استانداردهای ورودی ها، لابی و پذیرش هتل


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

استانداردهای ورودی ها، لابی و پذیرش هتل

ورودی اصلی

طرح و کارایی ورودیها تأثیر مستقیمی بر استقلال و وقار افراد  در ورود و خروج به یک ساختمان دارند. المانهایی چون سایبان‌ها می‌توانند تأثیر شرایط جوی بر این محوطه نسبتاً شلوغ را محدود کنند. سایبانها همچنین ورودی را برای افراد با ناتوانایی‌ها در تشخیص یا کسانی که با ساختمان آشنا نیستند، واضح تر می کند. یک ورودی قابل دسترسی باید مجهز به درهای بازشوی اتوماتیک باشد. ورودیهایی که قابل دسترسی برای معلولین نیستند باید علایم هدایت کننده ای مطابق بخش M داشته باشند که به نزدیکترین ورودی قابل دسترسی برای معلولین اشاره کند. برای دستیابی به دسترسی حداقل، ورودیهای قابل دسترسی برای معلولین باید به تعداد خروجیهای ذکر شده در قوانین محلی ساختمان تأمین شود. برای تأمین دسترسی کامل همه خروجیها باید قابل دسترسی برای معلولین باشند.

لابی

حفظ یک مسیر حرکتی واضح، خالی از موانع و اشیا در داخل ساختمان ضروری است. هر مسیر حرکتی باید عرض لازم برای استفاده افراد با صندلی چرخدار، وسایل کمکی برای حرکت معلولین و یا راه رفتن دو نفر در کنار هم را داشته باشد. تضاد رنگی قوی و یا تغییر جنس کفپوش مسیر می تواند برای کمک به افرادی که مشکل بینایی دارند به کار رود.

نوع کف سازی بر همه افرادی که وارد ساختمان می شوند تأثیرگذار است. حرکت بر روی سطوح لغزنده برای افراد پیاده سخت‌تر است، در حالیکه برای افرادی که بر روی صندلی چرخدارند حالت عکس دارد. سطوح زمین مناسب بویژه برای کودکان و سالمندانی که سخت حرکت می‌کنند مهم است. درخشش سطوح صاف و صیقلی زمین به خصوص برای افرادی که مشکلات بینایی دارند، مزاحمت ایجاد می‌کند. این درخشش می تواند المانهای جهت یابی و ایمنی را مبهم کند، همچنین ممکن است افراد با بینایی کم را گمراه کند، در عین اینکه می‌تواند موجب عدم تشخیص ارتفاع و محل تغییر سطوح شده، خطراتی ایجاد کند. تضاد رنگی مشخص بین دیوارها و کف پوشها، همچنین تغییر در رنگ و جنسیت در جاهایی که سطح و یا عملکرد تغییر می کند می تواند برای همه مفید باشد. کفپوش فرش و موکت با پرز کوتاه ترجیح دارد، چرا که علاوه بر کاهش میزان نیروی لازم برای جابجایی افراد با صندلی چرخدار، امکان وقوع خطر لغزش در حین جابجایی را برای همه می کاهد. هر جا امکانش وجود دارد باید از تغییر در تراز زمین اجتناب کرد. از کفپوشهای با طرحهای شلوغ هم باید اجتناب کرد، زیرا آنها می توانند خطای دید ایجاد کنند.

مسیر به سوی محوطه پذیرش باید قابل درک بوده و به وضوح تعریف شده باشد. که این یک دیدگاه طراحی جهانی به منظور هر چه بهتر کردن سرویس دهی است. مسیر می‌تواند از نظر بصری تعریف شده و با آرایش مبلمان تقویت شود. استفاده از گیاهان آویزان در طول مسیر توصیه نمی شود.

پذیرش       

پیشخوانهای پذیرش و سطوح کار باید پاسخگوی احتیاجات طیف استفاده کنندگان باشد. تنوع در ارتفاع پیشخوان توصیه می شود تا امکان استفاده برای افراد متفاوت را ایجاد کند. باید به ارتفاع پیشخوان برای کار در حالت ایستاده و نشسته توجه کرد. برای افراد روی صندلی چرخدار میز باید ارتفاع کافی و فضای خالی مناسب در زیرش داشته باشد.

فضای حرکت در محوطه میز پذیرش باید به گونه ای باشد که فضای چرخش کافی برای فرد روی صندلی چرخدار را تأمین کند. استفاده از تضاد رنگی، تفاوت در جنسیت یا نشانه های صوتی (صدای مسئول پذیرش و یا منبع پخش موزیک) برای کمک به افرادی که مشکلات بینایی دارند موجب می شود که موقعیت پیشخوانهای خدمات رسانی را بهتر پیدا کنند. پیشخوانهای پذیرش و اطلاعات باید حداقل یک قسمت قابل دسترسی برای معلولین داشته باشند.

تلفنها

جانمایی تلفنها باید به گونه ای باشد که به کودکان و افراد نشسته بر روی صندلی چرخدار امکان دسترسی بدهد. سیمهای بلندتر استفاده از تلفن را برای افرادی که امکان نزدیک شدن زیاد به تلفن را بخاطر وسیله جابجایی خود ندارند، راحتتر می سازد. امکان تنظیم بلندی صدا برای افرادی که مشکل شنوایی دارند لازم است، همچنین میزها باید به گونه ای باشند که امکان قرار دادن دستگاه TTY (دستگاهی که برای برقراری ارتباط توسط افرادی که مشکلات شنوایی یا صحبت کردن دارند بکار می رود) وجود داشته باشد. تدارک یک صندلی تاشو (به سمت پایین) برای افرادی که نمی توانند مدت زمان طولانی بایستند، مناسب است. تلفنهای متصل به دیوار می‌توانند به خصوص برای افرادی که مشکلات بینایی دارند خطرناک باشند، به خصوص اگر اطراف آن به گونه ای شکل نگرفته باشد که با اعصا قابل تشخیص باشد. همه تلفنهای قابل دسترسی برای معلولین باید مجهز به یک کنترل صدا باشند. دسترسی کامل هنگامی وجود دارد که تلفنهای مدار بسته در سرتاسر ساختمان وجود داشته باشد.

استانداردهای طراحی

B

ورودی، لابی و پذیرش ( ورودی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

B1

یک مسیر قابل دسترسی معلولین به سمت ورودی موجود باشد.

٭

٭

٭

٭

B2

ورودی مسطح باشد (هیچ گونه پله یا تغییر ترازی که از عبور صندلی چرخدار ممانعت کند وجود نداشته باشد).

٭

٭

٭

٭

B3

ورودی از محل پیاده شدن مسافران به شکل واضحی قابل رویت باشد.

یا علائمی برای نشان دادن محل ورودی شود.

٭

٭

٭

٭

B4

نماد بین المللی قابلیت دسترسی معلولین  در محل ورودی نشان داده شود.

٭

٭

٭

٭

B5

حداقل یک در ورودی اتوماتیک وجود داشته باشد.

یا در جایی که دوهوایی وجود دارد حداقل یک در بیرونی و یک در داخلی، ‌برقی باشد.

٭

٭

٭

B6

ورودی هیچ وقت قفل نباشد.

یا یک دستگاه علامت دهی وجود داشته باشد تا به مهمان امکان دهد که ورود خود را به مسئول بازکردن در خبر دهد.

٭

٭

٭

B7

سطح زمین در ورودی ها سخت و غیرلغزنده باشد.

٭

٭

٭

٭

B8

درهای ورودی قابل دسترسی معلولین مطابق با ضوابط بخش Dباشد.

٭

٭

٭

٭

B9

یک سایبان یا دیگر المانهای محافظتی در مقابل شرایط جوی تأمین شود.

٭

B10

حداقل 50٪ (شامل ورودی اصلی) ورودی های پیاده  مطابق باB1 وB2 وB4-B8 باشد.

٭

٭

٭

٭

B11

حداقل 75٪ (شامل ورودی اصلی) ورودی های پیاده  مطابق باB1 وB2 وB4-B8 باشد.

٭

٭

B12

 همه ورودی های پیاده (شامل ورودی اصلی)  مطابق با B1 وB2وB4-B8 باشد.

٭

 

B

ورودی، لابی و پذیرش (پیشخوان پذیرش)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

B13

میز/پیشخوان پذیرش ورودی اصلی حداقل یک بخش با ارتفاع 730-860 میلیمتر و حداقل عرض 760 میلیمتر داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

B14

میز/پیشخوان پذیرش ورودی اصلی، حاوی “جای زانو” در طرف مهمان زیر آن بخش از میز که در B13 مشخص شده است، تعبیه شده باشد که با ابعاد حداقل  750 میلیمتر (عرض) × 685 میلیمتر (ارتفاع) × 485 میلیمتر (عمق) باشد.

٭

٭

٭

٭

B15

یک فضای خالی و باز حداقل  1200 * 1200 میلیمتر در مقابل قسمت ذکر شده در B13 وجود داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

B16

یک فضای خالی و باز حداقل  1370 * 1370 میلیمتر در مقابل قسمت ذکر شده در B13 وجود داشته باشد.

٭

٭

B17

میزان روشنایی بر روی میز/ پیشخوان پذیرش حداقل 200 لوکس باشد.

٭

٭

٭

B

ورودی، لابی و پذیرش (نرده های هدایت صف)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

B18

عرض باز بین نرده های هدایت صف حداقل 920 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

B19

عرض باز بین نرده های هدایت صف حداقل 1100 میلیمتر باشد.

٭

B20

آرایش نرده های هدایت کننده به گونه ای باشد که در ابتدا و انتهای مسیر و جایی که مسیر تغییر جهت می دهد فضای باز با حداقل ابعاد 1500 × 1500 میلیمتر داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

B21

نرده های هدایت صف ثابت باشند و به راحتی جا به جا  نشوند.

٭

٭

٭

٭

B22

کوتاهترین عناصر المانهای هدایت صف برای قابل تشخیص بودن توسط عصا، بالاتر از 680 میلیمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

B23

نرده‌های هدایت صف با محیط اطراف خود تضاد رنگی داشته باشند.

٭

٭

B

ورودی، لابی و پذیرش (تلفن عمومی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

B24

حداقل 1 تلفن عمومی مجهز به دسستگاه TTY ، که با نماد آن مشخص شده تأمین شود.

یا حداقل 1 تلفن عمومی مجهز به تاقچه ای با حداقل ابعاد 450 میلیمتر (عرض) × 300 میلیمتر (عمق) که حدود 225 میلیمتر عرض آن فضای خالی به ارتفاع حداقل 250 میلیمتر، پیش بینی شود. (برای استقرار یک دستگاه TTY قابل حمل و نقل)

٭

٭

٭

٭

B25

حداقل 1 تلفن عمومی مجهز به دستگاه TTY که با نماد آن مشخص شده، تأمین شود.

٭

B26

برای تلفن عمومی ذکر شده در B24 و B25  یک المان تنظیم بلندی صدا پیش بینی شود و با نماد قابل دسترسی برای افرادی که مشکل شنوایی دارند مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

B27

حداقل 1 تلفن عمومی دارای گوشی با طول سیم حداقل 1000 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

B28

حداقل فضای خالی در مقابل تلفن ذکر شده در B26 750 میلیمتر (عرض) × 1200 میلیمتر (عمق) باشد، که می‌تواند تا 480 میلیمتر و یا کل1200 میلیمتر در زیر تلفن به عنوان فضای زانو پیش بینی شود.

٭

٭

٭

٭

B29

حداقل فضای خالی در مقابل تلفن ذکر شده در B26 760 میلیمتر (عرض) × 1370 میلیمتر (عمق) باشد، که می تواند تا 480 میلیمتر و یا کل1370 میلیمتر در زیر تلفن به عنوان فضای زانو باشد پیش بینی شود.

٭

٭

B30

تلفن ذکر شده در B26‌  نیازی به پیش بینی فضای زانو نداشته باشد.

یا فضای زانو برای تلفن ذکر شده در B26‌ حداقل 750 میلیمتر (عرض) × 685 میلیمتر (ارتفاع) × 485 میلیمتر (عمق) باشد

٭

٭

٭

٭

B31

ارتفاع بخشهای مورد استفاده (شامل سوراخ سکه ) تلفن ذکر شده در B26‌ بیشتر از 1200 میلیمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

B32

تلفن ذکر شده در B26‌ دارای تاقچه ای با حداقل ابعاد 450 میلیمتر (عرض) × 300 میلیمتر (عمق) و 680-730 میلیمتر (ارتفاع) است.

B33

محفظه های تلفن که در مجاورت مسیر حرکتی قرار دارند، بیش از 100 میلیمتر نسبت به دیوار پیش آمدگی نداشته باشند.

یا محفظه های تلفن که در مجاورت مسیر حرکتی قرار دارند و پیش آمدگی آن بیش از 100 میلیمتر است، پایین ترین لبه آن بالاتر از 680 میلیمتر  نباشد تا با عصا قابل تشخیص باشد.

٭

٭

٭

٭

B34

میزان روشنایی در محلهای استقرار دستگاهها، دفترچه راهنما و در هر تاقچه حداقل 200 لوکس باشد.

٭

٭

٭

٭

B35

علایم راهنما برای مشخص کردن موقعیت تلفن لازم نباشد.

یا علایم راهنمای نشان دهنده موقعیت تلفن شامل نمادهای مناسب قابل دسترسی معلولین باشد.

٭

٭

B36

تلفن ها در اتاقکهای در دار قرار نداشته باشد.

یا  در اتاقکهای تلفن مطابق با ضوابط بخش D باشد.

٭

٭

٭

٭


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × چهار =