اصطلاحات مربوط به اجزای موتور خودرو

اصطلاحات مربوط به اجزای موتور خودرو

 

 

 

Cam Shaft housing

 

محفظه میل بادامک

 

Cam Shaft gear wheel

 

چرخ دنده میل بادامک

 

Cam Shaft gear locknut

 

مهره قفلی میل بادامک

 

Cam Shaft Chain

 

زنجیر میل بادامک

 

Cam Shaft Casing

 

محفظه میل بادامک

 

Bushing

 

بوش

 

Bushing inter mediate gear

 

بوش دنده تایمینگ

 

Big end bearing

 

یاتاقان میل‌لنگ

 

Belt tightener

 

تسمه سفت‌کن

 

Belt

 

تسمه

 

Belt driven pulley

 

پولی محرک تسمه- قرقره تسمه‌ران

 

Bell housing

 

پوسته فلایویل

 

Bearing seat

 

جای یاتاقان- نشیمنگاه یاتاقان

 

Bearing Journal

 

محور یاتاقان

 

Bearing Housing

 

محفظه یاتاقان

 

Air relief valve

 

شیر هواگیر

 

Push rod

 

میله فشاردهنده- میله بالابر اسبک

 

Combustion Chamber

 

محفظه احتراق- محفظه‌ای که پس از بالا آمدن پیستون در بالای پیستون وجود داشته و احتراق در آن صورت می‌گیرد

 

Combustion

 

احتراق- در موتورهای بنزینی عموماً احتراق در اثر جرقه شمع و در موتورهای دیزلی احتراق در اثر حرارت ناشی از تراکم بالا و خودبه‌خود به وجود می‌آید

 

Connecting rod bearing

 

یاتاقان شاتون

 

Cone belt

 

تسمه با مقطع مخروطی

 

Compression ring

 

رینگ کمپرس

 

Counter balance

 

وزنه تعادل بر روی میل‌لنگ

 

Crankcase

 

کارتر – مخزن روغن موتور

 

Crankcase breather

 

هواکش محفظه میل‌لنگ – مجرای تهویه کارتر

 

Crankcase bottom

 

ته مخزن روغن – ته کارتر

 

Crank shaft

 

میل‌لنگ

 

Crank shaft bearing

 

یاتاقان ثابت میل‌لنگ

 

Crank shaft bushing

 

بوش یاتاقان ثابت

 

Crank shaft timing gear

 

دنده تایمینگ میل‌لنگ

 

Cover cylinder head

 

قالپاق در سوپاپ

 

Cylinder barrel

 

بدنه داخلی سیلندر

 

Cylinder base

 

پایه سیلندر

 

Cylinder block

 

بلوک سیلندر – بدنه سیلندر یا بدنه موتور

 

Piston gudgeon

 

گژن پین- خار پیستون- انگشتی پیستون

 

Piston pin lock

 

قفل تثبیت انگشتی پیستون

 

Piston ring spreader

 

سوراخ یا افشانک رینگ پیستون

 

Rocker arm

 

اسبک- چکش سوپاپ

 

Tappet adjusting screw

 

پیچ تنظیم بالابر سوپاپ

 

Tappet guide

 

راهنمای بالابر سوپاپ

 

Tappet stem

 

میله بالابر سوپاپ

 

Timing gear

 

چرخ‌دنده تنظیم میل سوپاپ و میل‌لنگ، دنده تنظیم

 

Timing shaft

 

میل بادامک- میل سوپاپ

 

Valve

 

سوپاپ- شیر- دریچه

 

Valve Guide

 

راهنمای سوپاپ

 

Valve lifter

 

بالابر سوپاپ- زیر سوپاپی

 

Valve push rod= Tappet stem

 

میله بالابر سوپاپ

 

Valve Retainer

 

نگهدارنده سوپاپ

 

Valve seat

 

نشمین‌گاه سوپاپ

 

Valve spring

 

فنر سوپاپ

 

Valve Spring cap

 

پولک فنر سوپاپ

 

Water jacket

 

مجاری گردش آب در سیلندر و سرسیلندر موتور

 

Cylinder head

 

سرسیلندر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.