انواع مجتمع های مسکونی و نکات طراحی آنها


انواع مجتمع های مسکونی و نکات طراحی آنها

انواع مجتمع های مسکونی

 • مجتمع های مسکونی کوتاه( یک یا دو طبقه)
 • مجتمع های مسکونی دو واحدی (هر طبقه یک واحد) یا مستغلاتی یا مشاعی
 • مجتمع های مسکونی متوسط(۳تا۵ طبقه)
 • مجتمع های مسکونی بیش از دو واحد مسکونی(هر طبقه یک واحد)
 • مجتمع های مسکونی دو واحدی(هر طبقه دو واحد)
 • مجتمع های مسکونی سه واحدی ( هر طبقه سه واحد)
 • مجتمع های مسکونی شش واحدی
 • مجتمع های مسکونی هشت واحدی
 • مجتمع های مسکونی شانزده واحدی
 • مجتمع های مسکونی بلند

مجتمع های مسکونی کوتاه( یک یا دو طبقه)

ساختمان هایی یک یا دو طبقه است که در هر طبقه یک واحد مشتقل وجود دارد.

مجتمع های مسکونی متوسط(۳تا۵ طبقه)

 • جمعیت کمتر
 • احساس امنیت بشتر ساکنین
 • کنترل آسان تر
 • منظر بهتر به فضای عمومی و تسلط به فضای بیرون و فضای بازی کودکان
 • واحدهای مسکونی را در هر دو طرف راهرو و یا فقط در یک طرف آن

مجتمع های مسکونی بیش از دو واحد مسکونی(هر طبقه یک واحد)

در محلاتی که تراکم اجازه می دهد به طبقات ساختمان های مسکونی اضافه می شود.

مجتمع های مسکونی شش واحدی

 • دوطبقه در هر طبقه سه واحد
  الف)سه واحد به صورت خطی در کنار هم
  ب)واحدهای جنوبی جبهه شمالی آپارتمان وسطی به وسیله پلکان وراهرو کور می شود.(راهکار: ایجادنورگیر )
 • سه طبقه در هر طبقه دو واحد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *