دانلود پاروپیونت بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در نیروگاه رامین اهواز


دانلود پاروپیونت بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در نیروگاه رامین اهواز

بیان مساله

جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیازهای جدید سازمانی و اجتماعی است. یکی از مهمترین آنها، چالشهای فراروی بخش عمومی در تولید کالاها و خدمات عمومی است. اغلب صاحبنظران علت تغییر و تحولات در دنیای کسب و کار را قابلیت فزاینده دسترسی به فناوری، رقابت شدید در توسعه آن، جهانی شدن بازارها و رقابت، تغییرات در میزان حقوق و دستمزد و مهارتهای شغلی، مسؤلیت زیست محیطی، محدودیت منابع و مهمتر از همه افزایش انتظارات مشتریان می دانند. از این رو در چنین محیطی نمی توان سازمانها را به صورت سنتی و با روشهای گذشته، هدایت و کنترل نمود و لازمه واکنش سریع و مؤثر به این تغییرات، دستیابی به چابکی سازمان است. در فضای کنونی، چابکی به معنای واکنش اثربخش به محیط متغیر و غیر قابل پیش بینی و استفاده از آن تغییرات به عنوان فرصت هایی برای پیشرفت سازمانی است

از سوی دیگر این اعتقاد همیشه وجود دارد که توسعه محصولات جدید در هر کشوری از ملزومات اساسی است و هر کشور صنعتی برای بقا در بازار رقابتی نیاز به توسعه فناوری و محصولات خود در تمامی زمینه ها دارد. اکثر سازمان ها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافته اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرم های رقابتی سنتی مانند افزایش کیفیت، کاهش هزینه ها و … کافی نیست و در عوض مفاهیمی مانند سرعت و انعطاف پذیری مورد توجه قرار گرفته اند. سازمان های نوآور از استمرار خلاقیت و نوآوری حمایت کرده و مدیرانشان نقش فعالی در هدایت فراگرد نوآوری ایفا می نمایند. در این سازمانها، ساختار، استراتژی، فرهنگ و صاحبان قدرت در سازمان در جهت فعالیت های نوآورانه می باشد. بر خلاف تصور پیشین امروزه بخش عمومی نیز نیاز مبرمی به تحقق نوآوی دارد.

با عنایت به مطالب پیش گفته و با توجه به نقش بسیار مهم و حساسی که شرکت های فعال در صنعت برق دارند، محقق بر آن شد تا به بررسی موضوع در نیروگاه رامین اهواز بپردازد. اساساً این پژوهش در پی آن است تا رابطه نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی را در نیروگاه رامین اهواز مورد تحقیق قرار داده و راه کارهایی را در این زمینه جهت بهره مندی دست اندرکان سازمان مذکور ارائه نماید.

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

مدل مفهومی تحقیق

هدف و روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق

روش نمونه گیری نمونه آماری تحقیق

ابزار تحقیق

ضریب پایایی

روش های آماری مورد استفاده در تحقیق

نرم افزار مورد استفاده تحقیق

تحلیل استنباطی: آزمون کالموگرف-اسمیرینف

آزمون فرضیه ها: همبستگی پیرسون

آزمون فرضیه ها: آزمون t تک نمونه ای

بحث و تفسیر

پیشنهادت کاربردی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات پژوهشی

 

 

این فایل مربوط به یک مقاله دفاع شده

دانشجویانی که درس سمینار در مدیریت یا دفاع از مقاله دارند می توانند از این فایل استفاده کنند.

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 32
حجم: 1.92 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *