استاندارد های مراکز کاری (Business Centres) در هتل ها


استاندارد های مراکز کاری (Business Centres) در هتل ها

مراکز کاری توسط گروههای متنوعی از افراد، شامل مهمانان با ناتواناییهای جسمی مورد استفاده قرار می گیرد. امکان حرکت و مانور در این فضاها مهم است، همچنین نیاز به دسترسی و استفاده از امکانات کامپیوتر، تلفن، پرینت و دستگاه کپی وجود دارد. در حالت ایده آل، کامپیوترهای شخصی در دسترس مهمانان قرار می گیرد که مجهز به ابزارهای کمکی باشد.

محلهای کار و میزها باید افراد با صندلی چرخدار را در خود جای دهند. کنترلها و علامتگذاریها باید مطابق بخشهای M و O باشند.

استانداردهای طراحی

H

مراکز کاری(Business Centres)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

H1

مسیرهای دسترسی اصلی داخل مراکز کاری حداقل 920 میلیمتر عرض داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

H2

مسیرهای دسترسی اصلی داخل مراکز کاری حداقل 1100 میلیمتر عرض داشته باشند.

٭

٭

H3

فضاهای نشستن برای افراد با صندلی چرخدار دارای فضای بازی با حداقل ابعاد 750×1200 میلیمتر باشد (480 میلیمتر از 1200 می تواند در زیر میز به عنوای جای زانو باشد).

٭

٭

٭

٭

H4

فضاهای نشستن برای افراد با صندلی چرخدار دارای فضای بازی با حداقل ابعاد 760×1370 میلیمتر (480 میلیمتر از 1370 می تواند در زیر میز به عنوای جای زانو باشد)، و جای زانو حداقل 750 میلیمتر عرض، 685 ارتفاع و 480 عمق باشد.

٭

٭

H5

فضاهای نشستن با صندلی چرخدار مسطح می باشند و در مجاورت مسیرهای دسترسی قرار گیرند. فضای مسیرهای دسترسی با فضای مورد نیاز با صندلی چرخدار، مشترک نباشد.

٭

٭

٭

٭

H6

بالای پیشخوانها و میزها در ارتفاع 710-865 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

H7

میزان روشنایی در سطوح کار حداقل 200 لوکس باشد.

٭

٭

٭

٭

H8

کلیدها و کنترلها در ارتفاع 400-1200 میلیمتر از کف قرار گرفته اند و دارای محوطه آزاد با حداقل ابعاد 760×1370 میلیمتر در مقابلشان باشند.

٭

٭

٭

٭

H9

کلیدها و کنترلها با یک دست بدون نیاز به فشار دادن یا چرخاندن مچ دست قابل کاربری باشند.

٭

٭

٭

٭

H10

کلیدها و کنترلها دارای تضاد رنگی با سطحی که بر آن قرار گرفته‌اند باشند.

٭

٭

٭

٭

H11

میزان روشنایی در محل کلیدها  و کنترلها حداقل 100 لوکس، و در جایی که نیاز به خواندن دارند 200 لوکس باشد.

٭

٭

٭

٭

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *