بیش ترین منابع نفت و گاز ایران درچه مناطقی است؟


بیش ترین منابع نفت و گاز ایران درچه مناطقی است؟منابع نفت و گاز ایران:
مهمترین منابع نفتی: بزرگ ترین میدان های نفتی میادین آغاجاری.مارون و گچساران و اهواز و آزادگان هستند. مهمترین منابع گازی:میدان های خان گیران و گنبدلی در خراسان.سراجه در استان مرکزی.کنگان و نار در استان بوشهر.میدان های آغار ودالان در استان فارس.میدان های پارس شمالی و جنوبی در خلیج فارس.میدان های قشم و سرخون وعسلویه در استان هرمز گان.

سنگ مخزن و سنگ پوششی ذخایر نفت ایران چیست؟ سنگ مادر مخازن ایران :
سنگ مادر مخازن پرمین ـ سنگ مادر میدان های گازی پرمین که از جمله بزرگترین میدان‌های گازی روی زمین هستند احتمالاً از شیل‌های سیلورین و سنگ‌های آهکی و دولومیتی پرمین بوده و از قسمت عمیق حوزه رسوبی در اثر فشار و حرارت زیاد مواد آلی موجود در رسوبات تبدیل به گاز شده و بطرف طاقدیسهای بالشی که در قسمت بالا آمده پلاتفرم فارس یعنی میدان‌های قطر ـ پارس ـ کنگان ـ نار و بحرین مهاجرت جانبی و اولیه نموده است. سنگ مادر مخازن ژوراسیک ـ سنگ مادر مخزن آهکی ژوراسیک را بایستی در قسمت عمیق حوزه رسوبی در طرف شمال خلیج فارس و در قسمتهای شیلی که از ناحیه مسجد سلیمان شروع و بطرف شمال غربی ادامه دارد جستجو نمود مثل شیل سازند سرگلو در مسجد سلیمان و امام حسن سنگ مادر مخازن کرتاسه ـ سنگ ماسه سازند بورگان و زبیر به ترتیب بطرف شرق شمال شرقی به شیل کژدمی و گدوان تبدیل میگردند که از بهترین سنگ مادرها می‌باشند و پس از تشکیل طاقدیسهای بالشی در اثر حرکات نمکی و مهاجرت اولیه نفت و گاز انجام گرفته و قبل از عمل دیاژنز خلل و فرج داخل سنگ ماسه سیمان نشده از نفت و گاز پر و اشباع گردیده است بطوریکه وقتی نفت از داخل سنگ ماسه بورگان خارج میشود ماسه شروع به ریزش می‌نماید. سنگ مادر مخازن اولیگو میوسن ـ سنگ مادر سنگ مخزن آسماری سازنده‌های مارنی و شیلی پابده و گورپی می‌باشند که در زیر سنگ آهک آسماری قرار دارند و پس از کوهزایی آلپین و بوجود آمدن طاقدیس‌های بزرگ دامنه جبال زاگرس نفت و گاز تشکیل شده در سنگ مادر پابده و گوربی بطرف سنگ مخزن آهک آسماری مهاجرت ثانوی نموده و میدان‌های بزرگ نفتی ایران را به وجود آورده است.

 

سنگ پوشش مخازن ایران :

وجود سنگ پوشش انیدریتی در روی سنگ مخزن‌های پرمین، ژوراسیک و آسماری بهترین سنگ پوشش را بر روی این مخازن بوجود آورده است ولی سنگ پوشش سنگ ماسه بورگان شیل‌های روی آن میباشد که باز هم توانسته نفت و گاز جمع شده در آن را حفظ نماید و یکی از بزرگترین مخازن نفتی روی زمین را بوجود آورد.  اهمیت حرکات نمکی و مهاجرت اولیه در تجمع نفت و گاز ایجاد میدان‌های عظیم نفت و گاز بزرگ ناودیس خلیج فارس ـ بدلایل زیر بزرگترین ذخیره نفتی و گازی دنیا در حوزه رسوبی خلیج فارس متمرکز شده است.
1- رسوبات مداوم دریایی بیش از 2500 پا در این حوزه رسوبی باعث تشکیل و مهاجرت هیدروکربورها از دوره پرمین تا میوسن گردیده است.

2- تناوب سنگهای مناسب سنگ مادر و سنگ مخزن عالی و همچنین سنگ پوشش مناسب در دوره‌های مختلف زمین شناسی کمک زیادی به تشکیل نفت و گاز نموده است. حرکات نمکی که از دوره تریاس شروع شده، باعث تشکیل ساختمانهای بالشی بزرگ گردیده است. در حین تشکیل طاقدیسهای بالشی تبدیل مواد آلی رسوبات سنگ مادر به هیدروکربن انجام گردیده و مهاجرت اولیه و جانبی هیدروکربورهای بوجود آمده به طاقدیسهای بالشی تشکیل شده در پلاتفرم فارس و عربستان شروع گردیده و باعث پرشدن تخلخل سنگ مخزن این طاقدیسها شده است.

3-قبل از حرکات کوهزایی آلپن پسین و نفت و گاز تشکیل شده در قسمت عمیق حوزه رسوبی (بخش مارنی و شیلی) بعلت فشار زیاد رسوبات روی آنها به طرف طاقدیسهای بالشی در قسمت‌های بالاتر و پلاتفرم که در اثر حرکات نمکی بوجود آمده‌‌اند مهاجرت اولیه نموده و خلل و فرج سنگ مخزن را پر کرده و باعث حفظ تخلخل اولیه سنگ مخزن گردیده است. ضخامت رسوبات کرتاسه کم بوده و بین 2000 تا 4000 پا متغیر است و طاقدیسهای بالشی بزرگی در زیر این قسمت بوجود آمده است، در اثر مهاجرت اولیه گاز متشکله در پرمین و طبقات زیر آن به طرف سنگ‌های آهکی و دولومیتی پرمین در نواحی کم ضخامت کرتاسه باعث پرشدن مخزن سازند دالان در پرمین گردیده، بزرگترین میدان‌های گازی را بوجود آورده است

4- حرکت رسوبات سنوزییک به طرف عربستان و رسوبات کرتاسه در شمال خلیج فارس باعث مهاجرت اولیه نفت و گازهای تشکیل شده در ژوراسیک و کرتاسه به طرف طاقدیسهای بالشی بزرگ در پلاتفورم خلیج فارس و عربستان گردیده است و بزرگترین میدان‌های نفتی خشکی (میدان گاوار) و فلات قاره (سافانیا) را در سنگ مخزن‌های آهکی و دولومیتی ژوراسیک و در بورگان و زبیر و رومیلا در سنگ ماسه‌ای کرتاسه را در روی زمین بوجود آورده است.

3-وضعیت کشور مااز نظر ذخایر نفت نسبت به دیگر کشوران؟ وضعیت ایران نسبت به سایر کشورها:

ایران کشوری است که از لحاظ منابع گازی دومین منابع گازی و پنجمین منابع نفتی جهان را در اختیار دارد یعنی ۵/۱۱ درصد ذخایر نفت و ۱۶درصد ذخایر گاز جهان در درست ایران است.

4-کشور ما چگونه و به چه کشور هایی نفت صادر می کند؟ ‌:‌نفت ایران به مقصد کشورهای ژاپن، چین، آفریقای جنوبی، برزیل، پاکستان، استرالیا، هند و هلند (پنج قاره جهان) صادر می‌شود.

5-چه مقدار از بودجه ایران را درامد های نفت و گاز تامین می کند؟

در برنامه سوم توسعه، یکی از جهت‌گیری‌های اصلی در بودجه‌های سالانه، “تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت” تعیین شده بود. ولی در طی این برنامه، نه تنها از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاسته نشد، بلکه این سهم رشد قابل‌توجهی هم پیدا کرد. سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال 78 معادل 71/46 درصد بود، در چهار سال‌بعد به ترتیب به 88/54، 68/58، 05/‌73 و 07/70 درصد افزایش یافت. این در حالی است که مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از کل منابع دولت باید با روندی نزولی، به 89/44 درصد در سال پایانی برنامه (1383) می‌رسید.  در سال 83، با وجود کاهش نسبی سهم نفت از کل منابع، ارزش این منابع 2/‌9 درصد رشد یافت که عمده‌ترین دلایل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به میزان 400 هزار بشکه)، افزایش قیمت هر بشکه نفت (حدود 10 دلار) و افزایش نرخ ارز (به میزان 7/4 درصد) بودند. بدین ترتیب، بودجه‌های سنواتی در طی برنامه سوم چندان با اهداف این برنامه سازگار نشدند. ‌
از سوی دیگر، در تمامی سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، از سهم بیش از 80 درصدی نفت در صادرات نیز کاسته نشد. این در حالی بود که ارزش صادرات نفتی کشور از 17 میلیارد و 89 میلیون دلار در سال 79 به 48 میلیارد و 823 میلیون دلار در سال 84 افزایش یافت. ‌
برنامه چهارم

در برنامه چهارم توسعه، کاهش اتکای بودجه‌های سالانه کشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و سایر منابع طبیعی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در بند “الف” ماده 2 قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شد تا سهم اعتبارات هزینه‌‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. اما عملکرد بودجه‌های سالانه دولت در طی سال‌های آغازین این برنامه، انحراف از این سیاست‌ را به خوبی آشکار می‌سازد. در همین راستا، در بودجه سال‌های 1384 و 1385 (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به ترتیب به 4/‌79 و 1/62 درصد رسید، هرچند بنا برگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، سطح اتکای بودجه‌های عمومی دولت به درآمدهای نفتی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتی به 80 درصد نیز بالغ شده است. ‌ از سوی دیگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهای ارزی دولت در سال 84 معادل 15 میلیارد و 235 میلیون دلار مصوب شده بود، اما در عمل با رشد 192 درصدی و افزایش حدود 30 میلیارد دلاری، به 44 میلیارد و 619 میلیون دلار رسید. در سال 85 استفاده از درآمدهای ارزی صادرات نفت در کنار برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی، عملا وابستگی بودجه دولت به نفت را افزایش داد، به طوری که این وابستگی از مرز 45 میلیارد دلار هم فراتر رفت. این در حالی است که در برنامه چهارم، درآمدهای ارزی این سال معادل 15 میلیارد و 597 میلیون دلار پیش‌بینی شده بود. بدین ترتیب، تفاوت عملکرد حاصل شده با مقدار پیش‌بینی شده، از 204 درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حکایت دارد. در سال 1385، منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغی معادل 129 هزار و 426 میلیارد ریال و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی معادل 142 هزار و 817 میلیارد ریال، بیشترین تأثیر را در این رشد برنامه‌ریزی نشده ایفا نموده‌اند.‌ انحرافات بودجه 86 ‌
تعارض بودجه 85 با برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله، رعایت نکردن مفاد و مصوبات قانون بودجه 85 و ارایه چهار متمم – که اقدامی بی‌سابقه در تاریخ بودجه کشور محسوب می‌شود- و استفاده بسیار زیاد از دلارهای نفتی و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی) سبب گردید تا لایحه بودجه 86 ظاهرا انقباضی تدوین شود. در بودجه 86 درآمدهای مالیاتی 4/18 درصد، سایر درآمدها 2/22 درصد و در مجموع درآمدهای غیرنفتی 3/18 درصد رشد پیدا کرده است. همچنین کل مصرف ارزی بودجه از 39 میلیارد و 192 میلیون دلار سال 85 به 29 میلیارد و 55 میلیون و 860 هزار دلار تقلیل یافته است که 2/29 درصد کاهش نشان می‌دهد. به موازات، استفاده از حساب ذخیره ارزی 38 درصد کاهش یافته و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه از 2/37 درصد سال 85 به 7/44 درصد در سال 86 افزایش پیدا کرده است. سهم درآمدهای نفتی به کل بودجه عمومی نیز قرار است از 3/58 درصد در سال 85 به 9/42 درصد در سال 86 کاهش یابد.‌گفتنی است، قیمت هر بشکه نفت که در بودجه سال 85 معادل 1/44 دلار تعیین شده بود، در سال 86 به 7/33 دلار کاهش یافته است، ضمن اینکه نرخ تبدیل ارز 8900 ریال در نظر گرفته شده است. ‌
به هر حال، حتی اگر بودجه 86 بتواند در تحقق اهدافش موفق عمل نماید، همچنان انحراف‌های قابل‌توجهی از برنامه چهارم خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به انحراف درآمدهای ارزی ناشی از عواید نفت از هدف 16 میلیارد و 221 میلیون دلار منظور شده در برنامه چهارم به 39 میلیارد و 742 میلیون دلار اشاره کرد. همچنین انحراف درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید GDP(‌) از 8/7 درصد برنامه‌ریزی شده در برنامه چهارم به بیش از 8 درصد در لایحه بودجه و انحراف از میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی، دیگر انحرافات بودجه به حساب می‌آیند.

قیمت نفت و کابوس وابستگی اعتبار و تناسب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای، تابع مستقیم صحت برآوردها و پیش‌بینی‌های انجام شده است. به همین جهت نیز لازم است خطراتی که این برآوردها و پیش‌بینی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به هنگام بررسی بودجه مدنظر قرار گیرد. یکی از این برآوردها به قیمت نفت مربوط می‌شود. قیمت نفت از جمله مواردی است که همواره عملکرد بودجه سنواتی کشور را در چند دهه گذشته خصوصا در سال‌های اخیر، متأثر ساخته است. به طور طبیعی، رقم تعیین شده در بودجه برای قیمت نفت با میزان وابستگی کشور به صادرات نفت، نسبت مستقیم دارد و افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت تأثیری مستقیم بر اجرا یا عدم اجرای طرح‌های اقتصادی و عمرانی بر جای می‌گذارد. ناگفته پیداست، هرقدر رقم تعیین شده برای بهای نفت در بودجه پایین‌تر باشد – همان گونه که در بودجه سال 86 شاهد هستیم – افزایش قیمت نفت موجب افزایش مازاد درآمدهای نفتی خواهد شد.

اما این مسأله که بودجه با قیمت پایین نفت بسته شود، بیانگر کاهش وابستگی بودجه به نفت نیست. در کشور ما که بر اساس قانون، مازاد ذخایر ارزی، ذخیره و پس‌انداز می‌شوند، کتمان وجود ناموازنه میان منابع و مصارف بودجه‌ای که ناشی از پایین حساب کردن قیمت نفت است، در نهایت به بهره‌برداری غیرمجاز از ذخایر موجود خواهد انجامید. به عبارت دیگر، در بودجه مصوب ظاهراً وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یابد،ولی بی‌انضباطی‌های اجرای بودجه و افزایش میزان هزینه‌ها از برآوردهای دولت، به خالی شدن صندوق ذخیره‌ ارزی می‌انجامد که خود موجب افزایش وابستگی بودجه به نفت می‌شود. به عبارت دیگر، نه تنها نفت امسال را امسال می‌خوریم، بلکه نفت‌های سال‌های گذشته را نیز امسال میل می‌کنیم!

6-چرا با وجودذخایر عظیم نفت باید باز هم صرفه جویی کنیم؟خودت چه طور فکر میکنی؟ به نظری عظیم یعنی چه؟ یعنی کافی برای چند سال دیگه؟ همیشه؟ 100 سال دیگه؟ 50 سال دیگه؟ 10 سال دیگه؟ … اگه این طور که الان داریم مصرف می کنیم ادامه بدیم چند وقت دیگه میتونه این منابع عظیم دوام بیاره؟ به نظر من که دیگه چیزی از این منابع عظیم حتی برای دوران پیری ما هم باقی نمیمونه، چه برسه به نسلهای بعدی!اما بهتره علاوه بر درست مصرف کردن به فکر استفاده از منابع دیگر انرژی که تجدیدشونده هم هستن، و آلودگی کمتری هم ایجاد میکنن باشیم تا با تموم شدن این مخازن عظیم به بدبختی و بیچارگی دچار نشیم.

علت افزایش استخراج زغال سنگ چیست

علت افزایش استخراج زغال سنگ چیست علت افزایش استخراج زغال بخش اصلی استخراج معدن فولاد شامل زغال سنگ سنگ آهن علت افزایش استخراج زغال سنگ + عبارت جستجو علت افزایش استخراج زغال سنگ چیست نتیجه جستجو ١ ١٠ از ۴٢ زمان جستجو ٠٠١٢٠ علت افزایش استخراج زغال سنگ + عبارت جستجو علت افزایش استخراج زغال سنگ علت افزایش استخراج زغال سنگ چیست بزرگ ترین وبلاگ تست زمین شناسی در زغال سنگ چیست علت آن است که تاکنون مختلف تولید آن از زغال سنگ نیز افزایش علوم تجربی فصل کاربرد سنگ ها و زغال سنگ زغال سنگ علت افزایش استخراج زغال علت کاهش استفاده از زغال سنگ برای تولید انرژی چیست علت افزایش استخراج زغال سنگ + علت افزایش استخراج زغال محصولات این گروه شامل زغال سنگ سنگ آهن اشباع شده فولاد علت افزایش استخراج زغال سنگ چیست علت افزایش استخراج زغال سنگ چیست علت افزایش استخراج زغال سنگ چیست هر چیزی در مورد درس علوم علت افزایش استخراج زغال سنگ علت شکست نور چیست تغییر در سرعت نور در محیط های مختلف انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم آیا این امر دلیل علمی خاصی دارد علت چیست علت افزایش استخراج زغال سنگ چیست تحلیل علت افزایش استخراج زغال سنگ میزان ارجاع موتورهای جستجو یرای عبارت علت افزایش استخراج زغال سنگ .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *