دانلود جزوه ترمودینامیک دانشگاه تهران (دکتر توکلی)


دانلود جزوه ترمودینامیک دانشگاه تهران (دکتر توکلی)

جزوه ترمودینامیک دکتر توکلی در پنج فصل به صورت پاورپوینت تهیه شده است که در دانشگاه تهران تدریس شده

فهرست مطالب جزوه ترمودینامیک دانشگاه تهران :

فصل اول: گازها و تئوری جنبش مولکولی

هدف: آشنایی با قانون گازهای ایده آل، رفتار گازهای حقیقی، معادله واندروالس و پدیده بحرانی

 • بیان قانون ایده آل
 • معادلات مخلوط گاز ایده آل
 • معادلات گازهای حقیقی
 • رابطه اثر فشار بر فشار گازها
 • مفهوم انرژی پتناسیل بین مولکولی
 • نظریه سینتیک گازها
 • معادله توزیع ماکسول – بولتزمن
 • پدیده نفوذ مولکولی
 • توزیع انرژی مولکولی

فصل دوم: ترمودینایک

هدف: معرفی اصول سه گانه ترمودینامیک، توابع حالت، نتایج نظری و عملی حاصل از آنها

 • تعریف سیستم و محیط
 • مفهوم دما و روش های دماسنجی
 • معادل مکانیکی کار و گرما
 • مفهوم حالت و متغیرهای حالت
 • فرآیند برگشت پذیر و برگشت ناپذیر
 • توابع حالت
 • مفهوم کار و مبادله آن
 • مفهوم انرژی درونی
 • اصل اول ترمودینامیک
 • تابع آنتالپی
 • ضریب ژول – تامسون
 • ظرفیت گرمایی
 • انبساط آدیاباتیک
 • محاسبه کار در طی تحولات مختلف
 • ظریف حرارتی گازها، مایعات و جامدات

فصل سوم: ترموشیمی

هدف: کاربردهای اصل اول ترمودینایک در شیمی

 • تعریف گرمای واکنش
 • گرما در حجم و گرما در فشار ثابت
 • تغییرات آنتالپی
 • حالت استاندارد
 • رابطه بین گرما در حجم ثابت و گرما در فشار ثابت
 • گرمای نهان
 • آنتالپی تشکیل استاندارد
 • انرژی پایدار
 • انرژی شبکه بلوری

فصل چهارم: اصل دوم و سوم ترمودینامیک

هدف: معرفی اصول دوم و سوم و کاربردهای آن

 • تبدیل گرما به کار و بازده تبدیل
 • ماشین گرمایی غیرممکن
 • تبادلات خودی و غیرخودی
 • سیکل کارنو
 • آنتروپی و تغییرات آن
 • کاربرد اصل دومدر سیستم مجزا
 • مفهوم ذره ای آنتروپی
 • تغییرات آنتروپی در برخی از فرآیندها
 • اصل سوم ترمودینامیک

فصل پنجم: معادلات اساسی در ترمودینامیک و کار – انرژی گیبس، انرژی هلمولتز و تعادل

هدف: معرفی کار برگشت پذیر و ماکزیمم کار مفید، معادلات ماکسول، اثر متغیرهای ترمودینامیک روی کمیت

های ترمودینامیکی، فوگاسیته و ضریب فوگاسیته

 • محاسبه ماکزیمم کار مفید
 • معادلات اساسی و معادلات ماکسول
 • اثر دما روی آنتالپی فرآیند
 • اثر فشار روی آنتالپی فرآیند
 • تغییر انرژی آزاد
 • تعریف پتانسیل شیمایی
 • مفهوم فیزیکی تغییرات آزاد انرژی
 • فوگاسیته و کاربرد آن در گازهای حقیقی
 • ضریب فوگاسیته و محاسبه آن
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 146
حجم: 966 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *