دانلود رایگان راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد


دانلود رایگان راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد

به منظور هماهنگی بیشتر بین پایان نامه ها، رعایت موارد ذیل لازم است. خواهشمند است دانشجویان هنگام تایپ پایان نامه به این نکات توجه نمایند:

 1. مطالب با برنامه Word 2003 یا 2007 حروفچینی شوند.
 2. کار روی کاغذ A4 ( 21×5/29 ) تایپ شود.
 3. جلد پایان نامه از نوع گالینگور انتخاب گردد و موارد روی جلد به شکل زرکوب چاپ شوند.
 4. رنگ جلد برای کلیه گروه های آموزشی طوسی تیره در نظر گرفته شود .

پایان نامه شامل بخش های زیر است:

 • روی جلد پایان نامه (بصورت زرکوب)
 • بسم الله الرحمن الرحیم
 • طرح روی جلد
 • تأیید هیأت داوران
 • تقدیم به
 • سپاسگزاری
 • چکیده (حداکثر 250 کلمه ، ترجیحاً در یک صفحه، با حروف ایتالیک-کج. )
 • فهرست مطالب
 • فهرست جدول ها (در صورت وجود)
 • فهرست نمودارها (در صورت وجود)
 • فهرست شکل ها (در صورت وجود)
 • فهرست نقشه ها (در صورت وجود)
 • فصول پایان نامه شامل :

– فصل اول: کلیات تحقیق

– فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

– فصل سوم: روش اجرای تحقیق

– فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

– فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

–     ضمائم و پیوست ها (به همراه شماره گذاری صفحات در ادامه فصول)

–     فهرست منابع (فارسی و غیر فارسی)

–     فهرست نام ها

–     چکیده انگلیسی

–     طرح پشت جلد

–   پشت جلد پایان نامه (بصورت زرکوب انگلیسی)

(( شرح روی جلد پایان نامه ))

 

 1. آرم دانشگاه آزاد اسلامی (ترجیحاً در ابعاد 5/2 سانتی متر × 3 سانتی متر ) در بالای و وسط قرارگیرد
 • عبارت: « دانشگاه آزاد اسلامی »
 • نام واحد دانشگاهی
 • نام دانشکده و نام گروه آموزشی
 • عبارت : « پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد »
 1. کلمه : « گرایش » ( نام گرایش تحصیلی )
 2. کلمه : « عنوان »
 3. عنوان پایان نامه
 4. عبارت : « استاد راهنما »
 5. نام استاد راهنما

 

 

 1. عبارت : « استاد یا استادان مشاور »
 2. نام استاد یا استادان مشاور
 3.  کلمه : « نگارش »
 4.  نام نگارنده
 5. سال تحصیلی ( تاریخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل مربوط نوشته شود )
 6. جلد … ( در صورتی که پایان نامه بیش از یک جلد باشد )
 7. در لبه کناری جلد پایان نامه ( عطف ) نیز بصورت زرکوب عنوان پایان نامه و نام نگارنده لحاظ گردد.

 

الف. اطّلاعات کلّی

–   عنوان پایان نامه مختصر و رسا باشد .

–   برای ارجاع خواننده به منابعی که در پایان نامه خود به آن استناد می شود، می توان به دو شکل عمل  نمود :

 1.  نام نویسنده مطلب را ضمن متن ، وجلوی نام، سال انتشار مقاله یا کتاب در پرانتز ذکر می شود.

2 .   همچنین می توانید پس از بیان مطلب مورد استناد، نام نویسنده وسال انتشار کتاب یا مقاله رادرپرانتز ذکر کنید.                  توجه شود که در این مورد خاص باید بین نام نویسنده و سال انتشار کتاب یا مقاله علامت ویرگول قرار می گیرد .

–   در حد امکان از صفحات بزرگ در پایان نامه استفاده نشود و آن را از طریق فتوکپی های مخصوص،کوچک و استاندارد نمایید. در صورت اجبار آن را طوری تا نمایید، که از صفحات بیرون نزند.

–   ترجیحاً، ضمایم و پیوست های بزرگتر از صفحات اصلی پایان نامه را درون جیبی قرار دهید، که در صفحه 3 جلد تعبیه می شود.

 1. نوع قلم متن پایان نامه زر 15و تیترها زر 17 درشت (Bold)   و پاورقی ها نیز باقلم زر12 در نظر گرفته شود.
 2. صفحات متن پایان نامه بایستی بدون حاشیه تایپ شوند.
 3. فاصله متن پایان نامه از لبه سمت راست 30 میلیمتر، از لبه سمت چپ 20 میلیمتر و از لبه های بالا و پایین 30 میلیمتر در نظر گرفته شود.
 4. فاصله خطوط متن پایان نامه از هم بصورت تک ( Single ) در نظر گرفته شود.

ب . شماره گذاری

1 .  شماره گذاری صفحات

صفحات « بسم الله الرحمن الرحیم » ، « تقدیم » و « سپاسگذاری » شماره گذاری نمی شو ند. صفحات « فهرست ها » با حروف الفبای فارسی شماره گذاری می گردند. شماره گذاری صفحات باید در وسط و پائین صفحه انجام گیرد.

2 .  شماره گذاری موضوع ها

موضوع های اصلی پایان نامه معمولاً چند « فصل » است. هر فصل نیز ممکن است به چند بخش تقسیم گردد.

صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود. هر یک از بخش های هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند، مشخص می گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره بخش و عدد سمت چپ شماره فصل مورد نظر است. مثلاً 3-2 یعنی فصل دوم، بخش سوم. در صورتیکه هر بخش دارای زیر بخش باشد، شماره هر زیر بخش در سمت راست شماره مذکور قرار می گیرد، مثلاً 4-3-2 یعنی فصل دوم، بخش سوم، زیر بخش چهارم.

3 .  شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها

شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلی است. مثلاً دهمین شکل در فصل سوم بصورت          (شکل 10-3) نوشته می شود.

4 .  شماره گذاری پیوست ها

پیوست ها را می توان به دو صورت شماره گذاری کرد:

یکی اینکه پیوست ها با حروف الفبای فارسی نامگذاری شده، شکل ها و جدول های موجود در هر پیوست، با توجه به پیوست مربوطه شماره گذاری گردد. به عنوان مثال، سومین جدول در پیوست « ب »، به این صورت نوشته می شود (جدول ب -3) .

دوم اینکه پیوست ها را نیز در ادامه شماره گذاری فصول پایان نامه، شماره گذاری نمود.

5 . شماره گذاری روابط و فرمول ها

هر رابطه در متن پایان نامه، با دو شماره که با خط فاصله از  یکدیگر جدا می شوند، مشخص می گردد.

عدد سمت راست بیانگر شماره و عدد سمت چپ، شماره فصل می باشد. نظر است. مثلاً هشتمین رابطه در فصل چهارم  به صورت (8-4) نوشته می شود.

 

 

پ . منابع

منابع مورد استفاده را می توان در پایان هر فصل و یا در آخر پایان نامه آورد. فهرست منابع بر حسب حروف الفبای فارسی به این ترتیب تنظیم می شود:

1 .  شماره و ردیف

2 .  نام خانوادگی نویسنده

3 .  حرف اول نام نویسنده

4 .  سال انتشار

5 .  عنوان کتاب، مقاله، گزارش یا پایان نامه تحصیلی همراه با ذکر عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا رساله دکترا (این قسمت باید با حروف ایتالیک حروفچینی شود.)

6 .  نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان نامه در آنجا ارائه گردیده است.

7 .  شماره مجله یا شماره جلد کتاب

8 .  شماره صفحه هایی که مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است (درصورتی که کل منبع مورد نظر به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد، لزومی به ذکر صفحه ها نیست .)

–  توجه شود که مطالب فوق با علامت « ویرگول » از یگدیگر جدا شوند و در مورد حرف اول نام نویسنده، بعد از علامت نقطه، از علامت ویرگول استفاده شود.

–  در زمینه منابع غیر فارسی، ضمن رعایت مرجع، برحسب حروف الفبای مربوط، دقت شود اگر مجله ای مورد استفاده قرار گرفته باشد، در صورتیکه نام مخفف شناخته شده ای برای آن وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد و در غیر این صورت، نام کامل مجله قید گردد. همچنین سعی شود در هر رشته تحصیلی، روش ارجاع دادن غیر فارسی متداول و استاندارد آن رشته، تاحد امکان رعایت شود.

–  در زمینه کتاب ها یا مقالاتی که به یک نویسنده تعلق دارند رعایت ترتیب زمان انتشار آنها، ضمن ارجاع دادن ضرورت دارد.

–  در صورتیکه کتاب یا مقاله، اثر ترجمه شده باشد، ذکر نام مترجم، پس از نام نویسنده ضرورت دارد.

ت .  چکیده به زبان انگلیسی

در آخر پایان نامه، چکیده به زبان انگلیسی آورده شود، (حداکثر 250 کلمه، در یک صفحه) تا راهنمایی برای غیر فارسی زبانان باشد .

ث . پیوست ها

برای پیوست ها و ضمایمی مانند : جدول ها ، نمودارها ، شکل ها و نقشه ها (در صورتی که تعداد آنها زیاد باشد) ، باید فهرست تهیه شود.

ج . طرح انگلیسی پشت جلد

برای صفحه پشت جلد، عبارت های:Advisor   ، Thesis Advisor  و Supervisor  (ترجیحاً در مقطع دکترا) برای عنوان « استاد راهنما » پیشنهاد می شود: عبارتConsulting Advisor   برای عنوان « استاد یا استادان مشاور » و Thesis Committee Member  نیز برای « اعضای هیأت داوران » پیشنهاد می گردد.

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 19
دانلود رایگان با لینک مستقیم
حجم: 177 کیلوبایت
هزینه دانلود: 10 صلوات هدیه به روح حضرت فاطمه (س) و سلامتی و ظهور آقا امام زمان (عج)


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *