سازمان کالبدی شهر دوره هخامنشی

سازمان کالبدی شهر دوره هخامنشی

  • دژ حکومتی: در با اهمیت ترین نقطه سوق الجیشی قرار می گیرد. مظهر دولت پارسی، مظهر قدرت و وحدت و یگانگی
  • شار میانی:محلات خاص برای استقرار طبقات ممتازه. دارای دروازه
  • شار بیرونی: مجموعه از محلات، خانه ها، بازارها، باغات و مزارع پراکنده. معمولا حصار طبیعی دارد.محل استقرار اکثریت جامعه شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.