دانلود کتاب ارتباطات بازاریابی دانشگاه پیام نور


دانلود کتاب ارتباطات بازاریابی دانشگاه پیام نور

فهرست مطالب کتاب ارتباطات بازاریابی :

فصل اول: مبانی ارتباطات یکپارچه بازاریابی

 • هدف کلی
 • اهداف یادگیری
 • مقدمه
 • فرآیند ارتباطات
 • آمیخته ارتباطات بازاریابی
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 • ارتباطات بازاریابی در اسلام
 • تبلیغات
 • ترویج فروش
 • رویدادها و تجربه ها
 • روابط عمومی
 • بازاریابی مستقیم
 • بازاریابی تعاملی
 • بازاریابی دهان به دهان
 • فروش شخصی
 • بازاریابی رابطه ای
 • خلاصه
 • خودآزمایی تشریحی
 • خودآزمایی چندگزینه ای

فصل دوم: ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برندسازی

 • هدف کلی
 • اهداف یادگیری
 • مقدمه
 • جایگاه ارتباطات بازاریابی در آمیخته بازاریابی
 • نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در برندسازی
 • تعریف برند
 • مزایای برندسازی در بازار
 • گستره برندسازی
 • ارزش ویژه برند
 • الگوهای ارزش ویژه برند
 • انتخاب عناصر برند
 • معیارهای انتخاب عناصر برند
 • برندسازی داخلی
 • انجمن های برند
 • ممیزی برند
 • تحقیقات مسیریابی برند
 • استراتژی های برند
 • شخصیت برند
 • برند حلال
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی و ارتباطات جامع برند
 • سازماندهی برای ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 • خلاصه
 • خودآزمایی تشریحی
 • خودآزمایی چندگزینه ای

فصل سوم: رفتار خرید در ارتباطات بازاریابی

 • هدف کلی
 • اهداف یادگیری
 • مقدمه
 • فرآیند رفتار مصرف کننده
 • محیط اجتماعی – فرهنگی
 • ویژگی های روان شناختی
 • طبقه بندی نیازها
 • شخصیت
 • عوامل موقعیتی
 • محیط فیزیکی و اجتماعی
 • عامل زمان در خرید
 • تجربه خرید
 • تصویر فروشگاه
 • گروه های مرجع
 • فرهنگ
 • خرده فرهنگ
 • مراحل فرآیند تصمیم گیری خرید
 • فرآیند بازاریابی
 • بخش بندی بازار
 • بخش بندی بازار در بازارهای صنعتی
 • هدف گیری در بازار
 • هدف گیری رفتاری
 • جایگاه یابی در بازار
 • خلاصه
 • خودآزمایی تشریحی

  فصل چهارم: برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات بازاریابی

  • هدف کلی
  • اهداف یادگیری
  • مقدمه
  • تعریف برنامه ریزی استراتژیک
  • برنامه بازاریابی
  • برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات بازاریابی
  • تعریف چشم انداز ارتباطات بازاریابی
  • تعریف مأموریت ارتباطات بازاریابی
  • تحلیل SWOT ارتباطات بازاریابی
  • اهداف ارتباطات بازاریابی
  • استراتژی های ارتباطات بازاریابی
  • تخصیص منابع به واحدهای کسب و کار استراتژیک
  • اجرای استراتژی ارتباطات بازاریابی
  • ارزیابی و کنترل استراتژی ارتباطات بازاریابی
  • خلاصه
  • خودآزمایی تشریحی
  • خودآزمایی چندگزینه ای

  فصل پنجم: پیام در ارتباطات بازاریابی

  • هدف کلی
  • اهداف یادگیری
  • مقدمه
  • ترغیب
  • ارتباطات بازاریابی موثر
  • خلاصه خلاق
  • اهداف پیام های تکراری
  • تکرار پیام
  • یادگیری
  • استراتژی های پیام
  • روش های خلاقیت در ارتباطات بازاریابی
  • ویژگی های افراد خلاق در ارتباطات بازاریابی
  • فرآیند خلاقیت
  • اهمیت کلمات در تبلیغات
  • نویسنده پیام
  • ویژگی های پیام های موثر در ارتباطات بازاریابی
  • خلاصه
  • خودآزمایی تشریحی
  • خودآزمایی چندگزینه ای

  فصل ششم: رسانه ها در ارتباطات بازاریابی

  • هدف کلی
  • اهداف یادگیری
  • مقدمه
  • تعریف رسانه
  • طبقه بندی رسانه
  • روندهای جدید در دنیای رسانه
  • برنامه ریزی رسانه ای
  • آمیخته رسانه ای
  • بازار هدف و مخاطبان
  • خرید رسانه ها
  • ارتباطات بازاریابی و رسانه ها
  • نقاط تماس در ارتباطات بازاریابی
  • بسته بندی در ارتباطات بازاریابی
  • ارتباطات دهان به دهان در ارتباطات بازاریابی
  • خدمات مشتری
  • بازاریابی چریکی
  • رهبران ایده
  • انواع رهبران ایده
  • روش های شناسایی رهبران ایده
  • تجارت الکترونیک
  • راهنمای عملی انتخاب رسانه ها
  • خلاصه
  • خودآزمایی تشریحی
  • خودآزمایی چندگزینه ای

  فصل هفتم: چتر ارتباطات بازاریابی

  • هدف کلی
  • اهداف یادگیری
  • مقدمه
  • مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی
  • آمیخته ارتباطات یکپارچه بازاریابی
  • مدیریت ارتباطات ۳۶۰ درجه
  • هم افزایی در ارتباطات یکپارچه بازاریابی
  • مثلث یکپارچگی
  • ده اصل ارتباطات یکپارچه بازاریابی
  • ارتباطات بازاریابی در خرده فروشی اه
  • شرکت های کاملاً برخط و شرکتهای مرکب برخط و سنتی
  • برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی خرده فروشی
  • تصویر فروشگاه
  • تصمیم گیری های درون فروشگاهی
  • ارتباطات بازاریابی در بازاریابی صنعتی
  • ارتباطات بازاریابی در سازمان های غیرانتفاعی
  • خلاصه
  • خودآزمایی تشریحی
  • خودآزمایی چندگزینه ای

  فصل هشتم: ارزیابی اثربخشی ارتباطات بازاریابی

  • هدف کلی
  • اهداف یادگیری
  • مقدمه
  • فرآیند ارزیابی اثربخشی ارتباطات بازاریابی
  • روش های ارزیابی اثربخشی ارتباطات بازاریابی
  • تحقیقات بازاریابی و ارتباطات بازاریابی
  • شاخص های سنجش اثربخشی ارتباطات بازاریابی
  • تحقیقات توسعه پیام
  • تحقیقات همزمان اجرای پیام
  • تحقیقات پس از اجرای پیام
  • خلاصه
  • خودآزمایی تشریحی
  • خودآزمایی چندگزینه ای

   

  فرمت فایل:  Pdf
  تعداد صفحات: 349
  حجم: 1.77 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *