تیر ریزی و اصول آن

مقایسه تیرریزی ساده و شطرنجی

تیرریزی ساده

  • تیرهای اصلی یک امتداد قوی و تیرهای دیگر ضعیف خواهد شد و باعث ناهمگونی اسکلت در دو امتداد می گردد.
  • تیرهای اصلی یک امتداد قوی و باعث افزایش صلبیت سقف در یک امتداد و کاهش صلبیت در طرف دیگر می شود.

تیرریزی شطرنجی

  • مقاطع تیرها پس از طراحی نزدیک هم و در نتیجه اسکلت وضعیت همگن تری خواهد داشت.
  • سقف در دو امتداد صلبیت مناسب و یکنواخت تری است.

اصول کلی تیر ریزی

  1. اولویت تیرریزی شطرنجی در صورت عدم محدودیت
  2. در یک دهانه مستطیل شکل بهتر است. تیر ریزی فرعی به نحوی انجام گردد که انتقال بار به سمت تیرهای اصلی کوتاهتر باشد. (دهانه باربر و تاثیر آن بر تیرریزی فرعی)
  3. توجه به مسایل اجرایی
  4. تیرریزی با توجه به سیستم مقاومت جانبی
  5. در مورد چشمه های مجاور دیوار برشی (اسکلت بتنی ) بهتر است جهت تیرریزی عمود بر دیوار باشد به نحوی که بار ثقلی به روی دیوار باشد به نحوی که بار ثقلی به روی دیوار منتقل گردد.

انواع تیر ریزی در اسکلت های سازه ای مختلف

 

نوع اسکلت سیستم مهاربندی جانبی نحوه تیرریزی فرعی ملاحظات
فولادی هر دو امتداد بادبند تیرریزی ساده تیرهای فوی (پل) به بال ستون متصل شوند.
یک امتداد بادبند

یک امتداد قاب خمشی

تیرهای فرعی عمود بر قاب های خمشی به استثنای چشمه های بحرانی
هر دو امتداد قاب خمشی تیرریزی شطرنجی توجه ویژه به اصل هدایت بار به دهانه های کوچکتر چشمه ها
بتنی هر دو امتداد دیوار برشی تیرریزی ساده توجه ویژه به اصل هدایت بار به دهانه های کوچکتر چشمه ها
یک امتداد دیوار برشی

یک امتداد قاب خمشی

تیرریزی ساده تیرریزی فرعی عمود بر قاب های خمشی به استثنای چشمه بحرانی
هر دو امتداد قاب خمشی  تیرریزی شطرنجی توجه ویژه به اصل هدایت بار به دهانه های کوچکتر چشمه ها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.