مدت رفع عیب از کارهای ناتمام پس از خاتمه پیمان و نکات آن و نمونه گواهی رفع نقص از دیدگاه حقوق مهندسی


مدت رفع عیب از کارهای ناتمام پس از خاتمه پیمان و نکات آن و نمونه گواهی رفع نقص از دیدگاه حقوق مهندسی

مدت رفع عیب از کارهای ناتمام پس از خاتمه پیمان

  • مطابق بند الف ماده 48 شرایط عمومی پیمان کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است طبق مقررات درج شده در ماده 41 تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است.
  • طبق مقررات درج در ماده 41 تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده 39 تحویل موقت می گیرد. اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود ، پیمانکار مکلف است به هزینه خود در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود ، رفع عیب نمای و سپس تحویل قطعی دهد.
  • در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند، کارفرما طبق بند د ماده 32 اقدام به رفع نقص می نماید.


نکات کلیدی رفع نقص پس از خاتمه پیمان

  • هرگاه پیمانکار پس از ابلاغ دستور کارفرما مبنی بر رفع عیب و نقص کارها , طی مدت معقولی نسبت به رفع عیوب اقدام نکند , و یا در عمل نتواند عیوب را به نحوی صحیح رفع کند , کارفرما می تواند رأساً اقدام به رفع عیب نماید . در این صورت , پیمانکار موظف است ماشین آلات ساختمانی , مصالح و تجهیزات موجود در انبارهای خود را در اختیار کارفرما بگذارد . هزینه های انجام شده به وسیله کارفرما , با احتساب نیروهای غیرمستقیم و بالاسری های مربوط , به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می شود .

دوره مسئولیت رفع نقص

دوره زمانی تعیین شده , که طی آن پیمانکار مسئول رفع هر نوع عیب و نقص در کارهایی است که در تعهد پیمانکار است.


گواهی رفع نقص

  • عبارت از گواهی تأیید رفع نواقص احتمالی موجود در کارها به هنگام تحویل موقت است  صادر می شود.
  •  پیمانکار , موظف است پس از انجام اصلاحات و یا تعویض و جایگزینی های لازم برای رفع عیب و نقص , آزمایش های لازم را برای حصول اطمینان از رفع عیب و اخذ تأیید کارفرما , به هزینه خود انجام دهد.

نمونه گواهی رفع نقص

باسمه تعالی

گواهی رفع نقص
بر اساس شماره مورخ پیمانکار / شرکت                            در مورد نواقص پروژه              موضوع قرارداد شماره مورخ امضاء کنندگان  زیر از پروژه مذکور در تاریخ              بازید و چون  نواقص مندرج در صورتجلسهتحویل موقت مورخه              کاملا رفع گردیده دوره تضمین از این تاریخ شروع می گردد.
ناظر ابنیه :
ناظر تاسیسات :
سرپرست تاسیسات :
نماینده کارفرما:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *