دانلود رایگان جزوه درسی طراحی شبکه های حمل و نقل دانشگاه هنر تهران مهندس کلانتریان

دانلود رایگان جزوه درسی طراحی شبکه های حمل و نقل دانشگاه هنر تهران مهندس کلانتریان

مقدمه

برخورد دو یا چند مسیر با یکدیگر ایجاد تقاطع می نماید . تقاطع ها را می توان به اشکال مختلف دسته بندی نمود . یک روش ساده دسته بندی آنها به صورت زیر می باشد :

 1. تقاطع هم سطح
 2. تقاطع غیر هم سطح

هر یک از دو گروه فوق نیز دارای انواع مختلفی است . انتخاب نوع سیستم مناسب برای یک تقاطع به عوامل بسیاری بستگی دارد، از جمله این عوامل را می توان به صورت زیر نام برد :

 1. تعداد مسیرهایی که در یک نقطه با یکدیگر تلاقی نموده اند
 2. مقدار زمین در اختیار برای اجرای طرح
 3. شرایط توپوگرافی زمین
 4. حجم ترافیک عبوری
 5. بودجه در نظر گرفته شده برای طرح
 6. معارضین مجاور مسیر

تقاطع های هم سطح و غیر هم سطح در یازده نوع به شرح زیرنام گذاری شده است :

 1. تقاطع هم سطح ساده
 2. تقاطع هم سطح دارای طرح هندسی

de03$012

تصویر 1-5 : یک تقاطع هم سطح دارای طرح هندسی

 1. تقاطع هم سطح چراغدار
 2. تقاطع هم سطح میدانی
 3. تقاطع غیر هم سطح زیر گذر
 4. تقاطع غیر هم سطح روگذر
 5. تقاطع غیر هم سطح شبدر کامل
 6. تقاطع غیر هم سطح ناقص
 7. تقاطع غیر هم سطح با چندپل
 8. تقاطع غیر هم سطح میدانی
 9. تقاطع غیر هم سطح چند طبقه

de03$010

تصویر 2-5- تقاطع با چند پل

در این بخش ضمن تعریف مختصری از انواع تقاطع‌ها، به محاسبات برخی از آنها اشاره می گردد:

2- تعریف انواع تقاطع هم سطح و غیر هم سطح

اگر کد ارتفاعی هر دو مسیر که با یکدیگر برخورد می نمایند، بر هم منطبق باشند، تقاطع هم سطح و چنانچه یکی از مسیرها از تراز سطح زمین بالاتر یا پائین‌ترباشد تقاطع غیر هم‌سطح گفته می شود.

اگر یکی از مسیرها پائین تر از سطح زمین قرار گرفته باشد، زیرگذر و در صورتی که یکی از مسیرها در تراز بالاتری از سطح زمین قرار گیرد به آن روگذر گفته می شود.

به تقاطع های هم سطحی که به کمک جزیره ها مسیر حرکت خودروها در آنها مشخص شده و خودروها در پناه این جزایر با آرامش مسیر خود را می یابند، تقاطع دارای طرح هندسی گفته می شود.

تقاطع هم سطحی که در آن خودروها در یک مسیر یک طرفه و حول یک جزیره با شکل هندسی دایره و یا مشابه آن حرکت می کنند، میدان گفته می شود.

تقاطع های غیر هم سطح نیز به انواع شبدری، شیپوری، لوزوی و تقاطع‌ها با پلهای متعدد تقسیم بندی می شوند . در تصویر زیر یک شبدر کامل مشاهده می‌گردد.شبدر کامل نیازمند زمین قابل توجه و همچنین دارای مشکل پدیده کمبود طول برخورد است .

de03$009

تصویر 3-5- یک شبدر کامل

3- محاسبات چراغ راهنمایی

محاسبات طراحی چراغهای راهنمایی، شامل محاسبه زمانهای لازم برای چراغهای قرمز ، زرد و سبز در یک سیکل زمانی در یک چهار راه می‌باشد. در اینجا به یک روش ساده برای محاسبه زمان چراغها اشاره می شود:

3-1- تعیین فازهای حرکت

به مجموع تعداد زمان لازم برای چراغ سبز در مسیرهای موجود، فازهای یک سیکل کامل چراغ میگویند. بعبارت دیگر سیکل یک دوره کامل سبز برای کلیه مسیرها یک تقاطع است.

مناسبترین تعداد فاز، در یک تقاطع عدد 2 میباشد.

تا آنجایی که ممکن است باید زمانبندی، با بیش از 2 فاز حذف گردد چون هر افزایش فازی، مدت زمان سیکل را افزایش داده و به تبع آن زمان تأخیر افزایش می یابد.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 26
دانلود رایگان با لینک مستقیم
حجم: 1.46 مگابایت
هزینه دانلود: 10 صلوات هدیه به روح حضرت فاطمه (س) و سلامتی و ظهور آقا امام زمان (عج)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.