فرانشیز بیمه چیست و در بیمه مسئولیت مهندسی چگونه اعمال می شود؟


فرانشیز بیمه چیست و در بیمه مسئولیت مهندسی چگونه اعمال می شود؟

فرانشیز بیمه چیست؟

اصطلاح فرانشیز از ریشه‌ی لغوی لاتین Franchise به معنای معافیت است و در قراردادهای بیمه به بخشی از خسارت اطلاق می‌شود که در رابطه‌ی بین بیمه‌گذار و شرکت بیمه‌گر از آن صرف‌نظر می‌شود؛ به عبارت دیگر در ایران این اصطلاح به مبلغی از خسارت گفته می‌شود که برعهده‌ی بیمه‌گذار بوده و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد.

در بیمه مسئولیت  حرفه ای مهندسی وضعیت فرانشیز چگونه است؟

در این بیمه نامه ها فرانشیز (یعنی سهم مهندس در جبران خسارت) در رابطه با خسارات جانی صفر است. یعنی چنانچه دادگاه به عنوان مثال مهندس ناظر را در مورد موضوع فوت کارگری ۱۵ درصد مقصرر بداند شرکت بیمه عین مبلغ ۱۵ درصد دیه را به شاکی از بابت مهندس ناظر پرداخت می نماید.

اما فرانشیر برای خسارات مالی در شرایط خصوصی بیمه نامه شرکت های خدمات بیمه ای بین ۱۰الی ۲۰ درصد هر خسارت و با یک مبلغ ثابت تعیین می شود. علت تغیین فرانشیز برای خسارات مالی به شرح ذیل است:

  • جلوگیری از اعلام خسارت های جزیی و مکرر به بیمه گر
  • دقت نظر بیشتر مهندس بر انجام فعالیت و مسولیت های محوله در پروژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *