دانلود مقاله بررسی راه های افزایش رضایت شغلی از طریق افزایش معنی دار سازی شغل


دانلود مقاله بررسی راه های افزایش رضایت شغلی از طریق افزایش معنی دار سازی شغل

این مقاله به بررسی راه های افزایش رضایت شغلی از طریق افزایش معنی دار سازی شغل پرداخته است . در این راستا ، علاوه بر تعریف معنی دار سازی شغل ، جنبه های مختلف آن مانند طبیعت کار و شرایط محیطی کار ، کیفیت زندگی شغلی نیز توضیح داده شده است . در عین حال معنی سازی شغل و رابطه ی آن با رضایت شغلی تحت عناوینی چون ماهیت کار ؛ ویژگی های شغل ؛ طراحی مجدد شغل ؛ شرایط شغل ؛ و سیمای ترتیبات محیط شغل تحت بررسی قرار گرفته است در این مقاله رضایت شغلی از نظر هر برد نیز مورد بررسی قرار گرفته است . پیکره اساسی این نوشتار به توضیح مولفه های چهارده گانه معنی دار سازی شغل یعنی طراحی شغل ؛ چرخش شغل ؛ گسترش شغل ؛ غنی سازی شغل ؛ یکپارچگی شغل ؛‌مسوولیت پذیری شغل ؛ چالشی بودن شغل ؛ مشارکت و حس مالکیت ؛‌تطبیق ویژگیهای شغل و شاغل ؛ آموزش و یادگیری ؛‌کار تیمی و خود مدیریتی ؛‌کیفیت زندگی شغلی ؛ ارگونومی ؛ و جو سازمانی پرداخته است . در پایان نوشتار ، با تکیه بر مؤلفه ها و رابطه ی آن با سایر عوامل ، الگویی از روش های جدید معنی دار سازی شغل در مقایسه با روش های قدیمی اعمال شده در محیط کار ارائه شده است .

کلید واژه : معنی دار سازی شغل ، رضایت شغلی ، طراحی مجدد شغل ،‌ویژگی های شغل ،‌کیفیت زندگی شغلی .

 

مقدمه

امروزه آموزش و پرورش همگانی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته شده و هر کشوری در جهان بخش بزرگی از در آمد ملی خود را برای گسترش ، بهبود و کارایی آن اختصاص می دهد . در واقع آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی است و یکی از اهداف عمده آن پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان توسط معلمان و مدیران است . اغلب صاحبنظران و متفکران سائل تربیتی بر این نظرند که معلمان ،‌بزرگترین و مهم ترین عامل موثر در جریان تعلیم و تربیت هستند .بنابراین بی راه نیست اگر گفته شود شالوده و اساس یک سیستم آموزشی فوق را معلمان تشکیل می دهند . اولین قدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق درک عواملی است که بر کیفیت فعالیت معلمان موثر است . یکی از این عوامل رضایت شغلی معلمین است ، چرا که رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنان وجود دارد و کسانی که رضایت داشته باشند کار خود را بهتر انجام می دهند . بنابراین موضوع رضایت شغلی و این که چه عواملی موجب رضایت شغلی می شود همواره مورد توجه صاحبنظران ، مدیران و کارکنان همه ی سازمانها ، از جمله معلمان می باشد . به همین دلیل ، مطالعات و پژوهش های زیادی در این مورد به عمل آمده و در نتیجه الگوها و مدل های رضایت شغلی ، ارائه شده است . در میان این مدل ها مولفه هایی که منجر به رضایت و انگیزش می شوند و یا برعکس موجب نارضایتی می گردند ، نیز مشخص گردیده اند ،‌اما در عین حال اهمیت هر یک از عوامل ارائه شده ، نسبت به تفکیک دقیق آنها و در اولویت و قرار دادن آن ها که نقش نافذ تری دارند ،‌کار دقیقی نشده است . به همین دلیل در بین کارمندان و معلمان نوعی اشتباه و تداخل ذهنی بین عوامل مختلف وجود دارد که تأثیر هر یک از عوامل بر انگیزش و رضایت شغلی ، آن ها را به نتیجه گیری نادرست می کشاند .

پژوهش های زیادی ،‌بروجود رابطه بین رضایت شغلی معلمان با موارد زیر تأکید دارد :

-کیفیت انجام کار ؛‌

کیفیت اجرای آن ؛

داشتن دانش و اطلاعات شغلی

 

 

مقدمه

موضوع رضایت شغلی و این که چه عواملی موجب رضایت شغلی می شود همواره مورد توجه صاحب نظران ، مدیران و کارکنان همه ی سازمان ها ، از جمله معلمان می باشد . به همین دلیل ،‌مطالعات و پژوهش های زیادی در مورد رضایت شغلی به عمل آمده و در نتیجه الگوها و مدل های رضایت شغلی ، ارائه شده است . در میان این مدل ها ، مولفه هایی که منجر به  رضایت و انگیزش می شوند و یا بر عکس موجب نارضایتی می گردند نیز ، مشخص گردیده اند ؛ اما در  عین اهمیت هر یک از عوامل ارائه شده ،‌نسبت به تفکیک دقیق آن ها و در اولویت قرار دادن آن ها که نقش نافذ تری دارند ، کار دقیقی نشده است . به همین علت ، در بین کارمندان و معلمان نوعی اشتباه و تداخل ذهنی بین عوامل مختلف وجود دارد که تأثیر هر یک از عوامل بر انگیزش و رضایت شغلی ، آن ها را به نتیجه گیری نادرستی می کشاند .

پژوهش های زیادی ، بر وجود رابطه بین رضایت شغلی معلمان با موارد زیر تأکید دارد :

کیفیت انجام کار ،

کیفیت اجرای آن ،

داشتن دانش و اطلاعات شغلی ،‌

انطباق ویژگی ها و توانایی های شاغل ،

غنی سازی شغلی ؛

گسترش شغلی ؛

نوسازی بنیادهای فکری معلم از نظر تغییر نگرش ؛‌

احاطه بر اهداف و شقوق ؛

زمینه های تدریس ، روش ها و فنون تدریس و غیره .

این نوشتار در پی توضیح ، تبیین و طرح الگوی معنی دار سازی حرفه ی معلمی و رابطه آن با رضایت شغلی معلمان است . در این مبحث سعی شده است روش های بر انگیختن و افزایش رضایت شغلی معلمین و سایر کارکنان از زاویه خود شغل ، با توجه به پژوهش ها و نظریه های ارائه شده رهنمودهای لازم به مدیران و معلمین و دیگر مسئولین مربوطه داده شود .

کار به عنوان یکی از ضروریات حیات ، مجموعه ای از فعالیت هاست که برای فرد و دیگران تولید ارزش می کند و با تأمین نیازها و تحقق اهداف زندگی ، محقق می شود . کار به معنی به کار گیری انرژی ها ، پتانسیل ها و استعدادهای  افراد در جهت ساخت و تولید پدیده های مفید زندگی و ادامه حیات می باشد . کار در مفهوم سازمانی و گروهی آن ، به معنی مبادله ی ارزشی بین اعضای سازمان و گروه است . چنان چه کار در شرایط روان شناختی سالم و با کوشش ها و همکاری های متعال انجام گیرد ، منجر به بالا رفتن کیفیت زندگی و رشد ، و نوعی احساس مثبت نسبت به کار و محیط آن به نام رضایت شغلی می گردد . این احساس ، علاوه بر تایید تامین نیازها و تحقق اهداف فردی و سازمانی ، سبب سلامتی جسمی و روانی ؛ تعهد ؛ وفاداری ؛‌و بالاخره ؛ بالا رفتن اثر بخشی و کارایی سازمانی نیز می شود .

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 29
حجم: 34.7 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *