دانلود جزوه مبانی برنامه ریزی شهری مهندس رضایی


فهرست مطالب جزوه مبانی برنامه ریزی شهری :

فصل اول) سبک های شهرسازی در ایران

سبک خراسانی (حدود قرن ۱ تا ۴ ه.ق)

سبک شهرسازی رازی (قرن چهارم تا قرن هفتم هـ .ق)

سبک آذری (قرن هفتم تا قرن یازدهم هـ .ق)

سبک اصفهان (قرن یازدهم تا شروع قرن سیزدهم)

سبک تهران (اوایل قرن سیزدهم تا سال ۱۲۹۹ هجری قمری)

فصل دوم) انواع مکتب ها و نظریه های هنری

نئوکلاسیسم

ناتورالیسم (طبیعت گرایی)

پوریسم (ناب گرایی)

کوبیسم (حجم گری)

کنستراکتیویسم (ساخت گرایی)

کنتراپستو (ایستایی تقابلی)

امپرسیونیسم

پست امپرسیونیسم

فوویسم

نئو امپرسیونیسم

سمبولیسم

فتوریسم (آینده نگری)

اکسپرسیونیسم

فرمالیسم

سوپرماتیسم (والا گرایی)

اکسپرسیونیسم انتزاعی

دادائیسم

سورئالیسم (وهم گری)

فتورئالیسم

رئالیسم (واقع گرایی)

رمانتیسیسم (تخیل گرایی)

آرنوو

استیل

آپ آرت (هنر دیدگانی)

پاپ آرت (هنر مردمی)

کانسپچو آل آرت (هنر مفهومی)

مینیمال آرت (هنر کمینه)

هنر سلتی

هنر بوم شناختی

نئوپلاستیسیسم (هنر زیبا)

نئواکسپرسیونیسم (هنر زشت)

معماری های تک

مکتب گوتیک

مکتب رومی وار یا رمانسک

مکتب بیزانس (۳۲۶-۵۶۵ م)

مکتب هلنیستی

هنرغرب باستان و مکتب اتروسک

شهرسازی دوره چین

فصل سوم) انواع طرح های برنامه ریزی

طرح جامع سرزمین

طرح کالبدی ملی و منطقه ای

طرح توسعه و عمران ـ جامع ـ ناحیه ای شامل یک یا چند شهرستان

طرح مجموعه شهری

طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی

طرح جامع شهر

طرح تفصیلی شهر

طرح نوسازی ـ بهسازی ـ بازسازی و مرمت بافتها

طرح آماده سازی زمین شهری

طرح هادی شهری

طرح شهرهای جدید

طرح هادی روستا

طرحهای ویژه

طرح شهرکهای مسکونی

طرح سایر شهرکها

طرح جامع آب

طرح آمایش سرزمین ایران

مطالعات توسعه محور شرق

طرح جامع پروتئین

طرح جامع کالبدی کشورایران

طرح موسسه بتل

طرح جامع کشت

طرح جامع شاه راه ها

طرح جامع ساماندهی

برنامه ریزی ۱۴۰۰

مراجع و تشکیلات تصویب طرح ها

شواریعالی شهر سازی ومعماری ایران

دبیر خانه شواریعالی شهر سازی و معماری ایران

کمیته فنی شواریعالی شهر سازی و معماری ایران

کمیسیون ماده ۵

کمیسیون ماده ۱۳

فصل چهارم) مفاهیم پایه و مبانی نظری برنامه ریزی شهری

اصطلاحات و واژه‌های برنامه و برنامه‌ریزی

انواع برنامه

انوع برنامه از نظر مدت اجرا

برنامه دراز مدت

برنامه میان مدت

برنامه کوتاه مدت

انواع برنامه از نظر وسعت انجام

انواع برنامه از نظر هدف

انواع برنامه از نظر سطوح مکانی

انواع برنامه‌ریزی

طرح کامل منطقه‌ای

برنامه‌ریزی روستائی

طرح شهرک روستایی

طرح هادی روستائی

طرح ریزی شهری

دور تسلسل برنامه‌ریزی شهری

محورهای برنامه‌ریزی شهری

انواع برنامه ریزی با توجه به کیفیت زندگی مردم

مدل برنامه‌ریزی شهری برای گروه های اجتماعی از هودسون

برنامه ریزی کاربری زمین

ویژگی ها و ماهیت زمین و کاربری

اهداف کاربری زمین

اهمیت کنترل تفکیک اراضی در رابطه با نظام شهرسازی

سابقه نظارت بر تفکیک اراضی در ایران

وضع موجود نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی شهرها

وضع موجودنظارت و کنترل بر تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها

تفکیک اراضی در رابطه با طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها

تفکیک اراضی در رابطه با منطقه‌بندی و تعیین طرز استفاده از اراضی شهرها

منظور داشتن معابر و تاسیسات عمومی در نقشه‌های تفکیکی اراضی

تفکیک ساختمان

آماده‌سازی اراضی مورد تفکیک

معیارهای بهینه در مکان‌یابی کارکردهای شهری

تعاریف و مفاهیم منطقه و منطقه بندی

طرح (طرح های اجرائی)

محدوده قانونی شهر

کاربری اراضی

قطعه زمین

تفکیک

تجمیع

ساختمان

واحد مسکونی

سطح اشغال یا سطح احداث بنا

سطح ناخالص طبقات

سطح خالص طبقات

ضریب تراکم

عرصه

اعیانی

بالکن

پیش آمدگی یا کنسول

پیلوت

پارکینگ

ایوان

پاسیو

حیاط خلوت

تراکم جمعیتی

تراکم ساختمانی

تراکم ناخالص مسکونی

تراکم خالص مسکونی

تعمیرات اساسی

تعمیرات غیر اساسی

منطقه کاربردی

منطقه برنامه‌ریزی

منطقه همگن

منطقه خدماتی

منطقه شهری

منطقه کانونی

منطقه ارگانیک

منطقه قطبی

حوزه نفوذ

پسکرانه

حوزه کشش

تقسیمات کالبدی منطقه

منطقه

خرد منطقه

ناحیه

منظومه

مجموعه

فصل پنجم) نظریه های اقتصاد شهری

آنالیز اسکالوگرام

روش اقتصاد پایه

روش الگو بخشی

تئوری اصل مکان میانگین

روش آستانه

روش بهره جا

روش برنامه ریزی خطی

تئوری رقابت مکانی در امتداد یک خط

تجزیه عامل به دسته ـ متغیر ها

جدول داده ها ـ ستانده ها

مدل جاذبه

جدول پی دین

نظریه سرمایه داری بهره وری هانس بوبک

میزان سنج گاتمن

دیاگرام سه گوش

روش تحلیل عاملی

روش های میزان قابلیت دسترسی مرکزی

مدل اقتصاد سنجی

روش طولی و عرضی ایزارد

روش های جامع ارزیابی

مدل چند بخشی

روش های ارزیابی کاربریهای اراضی شهری

روش های تعیین ارتفاع مناسب ساختمان ها

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 101
حجم: 1 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *