نیاز شامل اتاق‌های خواب،‌ سالن پذیرائی و نهارخوری با تلوزیون، میز کار، آشپزخانه کوچک مجهز به هود، یخچال و کابینت لازم، حمام‌ها با سرویس‌های بهداشتی، انباری و در صورت نیاز اتاق همراه.

تبصره: حداقل یک واحد الزامی است.

     اتاق‌های خواب و سالن‌ها باید طوری طراحی شوند که هر کدام دارای پنجره به فضای آزاد بوده و ارتباط مناسبی با هم داشته باشد.
51سوئیت یا آپارتمان مدیر: در صورت پیش‌بینی باید مستقل با ورودی جداگانه در نظر گرفته شود.***** 
52بالکن یا سایه‌بان   ** 

 

 

 

 

 

 

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
53در صورتی که بالکن (تراس) برای اتاق مسافرین پیش‌بینی شود باید مجزا از بالکن‌های مجاورش بوده و نسبت به بالکن‌های دیگر اشراف نداشته باشد.***** 
54ارتفاع اتاق یا نشیمن مسافر (مهمان) در سقف‌های افقی از 60/2 متر در سقف‌‌های شیب‌دار به طور متوسط از 40/2 متر نباید کمتر باشد.***** 
55دیوارهای مشترک بین اتاق باید با آجر سفالی تیغه (مجوف) یا مشابه به ضخامت حداقل برابر اعداد مندرج در مقابل اجراء شود (به سانتی‌متر)9919   
56دیوارهای مشترک بین اتاق باید به آجر سفالی تیغه (مجوف) یا مشابه به ضخامت حداقل 9 سانتی‌متر برای هر جدار اجراء شود.   ** 
57در مهمانخانه‌ سه ستاره و به بالا که کلیه اتاق‌ها دارای سرویس بهداشتی اختصاصی است در هر طبقه و در محل مناسبی باید یک حمام با رختکن پیش‌بینی شود.   ** 
58اختصاص محل مناسبی برای سرویس طبقات به طوری که با یک درب از راهرو و طبقات جدا شده و دارای فضای لازم جهت استفاده از دستگاه یخ‌ساز و شیر آب باشد.  *** 
 تبصره1: در هتل‌های یک و دو ستاره نیز در صورت لزوم در هر طبقه باید محل مناسبی به عنوان اتاق‌ سرویس در نظر گرفته شود.**    
 تبصره2: در صورت پیش‌بینی کانال جهت شوت ملحفه این کانال باید از قسمت سرویس طبقات به قسمت لاندری (رختشویخانه) منتهی گردد.***** 
 تبصره3: پله و آسانسور سرویس باید ارتباط غیرمستقیم با آشپزخانه (از طریق آبدارخانه مجاور) داشته باشد تا اینکه بوی پخت و پز آشپزخانه از طریق آن‌ها در طبقات پخش نشود.***** 
59در مهمانخانه‌های بیش از دو طبقه بر روی همکف باید آسانسورهای مسافربری به تعداد مورد نیاز و به ظرفیت مناسب پیش‌بینی شود.***** 
60فضای واقع در مقابل پله و آسانسور مسافربری باید متناسب و وسیع در نظر گرفته شود.***** 
61پله فرار باید در محل مناسب و مطابق اصول ایمنی (مورد تایید ارگان ذیربط) برای ساختمان‌های بیش از دو طبقه بر روی همکف پیش‌بینی شود.***** 
 تبصره 1: پله فرار باید به صورت آزاد (در هوای آزاد) و یا به صورت بسته با دو در ایمنی باشد.***** 
 تبصره 2: حداکثر فاصله پله فرار از دورترین اتاق نباید بیش از 30 متر بوده  و پله فرار باید در طبقه همکف به محوطه باز و یا معبر عمومی مرتبط شود.***** 

 

 

 

 

 

 

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
62اتاق مسافرین (مهمان) عموماً از طبقه اول (بالای همکف) شروع می‌شود و حتی المقدور در طبقه همکف نباید اتاق مسافرین در نظر گرفته شود اما چنانچه این امر اجتناب‌ناپذیر باشد جهت جلوگیری از مشرف شدن به داخل اتاق‌ها ارتفاع کف پنجره نسبت به کف محوطه اطراف ساختمان نباید از 2 متر کمتر باشد (در این صورت ارتفاع کف طبقه همکف نسبت به محوطه مجاور نباید از 20/1 کمتر باشد)***** 
63اتاق معمولین جنگی باید در اولین طبقه‌ای که به مسافرین اختصاص داده شود پیش‌بینی شود. امکانات رفاهی مورد نیاز از قبیل (رامپ ورودی، آسانسور یا چرخ بالا‌بر از پله‌ها با سرویس بهداشتی لازم و مناسب معمول) نیز باید در نظر گرفته شود***** 
64عرض راهرو و طبقات باید متناسب با طولش بوده ولی در هر صورت تا 18 متر طول نباید دارای عرضی کمتر از اعداد مدرج در مقابل (به متر) باشد.4/15/17/19/11/2 
 تبصره: در انتهای راهرو حتی‌الامکان پنجره به فضای آزاد پیش‌بینی شود تا راهروها روشن و در فصول معتدل هوای معتدل هوای آن‌ها تهویه شود.***** 
65در صورت در نظرگرفتن اتاق‌ مسافرین در دو طرف راهروها در ورودی اتاق‌ها حتی‌الامکان نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند.***** 
66در صورتی که اتاق مسافرین به ناچار از نور حیاط خلوت استفاده نمایند حداکثر تا چهار طبقه نباید عرض حیاط خلوت از 5/3 متر و مساحت آن از 14 مترمربع کمتر باشد و بازاء هر طبقه بیشتر از 4 طبقه  25 سانتی‌متر به عمق فضای مقابل پنجره‌ها باید اضافه شود.***** 
 تبصره1: در مناطق گرمسیر نظیر استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان و … ابعاد حیاط خلوت می‌تواند نیم متمرکز از اندازه‌های ذکر شده باشد.***** 

 

 تبصره2: حیاط خلوت به فضایی اطلاق می‌شود که از چهار طرف محدود شده باشد و چنانچه ساختمان قرار داشته باشد عقب نشینی ساختمان در نبش یا در مجاورت محوطه کمتر از 5/2 متر و در مناطق گرمسیر استثنائاً کمتر از 2 متر نباشد.***** 
 تبصره3: راهرو طبقات، انبار ملحفه، اتاق خانه‌داری، نمازخانه و سایر فضاهائی که ایجاد دود و یا پخش بوی نامطبوع نمی‌کنند می‌توانند از ارتفاع حداقل 80/1 متر به بالا (جهت مشرف نشدن به اتاق مسافرین) دارای پنجره به حیاط خلوت باشند.***** 
 تبصره 4: حیاط خلوت مربوط به اتاق‌های مسافرین باید بدون سقف حتی شیشه‌ای و یا ورقه‌ای پلاستیکی یا فایبرگلاس بوده و مرتبط به هوای آزاد باشد.***** 

 

 

 

 

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
67حیاط خلوت‌ها باید طوری طراحی شوند که در صورت داشتن جبهه باز، مشرف به خانه‌های مسکونی نشوند در غیر اینصورت از حیاط خلوت و یا عقب نشینی قسمتی از ساختمان در محوطه باز باید صرف نظر نمود که مشرف به خانه‌های مسکونی نشود.***** 
68اتاق‌های مسافرین نباید دارای پنجره‌های مشرف به یکدیگر باشند.***** 
 تبصره: بالای در اتاق مسافرین نباید کتیبه تعبیه شود مگر آن که از جنس کدر مانند چوب و غیره باشد.***** 
69کلیه سرویس‌های بهداشتی اتاق‌ها باید به فضای آزاد و یا به حیاط خلوتی که اتاق‌ها از آن نور نمی‌گیرند پنجره داشته و یا باید از طریق هواکش‌های برقی به وسیله کانال‌هائی با سطح مقطع حداقل 400 سانتی‌متر مربع به هوای آزاد پشت‌بام مرتبط باشند.***** 
70حداقل ارتفاع کف تا زیر سقف سرویس‌های بهداشتی اتاق‌ها و سرویس‌های عمومی نباید از 20/2 متر کمتر باشد.***** 
71حداقل ابعاد زیردوشی با لبه باید 90*10 سانتی‌متر و حداقل عرض وان 75 و طول آن 160 سانتی‌متر باشد.***** 
72کلیه توالت‌های ایرانی باید دارای فلاش تانک‌های ایستاده (توالت‌های عمومی و همچنین توالت‌های داخل اتاق‌ها) و کلیه توالت‌های فرنگی باید دارای سیفون‌های انباری (مخزن‌دار) باشند.***** 
73جهت تعبیه شترگلوی توالت‌ها از سقف کاذب زیرین باید استفاده شود و کف حمام اتاق‌ها و یا کف فضای سرویس‌های بهداشتی نباید در سطح بالاتری از کف اتاق یا راهرو قرار گیرند.***** 
74در سرویس‌های بهداشتی اتاق‌ها و سرویس‌های عمومی چنانچه بخواهند لوله‌کشی آب سرد وگرم را به روی کار انجام دهند باید به یکی از دو طریق زیر اقدام شود.***** 
 الف) در ساختمان‌های تبدیلی لوله‌کشی باید در داخل حفره دیوار با قاب آلومینیومی یا مشابه بر روی آن انجام شود به طوریکه لوله‌ها دیده نشوند.***** 
 ب) در ساختمانهای جدید الاحداث باید کانال یا حفره مخصوصی در دیوار پیش‌بینی شده و پس از لوله‌کشی در داخل آن، ورق- آلومینیومی باز شو یا مشابه آن بر روی آن نصب شود تا این‌که لوله‌ها دیده نشده ولی قابل تعمیر یا تعویض باشند.***** 
 تبصره: لوله‌کشی در داخل کف حمام‌ها و سرویس‌های عمومی مجاز نبوده و باید در داخل کانال یا حفره‌ عمودی دیوارها انجام شده، انشعابات آن باید در داخل سقف کاذب باید دارای دریچه بازدید باشد.***** 

 

 

 

 

 

 

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
75نمازخانه مردانه و زنانه مجزا با پیش ورودی (کفش‌کن) باید در محل مناسب مهمانخانه (ساکت و آرام) در نظر گرفته شود.***** 
 تبصره1: نمازخانه باید در نیم طبقه اول (در صورت وجود) و یا در محلی دور از سروصدا و رفت و آمد (لابی) در نظر گرفته شود.***** 
 تبصره 2: پیش ورودی یا کفش‌کن کوچک باید طوری در نظر گرفته شود که در موقع بازکردن در آن،‌ فضای داخل نمازخانه در معرض دید مستقیم قرار نگیرد.***** 
 تبصره3: نمازخانه باید دارای مکانی جهت وضو گرفتن باشد این محل باید در خارج از فضای نمازخانه و در مجاورت آن پیش‌بینی شده و دارای دستشوئی با کف‌شور فاضلاب باشد.

بدیهی است در صورتی که سرویس بهداشتی زنانه عمومی و مردانه در فاصله نزدیک نمازخانه پیش‌بینی شده باشد، دیگر نیازی به محل وضو نخواهد بود.

***** 
76سالن اجتماعات و جشن‌های مجزای زنانه و مردانه با ورودی مستقل (از خیابان یا محوطه هتل) و با سرویس‌های به تعداد لازم باید در محل مناسب (مجاور سالن) پیش‌بینی شود. مساحت سالن مجموعاً برای زنانه و مردانه به ازاء هر اتاق حداقل برابر اعداد مندرج در مقابل (به مترمربع) می‌باشد.***** 
 تبصره1: درصورت پیش‌بینی برگزاری همزمان سمینارها، جلسات و اجتماعات متعدد، سالن‌ را باید طوری طراحی نمود که به سالن‌های کوچکتری (مجزا) تقسیم شود.   ** 
 تبصره2: در صورت پیش‌بینی برگزاری همزمان جشن‌ها و اجتماعات متعدد باید چندین سالن مجزا را با سرویس‌های مجزای زنانه و مردانه به تعداد لازم در نظر گرفت.***** 
77سالن کنفرانس با ظرفیت متناسب و به تعداد مورد نیاز با سرویس‌های مجزای زنانه و مردانه لازم.    * 
78اتاق مطالعه و کتابخانه (بدون سرو نوشابه و غذا) در محل مناسب، دور از سروصدا و رفت و آمد زیاد حداقل به مساحت 30 مترمربع.    * 
79پیش‌بینی محل مناسب برای فوریت‌های پزشکی و کمک‌های اولیه با پزشکی در دسترس و خدمت مسافران.    * 
80پیش‌بینی امکانات سرگرمی فکری و تفریح سالم برای کودکان و نوجوانان (سرپوشیده و یا سرباز) از قبیل سالن تماشای فیلم و یا بازی با سطح متناسب.   ** 
 تبصره1: مهمانخانه‌های یک و دو ستاره نیز حتی‌الامکان باید دارای چنین ورودی باشند.      

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
 تبصره2: در صورتی که در مهمانخانه‌ای کارگر زن کار کند رختکن و سرویس بهداشتی مطابق بالا باید به طور مجزا از مردانه برای زنانه نیز پیش‌بینی شود.  *** 
82اتاق استراحت کارگران باید در محل مناسب (خارج از طبقات منحصر به اتاق‌های مسافرین) به انضمام سرویس‌های بهداشتی مندرج در بالا پیش‌بینی شود.***** 
 تبصره: چنانچه در مهمانخانه‌ای کارگر زن کار کند در صورتی که تعداد آن‌ها بیش از سه نفر باشد، اتاق استراحت (مجزا از مردانه) مطابق بالا پیش‌بینی شود.***** 
83اتاق غذا خوری خصوصی برای کارگران باید در محل مناسب (خارج از طبقات منحصر به اتاق‌های مسافرین) پیش‌بینی شود.  *** 
 تبصره: در صورتی که مهمانخانه‌ یک و دو ستاره نیز دارای رستورانی به مساحت بیش‌ از 55 مترمربع باشد، پیش‌بینی این اتاق الزامی است.**    
84ورودی مجزا جهت حمل موادغذائی و نیازمندی‌های مهمانخانه.  *** 
 تبصره1: ورودی ذکر شده در بالا باید دور از دید مسافرین مهمانخانه باشد.  *** 
 تبصره2:‌در صورتی که مهمانخانه یک و دو ستاره دارای رستوران وسیعی باشد این ورودی لازم است.**    
 تبصره3: در صورت لزوم این ورودی می‌تواند با ورودی مجزای کارگران که قبلاً ذکر آن شد ادغام گردد.***** 
 تبصره4: پیش‌بینی ورودی برای ورود و خروج کارگران و همچنین حمل مواد غذایی از محوطه پارکینگ بلامانع است مشروط بر آن‌که در معرض دید مستقیم مسافرانی‌ که اتومبیل خود را در آن محوطه پارک کرده و از آسانسور یا پله بالا می‌روند، قرار نداشته باشند.***** 
85اتاق تحویلداری و توزیع بار با بارانداز مقابل آن  *** 
 تبصره: در هتل‌های یک و دو ستاره نیز در صورت داشتن رستوران وسیع لازم است.**    
86اتاق مسئول تدارکات و انبارداری.  *** 
87انبار موادغذایی خشک و حجیم متناسب با نیاز رستوران.  *** 
88انبار موادغذایی فاسدشدنی متناسب با نیاز رستوران.  *** 
 تبصره: در هتل‌های یک و دو ستاره نیز در صورت داشتن رستوران لازم است.**    
89انبار ظروف و لوازم مخصوص آشپزخانه و رستوران متناسب با ظرفیت رستوران.  *** 
90انبار مرکزی خانه‌داری و محل نگهداری پتو، ملحفه و غیره متناسب با تعداد اتاق‌ها. **** 
91انبار وسائل فنی و تاسیساتی متناسب با ظرفیت مهمانخانه.  *** 

 

 

 

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
 تبصره:درهتلهای‌یک‌ودوستاره‌بیش‌از40‌اتاق ‌نیزلازم است.**    
92روم سرویس مجهز به تلفن و میز و صندلی برای مسئول آن که باید در محل مناسب (مجاور آبدارخانه و یا در داخل آبدارخانه یا آشپزخانه اصلی) پیش‌بینی شود.  *** 
93سردخانه نگهداری انواع گوشت‌ها (زیر صفر)  *** 
 تبصره: هتل‌های یک و دو ستاره‌ای که رستوران وسیع دارند باید دارای این سردخانه باشند.**    
94سردخانه نگهداری انواع سبزیجات (بالای صفر.)  *** 
 تبصره: هتل‌های یک و دو ستاره‌ای که رستوران وسیع دارند باید دارای این سردخانه باشند.**    
95رختشویخانه و اتوکشی مجهز به ماشین‌های لباسشوئی متناسب با ظرفیت هتل.**    
96لباسشوئی (لاندری) شامل آب‌شوئی، خشک‌شوئی، خیاطی،‌ اتوکشی و … متناسب با ظرفیت هتل.  *** 
97بخش‌ فنی جهت نگهداری و تعمیرات شامل نقاشی، نجاری، الکتریکی، تاسیساتی،‌ بنائی و غیره.   ** 
98موتورخانه با سطح کافی باید در طبقه زیرین ساختمان قرار گرفته و دور از راه‌های تردد مسافرین بوده و حتماً پنجره به فضای آزاد داشته باشد.***** 
 تبصره: پیش‌‌بینی محل دستگاه سختی‌گیر درمواردمورد لزوم.      
99اتاق برق جهت کنتورها، تقسیم‌ها و فیوزها و…  *** 
 تبصره: در هتل‌های یک و دو ستاره بزرگ نیز لازم است.**    
100محل مناسبی جهت نصب دستگاه ژنراتور برق (اضطراری) باید پیش‌بینی شود به طوری که دور از دید مسافرین بوده و در موقع روشن شدن دستگاه،‌ صدای آن مزاحم افراد نشود.***** 
101انباری جهت جمع‌آوری زباله با امکان تخلیه سریع و مستقیم از مهمانخانه یا سوخت آن که مورد تأئید سازمان ذیربط باشد،‌ باید پیش‌بینی شود.  *** 
 تبصره: محل تخلیه زباله نباید در معرض دید مسافرین یا رهگذران باشد.***** 
102اتاق‌ها وفضاهای مختلف باید به وسیله رادیاتور و از طریق سیستم شوفاژ مرکزی یا مشابه آن گرم شوند.***   
103اتاق‌ها و فضاهای مختلف باید از طریق سیستم فن‌کویل (یا تهویه مطبوع)‌ به وسیله رادیاتور با درجه تنظیم یا مشابه آن گرم شوند.   ** 
 تبصره: برای هتل‌های سه ستاره و به بالا در مناطق خاص اقلیمی که مثلاً دارای رطوبت زیاد یعنی شرجی غیر متعارف و یا بالعکس خشکی دائم هوا هستند،‌ جهت گرم یا ایجاد خنکی و همچنین جهت کنترل مقدار رطوبت و یا خشکی هوا باید از دستگاه‌های هواساز یا مشابه آن استفاده شود.  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیفشرح مشخصاتیک ستارهدو ستارهسه ستارهچهارستارهپنج ستارهملاحظات
104فضاهای عمومی و سالن‌های بزرگ باید به وسیله دستگاه‌های هواساز یا مشابه آن گرم یا خنک شود.  *** 
105جهت خنک کردن اتاق باید از کولر با دریچه تنظیم (قابل بستن) استفاده شود.***   
 تبصره1: کولرها باید در پشت‌بام یا محل مناسب که ایجاد سروصدا برای مسافرین ننموده و دور از دید اشخاص باشند پیش‌بینی شوند.***   
 تبصره2: کانال کشی کولر کلاً باید به صورت توکار انجام شود.***   
106برای خنک‌کردن اتاق از فن‌کویل یا کولر گازی باید استفاده شود.   ** 
 تبصره1: در مناطق خاص اقلیمی که ضرورت داشته باشد برای هتل‌های یک،‌ دو و سه ستاره نیز ضروری است.      
 تبصره2:‌ کولرگازی باید جاسازی شده و طوری کار گذاشته شود که هماهنگی با نمای ساختمان را داشته باشد.   ** 
107در نقاطی که آب لوله‌کشی و تصفیه شده ندارند باید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی مورد تأئید (ارگان ذیربط دولتی) در نظر گرفته شود.***** 
 تبصره: دستگاه تصفیه آب استخر باید در محل مناسب و دور از دید مسافرین پیش‌بینی شود.      
108استخر سرپوشیده یا سرباز، سونا و تنیس روی میز   ** 
109تنیس،‌ بدمینتون و امثال آن    * 
110مهمانخانه‌هائی که بعد از تاریخ تصویب این ضوابط با احداث آن‌ها موافقت خواهد شد بر اساس همین ضوابط درجه‌بندی خواهند شد.***** 
 تبصره:‌ مهمانخانه‌هائی که قبل از تصویب این ضوابط بر مبنای ضوابط قبلی (به شماره 26772 مورخ 16/9/1346) احداث یا تبدیل شده‌اند تا زمانی که بنا به تشخیص کمیسیون درجه‌بندی متناسب با وضعیت زمان و مکان بوده و دارای کیفیت مطلوبی از نقطه نظر ساختمانی و معماری باشند بر مبنای همان ضوابط قبلی درجه‌بندی خواهند شد.      

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.