دانلود تحقیق بررسی ارث زن در قانون ایران


دانلود تحقیق بررسی ارث زن در قانون ایران

چکیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد . دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است .در این کار تحقیقی در ابتدا سعی شده است با بیان تاریخچه و کلیاتی در مورد ارث و ارث زن به تعاریف لبتدایی آن دست پیدا کنیم و در ادامه کار و در فصل های بعدی به مسائل مختلف و سهم زن از دارایی های همسر و حالت های مختلف  بحث شود با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد..

کلید واژه:

ارث،حقوق زن،قوانین مدنی و اسلامی

 

مقدمه:

یکى از موضوع هایى که براى طبیعى مسلکان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر کنونی، بهانه اى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشکال به این صورت مطرح مى شود که اسلام در باب ارث با تصویب کمتر بودن نصیب زن از مرد، شخصیت و ارزش انسانى زن را نادیده گرفته است!
طرفداران امروزین حقوق زن مى گویند : دیگر جهان آزاد و افکار زنده نمى تواند قبول کند که هرگاه مثلا شوهر بمیرد، زن از او یک چهارم و در صورت نداشتن فرزند یک هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولى چنانچه زن بمیرد، شوهر یک دوم (در صورتى که زن فرزند نداشته باشد) و یا یک چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان میراث، مالک شود!
چرا زن بیچاره که ناتوانتر است باید یک سهم و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ آیا این از انصاف و عدالت به دور نیست؟
حقوق مدنی زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه ای در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان، دفاع از حقوق مالی زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه های دفاع از حقوق زنان را خت به خود مشغول داشته است .
پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه ای جهت حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره مندی زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهای حقوقی موجود و عمده جهان اجتناب ناپذیر است; یعنی در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت به مرد بطور مقایسه ای گزارش شود و سپس اصول و مبانی دو گانه انگاری مرد و زن در بهره مندی از ارث بررسی شود، تا سر انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردی این دو گانه انگاری ملهم از جنسیت، تبعیض و بی عدالتی را دامن می زند؟

 

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

فصل اول:

کلیات و تاریخچه

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی و تاریخچه ارث4

گفتار اول :مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح4

گفتار دوم:تاریخچه ارث5
بند اول :ارث در اسلام و ایران5

بند دوم :ارث در اقلیت های دینی6

گفتار سوم :تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف9

بند اول :ارث زن در روم9
بند دوم :ارث زن، در تمدن یونان10

بند سوم: ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپن11

بند چهارم :ارث زن، در اروپا12

بند پنجم: ارث زن، در جاهلیت13

گفتار چهارم :ارث زن در ایران15
بند اول:برابری ارث زن و مرد در ایران باستان15

مبحث دوم :ارث زن، در ادیان الهى (غیر از اسلام18

گفتار اول : ارث زن، در دین یهود19

گفتار دوم :ارث زن، در دین مسیحیت20

گفتار سوم :ارث زن، در آیین زرتشت21

گفتار چهارم: فلسفه تفاوت ارث زن و مرد23

فصل دوم:

ارث زن در قوانین ایران

مبحث اول:بررسی ارث زن در حالات مختلف34

گفتار اول: میزان ارث زوجه34

بند اول : ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد36

گفتار دوم: سهم ارث زن پس از فوت شوهر38

گفتار سوم :زن چه اموالی را به ارث می برد39

گفتار چهارم : ازدواج موقت بدون هیچ ارثی40

گفتار پنجم : ارث بردن زن حتی در طلاق40

گفتار ششم :ارث مرد چند زنه41

گفتار هفتم:ارث بردن زنان از زمین با بیان نظر نمایندگان مجلس و چند حقوقدان42

مبحث دوم:افزایش ارث زن از اموال شوهر و مسئله(رد)در ارث زن و شوهر45

گفتار اول:افزایش ارث زن از اموال شوهر45

گفتار دوم: مساله (رد) در ارث زن و شوهر50

نتیجه گیری58

منابع 62

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 63
حجم: 3.21 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *