دانلود مقاله یک روش فازی آنالیز گاز حل شده برای تشخیص عیوب یک ترانسفورماتور


دانلود مقاله یک روش فازی آنالیز گاز حل شده برای تشخیص عیوب یک ترانسفورماتور

چکیده

عیوب اولیه‌ی ترانسفورماتور اغلب با تجزیه و تحلیل گاز حل شده[1] (DGA) روغن ترانسفورماتور تشخیص داده می‌شود. اگر چه روش های مختلفی برای تفسیر نتایج DGA توسعه داده شده؛ مانند کدهای IEC، روش راجرز و روش triaggle، این روش‌ها گاهی اوقات برای تعیین عیوب با شکست مواجه می‌شوند. این مورد زمانی که بیش از یک عیب در ترانسفورماتور باشد معمول است. این مقاله یک روش منطق فازی و یک بسته برنامه کامپیوتری ارائه می‌دهد که می‌تواند به منظور ذخیره نتایج آزمون‌های مختلف و تشخیص عیوب متعدد در یک ترانسفورماتور استفاده شود. این روش، ثابت شده است که یک ابزار بسیار مفید برای عیب یابی ترانسفورماتور و برنامه ریزی تعمیر و نگهداری آن است.

واژگان کلیدی: ترانسفورماتور، تشخیص عیوب عایق، منطق فازی، تجزیه و تحلیل گاز حل شده، تعمیر و نگهداری

1- مقدمه

خرابی‌های ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا در طول چند سال اخیر بیشتر دیده شده است. تشخیص درست عیوب اولیه آن‌ها برای ایمنی و قابلیت اطمینان شبکه برق بسیار حیاتی است. در یک ترانسفورماتور در حال کار، که در معرض تنش الکتریکی و حرارتی قرار دارد، عایق ها می‌توانند تجزیه شده و مواد تجزیه شده‌ی گازی آزاد شوند. حرارت بیش از حد، تخلیه جزئی و جرقه زدن[2] سه علت اصلی عیوب مربوط به گازها می‌باشد. روش‌های تفسیری زیادی بر اساسDGA  ، مانند کدهای نسبتIEC ، روش راجرز و روش مثلث برای تشخیص ماهیت زوال ترانسفورماتور وجود دارد [1] – [3]، که از تحقیقات فشرده بر روی گازهای تولید شده از عیوب فردی بدست آمده اند.

اگر چه DGA  به طور گسترده ای در صنعت استفاده شده است، در برخی موارد، روش های مرسوم برای تشخیص با شکست مواجه می‌شوند. این به طور معمول برای آن ترانسفورماتورهایی که دارای بیش از یک نوع از عیب هستند اتفاق می افتد. در واقع، روش های تشخیصی معمولی بر مبنای نسبت گازهای تولید شده از یک ایراد کوچک و یا از عیوب متعدد اما در صورتی که یکی از آن‌ها در یک ترانسفورماتور غالب باشند، است. هنگامی که گازها از بیش از یک خطا در یک ترانسفورماتور جمع آوری می شوند، ارتباط بین گازهای مختلف بیش از حد پیچیده است که ممکن است از کدهای از پیش تعریف شده مطابقت نداشته باشد. به عنوان مثال، کدهای IEC  از نسبت گازی خاصی تعریف شده اند. هنگامی که نسبت گاز در محدوده تعریف شده (مرزها) افزایش یابد، کد ناگهان بین 0، 1 و 2 تغییر می‌کند. در واقع، مرز نسبت گاز ممکن است روشن نباشد (به عنوان مثال فازی)، به ویژه هنگامی که بیش از یک نوع عیب وجود داشته باشد. بنابراین، بین انواع مختلف خطاها، کد نباید به شدت در سراسر مرز تغییر کند.

[1] – dissolved gas analysis

[2] – arcing

 

این فایل ورد (word) ترجمه در 10 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 5 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *