استاندارد های علامتگذاری در هتل ها


استاندارد های علامتگذاری در هتل ها

علامتگذاری باید آسان و به زبان ساده باشد. استفاده از علائم گرافیکی برای افرادی مانند کودکان با مشکلات خواندن و افراد با زبانهای دیگر، مفید است. یک خط واضح (خوانا) و تضاد رنگی واضح علامتگذاری را برای خواندن همه به خصوص افراد با مشکلات بینایی، آسان می کند. مفهوم علامت باید واضح، از نظر فرهنگی جهانی شده باشد و معماگونه نباشد. برای تسهیل خوانایی، نوشته‌های برجسته باید دارای لبه های نرم باشند.

علائم پیدا کردن مسیر باید در تمامی نقاطی که نیاز به تصمیم گیری در آنها وجود دارد، موجود باشند. علامتها باید در سمت قفل در، در ارتفاعی مناسب قرار گیرد و نور کافی داشته باشد.

استانداردهای طراحی

M

علامتگذاری (عمومی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

M1

علائم به کار رفته در یک ساختمان برای اطلاعات مشابه باید از لحاظ شکل، رنگ و قرارگیری یکسان باشند.

٭

٭

٭

٭

M2

علائم، حروف، اعداد و شکلها با زمینه شان، تضاد رنگی داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

M3

علائم به گونه ای قرار گیرند که از محوطه های دارای سایه و خیرگی اجتناب شود.

٭

٭

٭

٭

M4

علائمی که نیاز به نور دارند، حداقل 200 لوکس روشن شوند.

٭

٭

٭

٭

M5

حروف و اعداد بر روی علائم با خطی خوانا نوشته شوند.

٭

٭

٭

٭

M6

اعداد عربی برای اطلاعات عددی بر روی علائم استفاده شود.

٭

٭

٭

٭

M7

تسهیلات قابل دسترسی معلولین بوسیله علائم بین المللی مشخص شوند.

٭

٭

٭

٭

M8

حروف برجسته و خط بریل نوشته های علائم قوانین، خطر و علائم شناسایی(IDENTIFICATION)  را تکمیل کنند.

(همچنین به M14-M17 مراجعه شود)

M9

علائم دارای فرمهای تصویری حداقل 150 میلیمتر ارتفاع داشته باشند.

یا علائم فرمهای تصویری نداشته باشند.

M10

علائم تصویری با توضیحات به خط بریل، که مستقیما در زیر علامت قرار دارند، همراهی شود.

یا علائم فرمهای تصویری نداشته باشند.

M11

درهای بسته شو و بدون تجهیزات باز نگهدارنده علامتی نداشته باشند.

یا علائم بر روی درهای بسته شو و بدون تجهیزات باز نگهدارنده فقط در طرف (PUSH SIDE) قرار گیرند.

٭

٭

٭

٭

M12

در علائمی که نوشته‌های آن واضح نیست از شکلهای تصویری استفاده شود.

٭

٭

٭

٭

M13

آرم “ACCESS CANADA”  در ورودی مشاهده شود.

٭

٭

٭

٭

M

علامتگذاری (علائم لامسه ای)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

M14

حروف برجسته 16-50 میلیمتر ارتفاع داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

M15

مرکز علائم لامسه ای در ارتفاع 1475-1525 میلیمتر بالاتر از کف قرار گیرد.

M16

علائم لامسه ای در موقعیتی قرار گیرند که فرد بتواند تا 100 میلیمتری علامت به آن نزدیک شود بدون هیچ شی مانع یا قرار گرفتن در مسیر باز شدن در.

M17

علائم لامسه ای تشخیص اتاق در سمت قفل در، با فاصله لبه عمودی آن 140-160 میلیمتر  از چهارچوب قرار گیرند.

یا جائیکه دیواری در سمت قفل در نباشد، علائم روی نزدیکترین دیوار مجاور قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *