دانلود ترجمه مقاله طیف بهره-اشباع شده ی نامتقارن در تقویت کننده های پارامتریک فیبر نوری

دانلود ترجمه مقاله طیف بهره-اشباع شده ی نامتقارن در تقویت کننده های پارامتریک فیبر نوری

چکیده:ما هم با آزمایش و هم بصورت محاسباتی،یک عدم تقارن طیفی ناخواسته،در طیف بهره-اشباع شده ی تقویت کننده های پارامتریک فیبر نوری تک-پمپ را اثبات می کنیم. حاصل اندرکنش میان ترکیب چهار موج مرتبه-بالاتر و امواج پراکنده کننده ی تابش شده به عنوان اثری از تجزیه مرتبه سوم -بسته به ناتنظیمی آن با توجه به  پمپ-  بر انتقال انرژی به سیگنال تاثیر می گذارد،و تقارن بهره ی مورد انتظار از ملاحظات تطبیق-فاز را،در تقویت کننده ی اشباع نشده ازبین می برد. نشان داده شده است که ویژگی عدم تقارن طیف اشباع شده،مخصوصن به مشخصه های پاشندگی تقویت کننده بستگی دارد و ازدیاد محلی را برای مقادیر تجزیه معین نشان می دهد.

  1. مقدمه

معمولن از تقویت پارامتری نوری،مبنی بر ترکیب چهار-موجی،و تکیه بر ویژگی غیرخطی بودن مرتبه سوم فوق سریع فیبرهای نوری،برای پردازش سیگنال تمام اپتیک –مانند تولید پالس،تبدیل فرکانس،بازتولید دامنه و غیره [1-3]- استفاده می شود. پاسخ بهره ی سریع تقویت کننده های پارامتری فیبر نوری اشباع شده(FOPA)، شدت نوسان سیگنال ورودی را کاهش می دهد[2,4]. چنین کاربردی،نیازمند است که تقویت کننده در حالت اشباع شده ی خود کار کند و بنابراین، به این نیاز برای رفتار مناسب طیف های بهره ی اشباع شده ی FOPAها، تکیه می کند. FOPAهای تک-پمپ که در حالت بهره ی خطی کار می کنند،تنها یک محصول FWM(ترکیب چهار موج) عمده دارند،که به طور متقارن با فرکانس پمپ قرار دارد. در این حالت،طیف بهره با دو پیک بهره مربوط به دو فرکانس سیگنال هم-فاز،متقارن است. ویژگی تقارن طیف بهره ی اشباع نشده،از این حقیقت که ضریب عدم تطابق فاز خطی Δβ,،فقط به تجزیه ی عوامل زوج، و همچنین به توان های زوج تفکیک فرکانس سیگنال-پمپ،بستگی دارد[5]. اگرچه ممکن است عدم تقارن های طیفی در FOPAهای اشباع نشده ی باندگسترده،در نتیجه ی پراکندگی رامان تحریک شده،مشاهده شود. در حالت کاری بهره غیر خطی،طیف بهره اشباع شده،تا زمانی که محصولات FWM مرتبه بالاتر به اندازه ی کافی رشد نکند،متقارن باقی می ماند. هرچند،تحت شرایط شدید اشباع،ممکن است قدرت برخی از HFPsها به اندازه ی قدرت سیگنال گردد یا حتی از آن تجاوز کند،و بنابراین آن سیگنال ها دیگر نمی توانند در تحلیل های طیف بهره نادیده گرفته شوند. رفتار طیف بهره ی FOPAs(تقویت کننده های پارامتریک فیبر نوری) در حالت غیر خطی(یعنی تحت اشباع بهره)،نظر به اینکه در بیشتر کاربرد های گزارش شده ای که از FOPAها در حالت کاری اشباع شده استفاده می کنند،تنها برخی از طول موج های معین در طیف بهره،برای عملکرد انتخاب شده اند،در چند صفحه بررسی شده اند[7,8].  تا اینجا،وجود تفاوت بهره،میان دو طرف طیف بهره ی FOPAs تک-پمپ در اشباع،نه مطالعه و نه بررسی شده است.

این مقاله،برای نخستین بار،یک مشاهده ی تجربی از عدم تقارن طیف بهره ی FOPAs تک-پمپ را در اشباع بیش از حد،نشان می دهد. مکانیزم فیزیکی اصلی بالقوه،که منتهی به این عدم تقارن بهره جدید و متفاوت می شود،همچنین در شرایط اندرکنش میان HFPs اول یا دوم (1HFP or 2HFP) در سمت ضد-استوکس طیف بهره،و امواج پاشنده ی منتشر شده (DWs)،افشانده شده توسط تجزیه ی نور مرتبه سوم(TOD)،اتفاق می افتد. شبیه سازی های محاسباتی،نتایج آزمایشی را تصدیق می کنند و نشان می دهند که ویژگی عدم تقارن،به شرایط پاشندگی تقویت کننده بستگی دارد.

 

Asymmetric gain-saturated spectrum in fiber
optical parametric amplifiers
Zohreh Lali-Dastjerdi,* Karsten Rottwitt, Michael Galili, and Christophe Peucheret
DTU Fotonik, Department of Photonics Engineering, Technical University of Denmark, DK-2800 Kgs. Lyngby,
Denmark
*zoda@fotonik.dtu.dk
Abstract: We demonstrate experimentally and numerically an unexpected
spectral asymmetry in the saturated-gain spectrum of single-pump fiber
optical parametric amplifiers. The interaction between higher-order fourwave mixing products and dispersive waves radiated as an effect of thirdorder dispersion influences the energy transfer to the signal, depending on
its detuning with respect to the pump, and breaks the symmetry of the gain
expected from phase-matching considerations in unsaturated amplifiers.
The asymmetry feature of the saturated spectrum is shown to particularly
depend on the dispersion characteristics of the amplifier and shows local
maxima for specific dispersion values.
©2012 Optical Society of America
OCIS codes: (190.4380) Four-wave mixing; (190.4410) Parametric processes; (190.4970)
Parametric oscillators and amplifiers.
References and links
1. K. Inoue, “Optical level equalisation based on gain saturation in fibre optical parametric amplifier,” Electron.
Lett.
36(12), 1016–1018 (2000).
2. C. Peucheret, M. Lorenzen, J. Seoane, D. Noordegraaf, C. V. Nielsen, L. Grüner-Nielsen, and K. Rottwitt,
“Amplitude regeneration of RZ-DPSK signals in single-pump fiber-optic parametric amplifiers,” IEEE Photon.
Technol. Lett.
21(13), 872–874 (2009).
3. A. Vedadi, A. M. Ariaei, M. M. Jadidi, and J. A. Salehi, “Theoretical study of high repetition rate short pulse
generation with fiber optical parametric amplification,” J. Lightwave Technol.
30(9), 1263–1268 (2012).
4. K. Inoue and T. Mukai, “Experimental study of noise characteristics of a gain-saturated fiber optical parametric
amplifier,” J. Lightwave Technol.
20(6), 969–974 (2002).
5. M. E. Marhic,
Fiber optical parametric amplifiers, oscillators and related devices (Cambridge University Press,
2008), Chap. 5.
6. A. S. Y. Hsieh, G. K. L. Wong, S. G. Murdoch, S. Coen, F. Vanholsbeeck, R. Leonhardt, and J. D. Harvey,
“Combined effect of Raman and parametric gain on single-pump parametric amplifiers,” Opt. Express
15(13),
8104–8114 (2007).
7. P. Kylemark, H. Sunnerud, M. Karlsson, and P. A. Andrekson, “Semi-analytical saturation theory of fiber optical
parametric amplifiers,” J. Lightwave Technol.
24(9), 3471–3479 (2006).
8. K. Inoue and T. Mukai, “Signal wavelength dependence of gain saturation in a fiber optical parametric
amplifier,” Opt. Lett.
26(1), 10–12 (2001).
9. N. Akhmediev and M. Karlsson, “Cherenkov radiation emitted by solitons in optical fibers,” Phys. Rev. A
51(3),
2602–2607 (1995).
10. A. K. Abeeluck and C. Headley, “Continuous-wave pumping in the anomalous- and normal-dispersion regimes
of nonlinear fibers for supercontinuum generation,” Opt. Lett.
30(1), 61–63 (2005).
11. M. Droques, B. Barviau, A. Kudlinski, M. Taki, A. Boucon, T. Sylvestre, and A. Mussot, “Symmetry-breaking
dynamics of the modulational instability spectrum,” Opt. Lett.
36(8), 1359–1361 (2011).
12. G. P. Agrawal,
Nonlinear Fiber Optics 3rd ed. (Academic Press, 2006), Chap. 2 and 12.
13. K. Inoue and T. Mukai, “Spectral hole in the amplified spontaneous emission spectrum of a fiber optical
parametric amplifier,” Opt. Lett.
26(12), 869–871 (2001).

این فایل ورد (word) ترجمه در 18 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 10 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

155,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − چهار =