عیار سیمان و محاسبه سرانگشتی آن

عیار سیمان و محاسبه سرانگشتی آن

عیار سیمان جیست؟

مقدار سیمان موجود در واحد حجم بتن با ملات که ترجیحا بر حسب وزن بیان می شود اما گاهی آنرا بر حسب کیسه سیمان در هر یارد مکعب بتن نیز بیان می کنند.

واحد عیار سیمان

کیلوگرم در متر مکعب واحد عیار سیمان می باشد یعنی در هر متر مکعب بتن یا ملات چقدر سیمان وجود دارد.

محاسبات سرانگشتی

 • برای هر مترمکعب بتن 2.2 تن شن وماسه مصرف می شود.
  عیار بتن معمولا بین 300الی 500کیلو سیمان در یک متر مکعب بتن می باشد.
 • برای هر متر مکعب ملات دیوار چینی 1.8تن ماسه مصرف می شود.
  عیار ملات سیمانی بین 150الی 350کیلو سیمان در یک متر مکعب بتن می باشد.
  حجم ملات مصرفی برای دیوار چینی برابر یک سوم حجم دیوار است.
 • برای هر متر مکعب اندود افقی یا قایم 1.85تن ماسه مصرف می شود.
 • برای هر متر مکعب ملات فرش کف (سنگ و سرامیک )1.67 تن ماسه مصرف می شود.
  حجم ملات مصرفی برابر 30لیتر به ازای هر مترمربع مساحت کف است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.