دانلود کار آموزی رشته مکانیک خودرو

دانلود کار آموزی رشته مکانیک خودرو

طریقه تعویض فیلتر بنزین:
دو تا شیلنگ رفت و برگشت از باک و موتور می باشد که هر کدام را با فشار دادن گیره های آن آنها را در آوردم سپس فیلتر کهنه را از جای خود در آوردم و بعد فیلتر نو را جا زدم و دوباره با فشار دادن شیلنگها آنها را هم جازدم. سپس با روشن کردن ماشین از نشت نکردن بنزین مطمئن شدم.
طریقه باز کردن فیلتر هوا:
دو تا پیچ دو سوئی دارد که آنها را باز کردم و دو گیره بالای آن بود که آنها را به طرف بالا فشار دادم و درآمد و فیلتر را بیرون آوردم و فیلتر نو را جازدم و گیره ها و پیچها را بستم.
تعویض تسمه تایم ( 405، سمند، پرشیا ):
قاب بالای تسمه تایم را که یک پیچ 6 و 8 دارد باز کردم. تسمه را نگاه کردم نیاز به تعویض داشت. از بالا دو پیچ 6 قاب وسط را باز کردم بعد جک زدم و چرخ جلو را باز کردم و بعد شلگیر را کنار زدم و با دیلمی پشت تسمه سفت کن فشار آوردم و تسمه دینام را در آوردم و بعد پیچ 18 پولی میل لنگ را باز کردم و پولی را درآوردم. بعد از آن دو پیچ آلنی که قاب وسط و پایین را به هم متصل می کند را باز کردم و قاب وسط و پایین را بیرون آوردم بعد از آن ماشین را در حالت دنده 5 قرار دادم و دو پیچ چرخ را گیر دادم و با دیلم شروع به چرخاندن کردم تا تایم موتور در محل خود که از پایین یک خطی روی چرخ دنده میل لنگ می باشد که آن خط تا علامت روی بلوک سیلندر باید 7.5 دندانه فاصله داشته باشد و از بالا سوراخی که روی چرخ دندانه روی میل سوپاپ و سوراخی که در روی سر سیلندر می باشد روبروی هم قرار گیرند. بعد از آن پیچ 8 روی بلبرینگ تسمه سفت کن که زیر دسته موتور می باشد را شل کرده تسمه تایم را درآوردم. بعد پیچ 8 آن را کاملاً باز کرده و بلبرینگ را کاملاً درآوردم. بعد از آن بلبرینگ را چرخاندم تا اگر صدا داد تعویض کنم که آن هم صدا داد و آنرا هم تعویض کردم و تسمه جدید را جازدم. برای رگلاژ تسمه تایم یک دوسو از بغل پایه دسته موتور و از پشت بلبرینگ فشار داده تا بلبرینگ به سمت سفت کردن تسمه پیش رود، تا جایی که تسمه به اندازه 2.5 دندانه خلاصی داشته باشد. بعد از آن پیچ روی بلبرینگ را سفت کرده و خلاصی را دوباره کنترل کردم. بعد شروع کردم به جازدن قاب های آن و جمع کردن قسمت تسمه تایم.

1

 

2

تعویض تسمه تایم 206:
دو پیچ 6 قاب بالای تسمه تایم را باز کردم بعد تسمه سفت کن تسمه دینام آنرا با آچار 13 به سمت اتاق حرکت دادم وتسمه دینام را آزاد کردم. بعد از آن جک را زدم و چرخ را باز کردم و بعد 3 پیچ 8 پولی میل لنگ را با بکس 13 و کمک بلند و جغجغه باز کردم و بعد از آن 4 پیچ 6 آنرا با آچار 10 باز کردم و قاب را درآوردم برای تنظیمات تسمه تایم 206 یک سوراخ پشت فیلتر روغن روی بلوک سیلندر است که یک سیخ سر کج را در آن فرو کرده و با آچار 22 میل لنگ را می چرخانیم تا سیخ درون سوراخ پشت میل لنگ افتاده آن وقت سوراخ روی چرخ دنده میل بادامک و سرسیلندر را کنترل کرده بعد پیچ روی چرخ دنده را با آچار 16 باز کرده و تسمه را در آوردم و تسمه جدید را جازدم. بعد شروع کردم به بستن وسایلی که باز کرده بودم. برای جا انداختن تسمه دینام به همان صورت که تسمه سفت کن را فشار دادم، دوباره فشار دادم با این تفاوت که این بار تسمه را جازدم.
( بلبرینگ تسمه تایم 206 به ندرت خراب می شود، اگر خراب شد مهره 8 آنرا باز کرده و آنرا درآورده. برای جازدن آن یک شیار روی بلبرینگ وجود دارد که حتماً باید سر جای خودش روی بلوک قرار گیرد. بعد از جازدن تسمه، با آلن 6 شروع کردم به چرخاندن محلی که برای سفت کردن تسمه تعبیه شده است. پشت بلبرینگ یک فلش فلزی می باشد که با چرخاندن محل مشخص شده آن فلش به حرکت در آمده. فلش باید روبروی سوراخی که در پشت فلز بلبرینگ می باشد قرار گیرد. و خلاصی تسمه 2.5 دندانه باشد، آن وقت مهره بلبرینگ را سفت کرده.)
تعویض لنت جلوی 405 ، سمند ، پارس:
چرخ را باز کردم با یک دوسو یا دیلم کوچک پیستون ترمز را فشار دادم تا جا برای لنتهای جدید باز شد. بعد پیچ 8 آنرا با آچار 13 و مهره ای که پشت آن است را با آچار 15 گرفتم و پیچ را باز کردم، سیم لنت را درآوردم محفظه را بالا کشیدم و لنتهای کهنه را درآوردم و لنت نو را جازدم و به ترتیب بستم و سیم آنرا جازدم. ( در موقع جازدن لنتها باید دقت کرد که سیم روی لنت خم نشده و سر جای خود قرار گرفته باشد. در غیر این صورت ایجاد صدا می کند و لنتها لق می زنند و بنابراین ترمز خوبی نخواهیم داشت. ) و چرخ را بستم و بعد از اتمام کار ترمز را پر کردم.

34

تعویض لنت جلو 206 تیپ 2:
پیستون آنرا فشار دادم تا جمع شود بعد پیچ 8 آنرا با آچار 13 باز کردم و لنتها را درآوردم. برای جازدن لنتها باید دقت شود، بعد از جازدن خارهای لنت قسمتی که کمی شیار دارد به سمت بالا قرار گیرد در غیر این صورت لنت جا نخواهد رفت. بعد از جازدن لنتها و بستن پیچها و چرخ ها ترمز را پر کردم.
تعویض لنت جلو 206 تیپ 3:
پیستون آنرا فشار دادم تا جمع شود بعد پیچ 8 آنرا با آچار 13 باز کردم و لنتها را درآوردم و لنت نو را جازدم. و چون فرم لنتها ساده است هیچ خاری وجود ندارد و لنتها به راحتی جا می روند.
تعویض لنت عقب 206 تیپ 5 ( دیسکی ):
برای تعویض لنت عقب اول ترمز دستی را آزاد کردم بعد خار کوچکی که روی نبشی کوچک متحرک زیر لنتها می باشد را درآوردم و نبشی را با وارد کردن ضربه های آرام بیرون کشیدم و لنتها را درآوردم.
بعد پیستون آن که چرخشی می باشد را با چرخاندن به داخل فرو بردم و لنتهای جدید را جازدم. باید توجه داشت که برجستگی روی لنت با شیار روی پیستون در یک نقطه قرار گیرند. بعد خارهای روی لنت را جازدم و نبشی را جازدم و خار آنرا در سر جایش قرار دادم و چرخ را بستم و ترمز را پر کردم و با کشیدن چند بار ترمز دستی از عملکرد آن مطمئن شدم.

این کار آموزی در 41 صفحه خدمت شما عزیران ارائه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.