دانلود جزوه انتقال حرارت دانشگاه صنعتی شریف


دانلود جزوه انتقال حرارت دانشگاه صنعتی شریف

جزوه انتقال حرارت دانشگاه صنعتی شریف با عنوان مقدمه ای بر انتقال حرارت که در قطب علمی تبدیل انرژی توسط دکتر سیامک کاظم زاده حنانی و مهدی کارزار جدی  تهیه شده است

فهرست مطالب جزوه انتقال حرارت دانشگاه صنعتی شریف :

پیشگفتار

فصل اول: مقدمه

هدایت

همرفت

تابش

فصل دوم: انتقال حرارت هدایتی

قانون فوریه

معادله دیفرانسیل هدایت دائمی یک بعدی

معادله دیفرانسیل هدایت دوبعدی دائمی

معادله دیفرانسیل هدایت یک بعدی با چشمه حرارتی

معادله دیفرانسیل هدایت یک بعدی با چشمه حرارتی و تابعی از زمان

دیواره های چندلایه یا کامپوزیت

ضریب انتقال حرارت شعاعی از لوله ها

ضریب انتقال حرارت عمومی

ضخامت بحرانی عایق

انتقال حرارت در استوانه توپر با چشمه حرارتی داخلی

انتقال حرارت در سطوح گسترش یافته

پره با مقطع متغیر

تعیین ضریب انتقال حرارت عمومی برای سطوح پره دار

فصل سوم: انتقال حرارت دوبعدی

روش های تحلیلی (روش جداسازی متغیرها)

روش های عددی

روش اختلاف محدود

فصل چهارم: انتقال حرارت هدایت – ناپایدار و گذرا

معادلات حاکم

روش انباشته یا ظرفیت فشرده

سیستم انباشته چندگانه

هدایت گذرا در جسم نیمه بی نهایت

هدایت گذرای یک بعدی در صفحه، استوانه و کره در معرض جابجایی

صفحه بی نهایت

استوانه بی نهایت

کره

هدایت گذرا در اجسام چندبعدی

میله ای به طول بی نهایت

مکعب به ابعاد …

استوانه به طول محدود و معین

حل عددی معادله انتقال حرارت ناپایدار

روش صریح

روش ضمنی

فصل پنجم: انتقال حرارت جابجایی (جریان خارجی)

مقایسه با مکانیک جامدات

روش های تحلیلی

مقایسه تغییرات لایه مرزی سرعت و ضریب انتقال حرارت در طول صفحه

معادلات لایه مرزی و تشابه رینولدز – کولبورن

جریان از روی هندسه های مختلف

رابطه تجربی هلیپرت

فصل ششم: انتقال حرارت جابجایی در لوله ها (جریان داخلی)

دمای متوسط حجمی

شرایط مرزی در جریان آرام توسعه یافته

روابط تجربی و محاسباتی برای تعیین ضریب انتقال حرارت

جریان لایه ای کاملاً توسعه یافته

جریان لایه ای در حال توسعه در لوله های صاف دما ثابت

جریان لایه ای در حال توسعه در لوله های شار حرارتی ثابت

جریان مغشوش توسعه یافته در لوله های صاف

فصل هفتم: انتقال حرارت تابشی

ضریب دید

روابط بین ضریب دید

انتقال حرارت تابشی در اجسام سیاه

مراجع

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 105
حجم: 2.60 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *