دانلود پاورپوینت ارتباطات گروهی و عملکرد گروه


دانلود پاورپوینت ارتباطات گروهی و عملکرد گروه

موضوع های مورد بحث

ارتباطات در تعاملات اجتماعی گروه

گروه های معطوف به رشد اعضا

ارتباطات در فرایند تصمیم گیری گروه

ارتباطات در گروه های معطوف به سمت اهداف تولید

 

نیاز های شکل گیری گروه

.1عضویت

.2کنترل(کسب و حفظ قدرت)

.3دوستی(ابراز احساسات)

 

دلائل شکل گیری گروه

.Aمنابع داخلی :

(aجذابیت روابط بین افراد

(bفعالیت های گروهی

(cتعلق اجتماعی

(dهدف های گروهی

  1. B. منابع بیرونی :

(aجذابیت اشخاص

(bهدف های بیرونی

 

 

فهرست مطالب:

نیاز های شکل گیری گروه

دلائل شکل گیری گروه

جهت گیری عملکرد و ارتباطات گروه

ارتباطات در تعاملات اجتماعی گروه

ابعاد موثر بر جذابیت گروه

حساسیت اجتماعی گروه ها

آزادی برای مشارکت در گروه

فرصت برای مشارکت

رهبری دموکراتیک

گروه های معطوف به رشد اعضا

آموزش حساسیت

مشاوره و روان درمانی گروهی

گروه های تجزیه و تحلیل مراوده ای

ارتباطات در فرایند تصمیم گیری گروه

طوفان مغزی

تصمیم در گروه  ریسک پذیری

وظایف ارتباطی مدیر در حوزه تصمیم گیری

الگوهای تصمیم گیری در گروه (ارئه توسط اسموک و زاجونس)

ارتباطات در گروه های معطوف به سمت اهداف تولید

 

 

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 22
حجم: 992 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *