چگونه طراحی و محاسبه رمپ انجام دهیم ؟

طراحی و محاسبه رمپ

طراحی و محاسبه رمپ اگر چه اساسا شامل یک سطح پیوسته با یک زاویه خاص شیب است، لازم است که مشخص شود بسیاری از مشخصات سازنده، که البته می تواند بر اساس استانداردهای مختلف بدن حاکم باشد. توضیحات زیر در نظر گرفته شده است برای کمک و تعیین ابعاد مناسب برای ramps راحت و کارآمد برای همه، بر اساس مفهوم دسترسی جهانی.

طراحی و محاسبه رمپ

  • محاسبه شیب

در طراحی و محاسبه رمپ تا چه اندازه می تواند شیب رمپ تغییر کند؟ چطور می توانیم عرض و فضای لازم برای مانور را تعیین کنیم؟ ملاحظات درباره حاشیه چیست؟ در اینجا ما برخی از محاسبات و نمونه های طراحی برای رمپ های مختلف را در زیر بررسی می کنیم.شیب می تواند به صورت درصد بیان شود که از رابطه بین ارتفاع برای غلبه بر (h) و طول افقی (d)، ضرب در 100 است.از این عبارت، ما می توانیم برای مقادیر ناشناخته هر اصطلاح را حل کنیم. یک رمپ موجود در ارتفاع 1 متر با فاصله افقی 10 متر، شیب 10٪ خواهد داشت.بر این اساس، دانستن ارتفاع برای غلبه بر یک پروژه، ما را قادر می سازد تا توصیه هایی را برای شیب انطباق با نیازهای مورد نیاز بررسی کنیم.

طراحی و محاسبه رمپ

شیب حداکثر توصیه شده برای رمپ های فضای باز می تواند در رابطه با ارتفاع برداشته شود و به طول هواپیما بستگی دارد. بر اساس میانگین ها و ملاحظات از کشورهای مختلف – هر دو قانونمند و از کتابچه راهنمای کاربر از آمریکای لاتین – شیب بین 12-10٪ می تواند، برای مثال، فقط برای ارتفاعات بسیار کوچک، مانند یک گام تا 20 سانتی متر استفاده می شود. همانطور که ارتفاع نیاز به تلاش بیشتر دارد، دامنه ها شروع به کاهش می کنند تا مقادیر توصیه شده 8٪ برای ارتفاع تا 50 سانتی متر؛ 6٪ برای ارتفاع تا 100 سانتی متر؛ 5٪ برای ارتفاعات تا 150 سانتیمتر؛ و 4٪ برای رمپ هایی که توسط سالمندان استفاده می شود.

طراحی و محاسبه رمپ

در رابطه با طول رمپ، برای فاصله کوتاه تا 1.5 متر شیب باید کمتر از 12٪ باشد. برای فاصله تا 3 متر باید کمتر از 10٪ باشد، و برای فاصله تا 9 متر، آن باید کمتر از 8٪ باشد، همیشه با توجه به موارد ذکر شده در مورد ارتفاع به حساب می آید.رمپ ها نباید بیش از حد طولانی بدون شکسته شدن داشته باشند – حداکثر طول 9 متر  به دلیل تلاش هایی که بدون کمک در صندلی چرخدار بدون نیاز به صعود انجام می شود و یا نیروی مورد نیاز برای حمل بار سنگین.

طراحی و محاسبه رمپ

طراحی و محاسبه رمپ

به همین ترتیب، درصد برای دامنه های رمپ های داخلی اجازه می دهد تا برای شیب 10٪ فقط برای غلبه بر ارتفاعات بسیار کم، مانند یک گام تا 30 سانتی متر. همچنان که ارتفاع به تلاش های بیشتر نیاز دارد، دامنه ها برای رسیدن به، به عنوان مثال، 8٪ برای ارتفاع هایی که تا 75 سانتیمتر می رسد، کاهش می یابد؛ 6٪ تا 150 سانتیمتر؛ و 5٪ برای سالمندان.

با توجه به طول رمپ ها، برای فاصله کوتاه – تا 3 متر – شیب باید کمتر از 10٪ باشد. برای فاصله متوسط 3-6 متر، شیب باید کمتر از 8 درصد باشد و برای فاصله 6 تا 9 متر، شیب باید کمتر از 6 درصد باشد (همچنین با توجه به توصیه های قبلی نسبت به ارتفاع).

برای غلبه بر ارتفاع 90 سانتیمتر، از شیب 6٪ استفاده میکنیم که به طول افقی 15 متر میرسد.

طراحی و محاسبه رمپ

  • طول رمپ

در طراحی و محاسبه رمپ طول رمپ ها همیشه باید مستقیم باشد، زیرا رمپ های منحنی برای حرکت یک فرد در صندلی چرخدار دشوار است. در اشاره به این، شیب عرضی یک رمپ نیز نباید بیش از 2٪ باشد، در نتیجه اجتناب از لغزش جانبی. علاوه بر این، آن را باید در نظر گرفته شود که با هر تغییر جهت، باید یک سطح افقی حداقل 150 سانتی متر در قطر، اندازه گیری که اجازه می دهد تا 360 درجه چرخش یک صندلی چرخدار باشد.

در پایان می رسد خود، رمپ باید یکی دیگر از سطح افقی از حداقل 150 سانتی متر در قطر، رایگان از موانع و توسط باز کردن درب ها مانع نیست. فردی در صندلی چرخدار نمی تواند مانورهای باز را در هنگام نشستن روی شیب رمپ انجام دهد

طراحی و محاسبه رمپ

رمپ ها باید حاشیه های مداوم  بدون وقفه در تمام طول خود، در هر دو طرف و با ارتفاع های مختلف، ایده آل یکی بین 65-75 سانتی متر و دیگری بین 90-100 سانتی متر. علاوه بر این، لازم است که دستبند ها در انتهای خود بیش از 30 سانتی متر گسترش یابد تا هر کسی بتواند از سطح افقی به آن دسترسی پیدا کند. آنها باید در موقعیت ثابت و با مواد صاف ساخته شوند که تغییرات دما را تغییر ندهند (تصور کنید که یک درزگیر در معرض نور خورشید در طول روز یا در مناطقی که دمای هوای سرد را تجربه می کنند.

  • عرض رمپ

در طراحی و محاسبه رمپ ،استراحت کردن کنار، ما نمی توانیم فراموش کنیم که یک عنصر محافظ در محدوده ی رمپ وجود دارد که برای جلوگیری از هر حادثه ای بر روی لبه های روشن، از طریق کشیدن صندلی های چرخ دار، واگن های کودک، قوطی ها یا برای هشدار دادن به مردم ظرفیت دیداری کاهش یافته است.بسته به مقررات محلی، ما پیشنهاداتی را ارائه می دهیم که از فاصله ی عبور بین دستبندهای حداقل 120 سانتیمتر فاصله می گیرد، زیرا به راحتی اجازه می دهد که صندلی چرخدار را نگه داشته و هر کسی را در دو طرف نگه دارد و فاصله ی حداقل فاصله ی 180 سانتیمتر برای فضاهای عمومی . در مواردی که عرض پهنای بیش از 180 سانتیمتر مورد نیاز است، مناسب است که یک حاشیه متوسط که مطابق با الزامات فوق باشد قرار گیرد.

هنگام تعیین عرض رمپ، مهم است که فضای مانور هر دو فرد با صندلی چرخدار و فردی با حامل بچه را در نظر بگیریم، عمدتا به عنوان یک تابع از شکاف های متوسط.در خارج از هر ماده ای که برای ساختار استفاده می شود، مواد اتمام رمپ باید از آن ها استفاده کنند که در نتیجه یک سطح غیر لغزش سخت است که می تواند در شرایط خشک یا مرطوب استفاده شود.

علاوه بر این، در ابتدا و انتهای رمپ، سطح افقی باید دارای یک آسفالت لمسی باشد، با رنگهای مختلف که در طول تمام عرض رمپ گسترش می یابد، به عنوان یک هشدار برای افرادی که دارای ظرفیت بصری کمتری هستند، استفاده شود. این همان نوع پیشگیری باید محیطی را که در آن رمپ باز می شود، تا حداقل دو متر از عبور از آن برجسته شود.

  • جمع بندی

ما می خواهیم روشن کنیم که آنچه در این مقاله ارائه شده، اطلاعات کمکی برای طراحی و محاسبه رمپ است. تمام ملاحظات برای ساخت یک رمپ همیشه باید ویژگی های خاص هر پروژه را در نظر بگیرند و باید پس از ارزیابی مقررات محلی و با توجه به تصمیمات معماران و  یا حرفه ای در منطقه تهیه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.