مراجع اختصاصی و معرفی برخی از آنها دیدگاه حقوق مهندسی


مراجع اختصاصی و معرفی برخی از آنها دیدگاه حقوق مهندسی

مراجع قضایی

 1.  مراجع عمومی
 2. مراجع اختصاصی
 3. دیوان عالی کشور
 4.  دادسراها

مراجع اختصاصی از  دیدگاه حقوق مهندسی

مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر اینکه قانون بدان تصریح کرده و رسیدگی به دعوا را تصریحا در صلاحیت آنان قرارداده است. صلاحیت مراجع اختصاصی اعم از حقوقی، کیفری و اداری استثنایی بر اصل صلاحیت عام مراجع عمومی مربوطه می باشد.

مراجع اختصاصی حقوقی

 1. دادگاه انقلاب از جنبه رسیدگی به دعاوی حقوقی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و  نیز اموال مصادره شده
 2. شورای حل اختلاف از جنبه رسیدگی به دعاوی حقوقی به عنوان مرجع حقوقی غیر دادگستری

مراجع اختصاصی کیفری

 1. دادگاه انقلاب به تصریح ماده ۵ ق.ت.د.ع.و.ا
 2. دادسرا و دادگاه نظامی
 3. دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
 4. شورای حل اختلاف از جنبه رسیدگی به عنوان مرجع کیفری غیر دادگستری
 5. دادگاه اطفال با عنایت به مواد ۲۱۹ الی ۲۳۱ ق.آ.د.ک

مراجع اختصاصی اداری

 1. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
 2. کمیسیون مالیاتی
 3. هییت تشخیص و هییت حل اختلاف موضوع قانون کار
 4. هییت حل اختلاف ثبت رییس اداره ی ثبت نظارت و شورای عالی ثبت به عنوان مراجع ثبتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *