دانلود کاربرد سنجش از دور در کاربری اراضی


دانلود کاربرد سنجش از دور در کاربری اراضی

چکیده

امروزه تصاویر سنجش از دور به عنوان جدیدترین اطلاعات در جهت مطالعه پوشش زمین و کاربری های اراضی شناخته شده است. این تصاویر به جهت ارائه اطلاعات به هنگام، تنوع اشکال، رقومی بودن و امکان پردازش در تهیه نقشه های کاربری اراضی از اهمیت بالایی برخوردارند. از اینرو درگوشه و کنار جهان از این تصاویر برای تهیه نقشه های کاربری اراضی استفاده میشود. در تحقیق حاضر نیز با هدف استخراج کاربریهای اراضی حاشیه شرقی دریاچه ارومیه، از تصاویر ماهواره ای  SPOT 5 استفاده شده و نقشه کاربری اراضی منطقه تهیه شده است. برای انجام این تحقیق در مرحله پیشپردازش، تصحیحات هندسی و اتمسفری برروی تصاویر اعمال شده است. در مرحله پردازش با تعیین ترکیبی از سطوح ۱،۲،۳ سیستم طبقه بندی میشگیان برای نقشه کاربری اراضی اقدام به اعمال تکنیکهای پردازش تصویر شده و نقشه کاربری اراضی منطقه با دقت کلی ۸۷ درصد تهیه شده و با تشکیل پایگاه اطلاعات زمینی برای نقشه بدست آمده نتایج ارائه شده است.

واژگان کلیدی : سنجش از دور، کاربری اراضی، طبقه بندی حداکثر احتمال، حاشیه شرقی دریاچه ارومیه

 

1 – مقدمه

کاربری اراضی، توصیف نوع بهرهبرداری انسان برای یک یا چند هدف برروی یک قطعه زمین میباشد از

دیرباز، آگاهی از نوع و درصد کاربری های کشاورزی و باغی و قابلیت بالقوه کشت هریک از مناطق کشاورزی در تامین غذای انسانها اهمیت داشته و در برنامه ریزی های کشاورزی مورد توجه بوده است. سنجش از دور و فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی ١ از جمله تکنولوژیهای برتر و کارآمد در بررسی تغییرات محیطی و مدیریت منابع است که اطلاعات بروز را برای اهدف مدیریتی فراهم می آورند. تصاویر سنجش از دور با تفکیک مکانی بالا در کشاورزی دقیق کاربرد بسیاری دارد. این تصاویر به علت رقومی بودن، ارائه اطلاعات به هنگام، فراهم آوردن دید همه جانبه، استفاده از قسمت های مختلف طیف الکترومغناطیس برای ثبت خصوصیات پدیده ها، پوشش های تکراری، سرعت انتقال و تنوع اشکال داده ها از ارزش زیادی برخوردارند.

با توجه به کارایی بالای این تکنولوژی در امر کشاورزی، امروزه در کشاورزی دقیق ١ با استفاده از داده های سنجش از دور، استخراج نقشه های کاربری اراضی، تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و باغی امکانپذیر گشته است. استفاده از داده ها و تکنیک های سنجش از دور، این تکنولوژی را در جایگاه مهمترین و بهترین وسیله برای استخراج نقشه های کاربری اراضی قرار داده است. با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی متفاوت می توان نقشه های کاربری اراضی را در سطوح مختلف تهیه نموده و وضعیت موجود پوشش زمین/کاربری اراضی را مورد مطالعه قرار داد. در این رابطه محقیقین مختلف تحقیقاتی را انجام داده اند که به چند مورد از آنها اشاره می شود. فیضی زاده و همکاران ( ۱۳۸۶ ) با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ لندست ۷ نقشه کاربری اراضی شهرستان ملکان را استخراج نمودند آنها برای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای از الگوریتم طبقه بندی حداکثر احتمال استفاده نمودند . سیتو   ( با استفاده از تصاویر ) ماهواره ای TM لندست نقشه کاربری های اراضی در دلتای رودخانه بی آرل واقع در قسمت جنوبی کشور چین را استخراج نموده و در تحقیق خود با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه ای تغییرات کاربری اراضی را در این منطقه مشخص کرده است. ناقامانی و راماچاندران ( 2004 ) نقشه کاربری اراضی و پوشش اراضی ناحیه پوندی چاری را با استفاده از تصاویر ماهوارهای و GIS‌ تهیه نموند و نتیجه میگیرند که داده های سنجش از دور دارای قابلیت بی نظیری برای استخراج کاربری های اراضی و کشف تغییرات هستند. بیلاح و گازی (‌2004 ) با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضی شهر خولنا در بنگلادش نمودند و برای انجام این کار تصاویر ماهواره ای TM لندست را پردازش نموده و با اعمال انواع الگوریتم های طبقه بندی نقشه کاربری اراضی این منطقه را تهیه کردند. نتایج نهایی مبین این واقعیت بود که تصاویر ماهواره ای برای اهداف برنامه ریزی از اهمیت به سزایی برخوردارند.جمع بندی پیشینه تحقیق نشان می دهد که تصاویر سنجش از دور از قابلیت بالایی برای استخراج نقشه های کاربری اراضی برخوردار بوده و در سراسر جهان توسط محقیقن برای ارزیابی کاربری و پوشش اراضی بکار گرفته می شود.

 

                فهرست مطالب  
عنوان صفحه
چکیده 2
واژگان کلیدی 2
1 – مقدمه 3
2 – معرفی محدوده مورد مطالعه : 5
3 – مواد و روش ها  : 6
3 – 1 – مرحله پیش پردازش تصاویر ماهواره ای 7
3 – 2 – تعین سطح نقشه کاربری اراضی 8
3 – 3 – طبقه بندی تصاویر ماهواره ای 8
3 – 3 – 1 – نمونه های آموزشی 9
3 – 3 – 2 – پیاده سازی نمونه های آموزشی بر سطح تصویر 11
3 – 3 – 3 – طبقه بندی تصویر 11
3 – 3 – 4 – ارزیابی صحت طبقه بندی 13
3 – 3 – 5 – عملیات پس از طبقه بندی 15
3 – 3 – 6 – تشکیل پایگاه اطلاعات زمینی 16
4 – نتیجه گیری و پیشنهادات 19
منابع 20

 

 

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 23
حجم: 684 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *