دانلود کتاب مسئولیت مدنی شهرداری و شهردار


کتاب مسئولیت مدنی شهرداری و شهردار از سری منابع آموزشی شهرداری است که توسط عبدالرضا عباس زاده تهیه شده است

سرفصل های کتاب مسئولیت مدنی شهرداری و شهردار :

فصل اول: مفاهیم

 • اهداف
 • مفاهیم مرتبط با مسئولیت مدنی شهرداری و شهردار
 • آزمون

فصل دوم: حقوق شهری در ایران

 • اهداف
 • حقوق شهری در ایران
 • سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی
 • ایده حقوق شهروندی
 • مفهوم شهروندی
 • حقوق شهری و شهروندی
 • مسئولیت های متقابل مدیریت شهری و شهروندان
 • ضرورت تدوین قانون جامع شهری (شهرداری با نگاه مدرنیزاسیون)
 • ماهیت حقوقی شهرداری
 • شهرداری نهاد عمومی غیردولتی
 • شخصیت حقوقی شهرداری
 • وظایف شهرداری
 • وظایف شهرداری در ماده ۳۳ قانون شهرداری
 • وظایف و اختیارات شهردار و شهرداری در دیگر قوانین
 • اجرای دیگر موارد قانون شهرداری ها
 • خلاصه
 • آزمون

فصل سوم: مسئولیت مدنی

 • اهداف
 • مسئولیت مدنی (کلیات)
 • تعریف مسئولیت مدنی
 • مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
 • مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
 • مسئولیت مدنی و قراردادی
 • شرایط مسئولیت قراردادی
 • ارتباط مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی
 • استناد عرفی فعل زیانبار به عامل
 • فعل زیانبار کارگر
 • زیان وارده به ثالث
 • زیان وارده به کارگر
 • فعل زیانبارکارمند
 • فعل زیانبار در مسئولیت قراردادی (عهدشکنی)
 • عدم اجرای قرارداد
 • تأخیر در اجرای قرارداد
 • تقصیر در مسئولیت مدنی قهری
 • تقصیر در مسئولیت مدنی قراردادی
 • مسئولیت شخصی مستخدمین و کارکنان شهرداری ها
 • عدم ابلاغ وظایف و اختیارات کارکنان
 • عدم صدور دستور کتبی مجدد شهردار برای انجام کار
 • تداخل وظایف در شهرداری ها بخصوص در شهرهای کوچک
 • ابهامات در قوانین و مقررات
 • کارکرد بیمه در مسئولیت مدنی
 • مسئولیت مدنی
 • انواع مسئولیت
 • مبنای مسئولیت مدنی
 • بیمه مسئولیت
 • انواع بیمه مسئولیت
 • نتیجه گیری
 • خلاصه
 • آزمون

فهرست منابع و مراجع

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 174
حجم: 1.41 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *