اهمیت تحولات اخیر در گزارش حسابرس

اهمیت تحولات اخیر در گزارش حسابرس

ارزش حسابرسی در چیست؟ (Audit Value Proposition)

گزارش پژوهشی ACCA (July 2010): ارزش حسابرسی طبق دیدگاه روسای کمیته حسابرسی

پاسخ سنتی:

 • اعتبار بخشی به صورت های مالی: کاهش ریسک اطلاعات
 • ارائه یک دیدگاه مستقل در مورد آنچه مدیریت تولید کرده است.

آیا حسابرسان همان گونه که یک رئیس کمیته حسابرسی گفته است چشم و گوش سهامداران در شرکت هستند؟

 • طرح ابهامات در مورد کیفیت حسابرسی و سودمندی روش فعلی اعتباربخشی و گزارش آن به ذینفعان
 • پروژه Value of Audit (KPMG)
 • آیا مدل حسابرسی همگام با تغییر و تکامل کسب و کار و نیز ریسک ها تکامل یافته است تا همچنان معتبر باقی بماند؟
 • اعتماد به حسابرسان چگونه افزایش یابد؟ کیفیت حسابرسی
 • آیا سرمایه گذار می تواند به اطلاعات صورت های مالی برای تصمیم گیری اتکا کند؟

بحران مالی، رسوایی های مالی، جهانی شدن، و پیچیدگی­های روز افزون محیط تجاری باعث تاکید بر اهمیت گزارش­گری قابل اتکا و با کیفیت شده است. محیط کنونی به اطلاعات بیشتر و کامل­تر و البته قابل اتکا در مورد بنگاه های اقتصادی و فرایندهایی که از کیفیت گزارشات مالی پشتیبانی می­کنند، نیاز دارد. سهام­داران فعلی و سرمایه گذاران بالقوه و سایرین در تلاش هستند تا از  طریق دست­یابی به اطلاعات مربوط و قابل اتکا سطح ابهام را کاهش دهند. اخیراً ریاست بانک مرکزی از حسابداری بد به شدت انتقاد و خواهان حسابداری خوب یعنی حسابداری با کیفیت شده است و از حرفه حسابداری و حسابرسی کمک خواسته است .

حسابرسی مستقل نقش مهمی در حمایت از کیفیت گزارش­گری مالی در سراسر دنیا ایفا می­کند. بازارهای سرمایه، بازارهای پول چه در قالب بخش دولتی یا خصوصی و یا غیردولتی و نیز مقام­های نظارتی و مقررات­گذار به شدت به کمک حسابرسان برای ارتقای کیفیت گزارش­گری مالی و جلوگیری از حسابداری بد یا حساب سازی نیاز دارند. در حال حاضر روش اصلی برقراری ارتباط با ذی نفعان یک بنگاه اقتصادی، گزارش حسابرس است که معمولاً این گزارش در قالبی استاندارد به توصیف صورت­های مالی حسابرسی شده، فرایند حسابرسی، مسئولیت­های مدیریت و حسابرس می­پردازد و مهم­ترین بخش این گزارش، اظهارنظر حسابرس است که به شکل مقبول، مشروط یا مردود ارائه می­گردد. در واقع گزارش­­گری حسابرس تنها یک عنصر از فرایند گسترده گزارش­گری شرکتی است، اما نقش مهمی در اطلاع­رسانی به استفاده­کنندگان ایفا می­کند؛ به همین دلیل ارزش و مربوط بودن گزارش حسابرس باید حفظ شود و در صورت نیاز بهبود یابد.

در راستای بهبود گزارش حسابرس، نهادهای استاندارد­گذار و مقررات­گذاران مختلف در دنیا اقداماتی را به منظور پاسخ­گویی به تقاضای استفاده­کنندگان در جهت افزایش شفافیت و دریافت اطلاعات بیشتر و مفیدتر آغاز نمودند.

مقاله مشورتی IFAC: ارتقای ارزش گزارشگری حسابرس: اکتشاف انتخاب ها برای تغییر

بهبودهای قبلی در شکل استاندارد گزارش حسابرس طی سال های قبل: مشخص کردن حدود حسابرسی و نیز ذکر مسئولیت ها ی مدیریت و حسابرسی این بهبودها با هدف پر کردن شکاف انتظارات و ترویج یکنواختی گزارشگری حسابرسی در سطح بین المللی بوده است.

برخی از مشارکت کنندگان بازار پیشنهاد نمودند که اکنون زمان یک بازنگری بنیادی تر در گزارشگری حسابرس است. این پیشنهادات به این دلیل این تصور بود که گزارشگری حسابرسی نیازهای اطلاعاتی استفاده‏کنندگان از صورتهای مالی را در یک محیط کسب و کار جهانی با پیچیدگی های فزاینده الزامات گزارشگری مالی برآورده نمی کند.

IASB با دامنه گسترده ای از استفاده کنندگان در سراسر جهان مشورت کرد تا درک بهتری از دیدگاه ها در مورد حسابرسی صورت های مالی انواع مختلف بنگاه های اقتصادی و دیگر هستارها، و نیز قلمرو های حقوقی متفاوت داشته باشد تا انتخاب ها برای تحول را کشف کند و از این طریق ارزش و ارتباط گزارشگری حسابرس را ارتقا دهد. دیدگاه های استفاده کنندگان و تهیه کنندگان صورت های مالی، حسابرسان و مقررگذاران (یا ناظران) اخذ شد.

 

تلاش­های هیات تدوین استانداردهای بین­المللی حسابرسی و اعتبار بخشی، هیات نظارت بر حسابداری شرکت­های عام، شورای گزارش­گری مالی انگلستان و اتحادیه اروپا  در راستای بهبود گزارش حسابرس، به تدوین استانداردهای جدید حسابرسی و تجدید نظر در برخی از استانداردهای حسابرسی موجود منجرگردید. استانداردهای جدید و تجدید نظر شده بین­المللی حسابرسی در خصوص  گزارش حسابرس از 15 دسامبر 2016 لازم اجرا گردیده است و استاندارد جدید هیات نظارت بر حسابداری شرکت­های عام در آمریکا نیز به صورت مرحله ای از 15 دسامبر 2017 اجرا شده است.

بهبود گزارش حسابرس با هدف شفافیت بیشتر است. از دیگر منافع این تغییر در گزارش حسابرس می توان به جلب اعتماد بیشتر به گزارش ها، بهبود روابط میان حسابرس و ارکان راهبری و تمرکز مجدد بر مسائلی که باید گزارش شود و منجر به دقت عمل بیشتر حسابرس می گردد، اشاره نمود.

لذا تغییرات در موارد زیر درگزارش حسابرس صورت پذیرفته است:

 • ریسک های کلیدی در زمینه های تجاری، عملیاتی و حسابرسی از دیدگاه حسابرس
 • دیدگاه حسابرس درباره مفروضات کلیدی زیر بنایی قضاوت­هایی که دارای تاثیر قابل ملاحظه بر صورت­های مالی هستند و اینکه آیا این مفروضات حداقل پیامدهای بالقوه هستند یا در انتهای طیف و حداکثر آن هستند.
 • مناسب بودن اصول حسابداری بکار گرفته شده از جمله هریک که با رویه های بکار گرفته شده در صنعت هماهنگی ندارد
 • تغییرات در اصول حسابداری که دارای تاثیر قابل ملاحظه بوده اند
 • روشها و قضاوت­هایی که به ارزش ­گذاری دارایی ها و بدهی­ها اعمال شده است
 • معاملات عمده غیر عادی
 • کیفیت و اثربخشی ساختار حاکمیت و مدیریت ریسک

بنابراین با توجه به بحث گزارشگری مالی بین المللی و افزایش تقاضا از سوی استفاده کنندگان برای دریافت اطلاعات مفیدتر و مربوط تر از طریق گزارش حسابرس  و هم­چنین به دنبال کاهش اعتماد به حرفه حسابرسی طی سالهای اخیر که در نتیجه وقوع اختلاس­ها و تقلب­های مالی صورت گرفته در برخی شرکتها در ایران رخ داده است، نیاز به بکارگیری استانداردهای جدید و تجدید نظر شده حسابرسی قابل تامل است. فرصت ها و چالش های چنین تحولاتی در محیط قانونی، اقتصادی و سیاسی ایران نیاز به بررسی بیشتر دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت های بزرگ را ملزم به تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) نموده است. اکنون این سوال مطرح است که آیا گزارش حسابرس در مورد این صورتها باید بر مبنای استانداردهای جدید حسابرسی (سری 700) صورت گیرد. به نظر می رسد این تقاضا هم از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و هم بانک مرکزی می تواند مورد بررسی جدی قرار گیرد. به هر حال سازمان حسابرسی به عنوان مسئول تدوین استانداردهای حسابرسی باید زمان مناسب یرای بکارگیری استنانداردهای و تغییر در گزارش حسابرس را تعیین نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.