دانلود تحقیق راجب بارنامه

بارنامه

متصدیان حمل و نقل در مقابل کالاهای تحویلی باید سندی را صادر کنند که به بارنامه موسوم است . این سند دارای مشخصاتی از قبیل وزن ، علامت ، تعداد و نوع بسته هاست و استفاده از آن به شیو ه های مختلف امکانپذیر است ؛ برای مثال با پشت نویسی بارنامه می توان کالا را به دیگری فروخت و یا انتقال داد . همچنین وجود بارنامه مبین وجود کالا و میزان ارزش آن است و فقط در مقابل ارائه آن می توان کالا را تحویل گرفت .

البته صدور بارنامه در وجه شخص معین ( خریدار یا تحویل گیرنده کالا ) یا حامل صورت می گیرد ؛ اما در روشهای پرداختی اعتبارات اسنادی ، غالب بارنامه ها در وجه بانکهای رابط خریدار و فروشنده صادر می شود و بانک با دریافت بهای کالا و هزینه های مربوط ، به پشت نویسی بارنامه در وجه ذی نفع اقدام می کند .

یک نکته مهم قابل ذکر است و آن معنای اصولی بارنامه است . وجود بارنامه مبین بارگیری کالا در کشتی و آماده حمل بودن یا حرکت کشتی است . بارنامه انواع متعدد و مختلفی دارد ؛ مانند بارنامه دریایی ( بارنامه شطها و کانالها ) ، بارنامه زمینی ( قطار و کامیون ) و بارنامه هوایی که جزییات هر یک از این اسناد به اشکال گوناگونی صادر می شود .

 

بارگیری و بار اندازی

بارگیره از زمانی آغاز می گردد که چنگک یا چنگال جرثقیل ، باری را که فرستنده ، آماده بارگیری کرده است به منظور بارگیری در کشتی از اسکله یا بارانداز یا وسایل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد ، گرفته و بلند کند و باراندازی ( یا تخلیه ) زمانی خاتمه می یابد که چنگک یا چنگال جرثقیل ، بار را در اسکله و یا بارانداز یا وسایل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد ( بند ه ماده 52 قانون دریایی ایران ) .

 

بارنامه دریایی

سندی را که مشخصات کامل بار در آن قید شود و فرمانده کشتی یا نماینده او آن را امضا کنند و به موجب آن متعهد شوند که بار با کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود بارنامه دریایی می خوانند که ذکر مشخصات ذیل درآن ضروری است :

نام کشتی ، بندر مبدأ و تاریخ بارگیری ، بندر مقصد ، علامت و مشخصات و نوع بار و تعداد بسته و جمع آن ، وزن خالص و عیر خالص و اندازه آن از نظر حجمی ، نام و نشانی فرستنده بار و متصدی باربری و تحویل گیرنده ، شرایط بارگیری و حمل بار و واحد نرخ ،تعداد نسخ بارنامه .

البته نسخه های بارنامه باید دست کم در چهار برگه تهیه شده و نمره گذاری شده باشد . نسخه اصل متعلق به فرستنده باز ، نسخه دوم برای شخصی که بارنامه به نامش صادر شده است ، نسخه سوم برای فرمانده کشتی و نسخه چهارم برای صاحب کشتی و یا نماینده قانونی اوست . کسی که شغل او بارگیری و یا باراندازی کشتی است ، یا بدین منظور به کار گرفته شده است استیودور نامیده می شود . این شخص جزو خدمه کشتی نیست ، اما با مالک کشتی قرارداد بسته است و فرق او با عامل حمل و نقل آن است که عامل حمل ونقل با مالک کالا قرار داد می بندد . البته در حال حاضر معمولاً عامل حمل و نقل این بخش از کار را خود انجام می دهد .

شخص یا موسسه ای که برای حمل کالا از طریق یکی از شیوه های حمل و نقل ، قرارداد منعقد می کند ، عامل حمل و نقل یا متصدی حمل و نقل نامیده می شود .

شخص یا مؤسسه ای که با انعقاد قرار داد حمل و نقل با مسافر یا ارسال کننده بار ، در مقابل اجرت معین ، حمل مسافر یا کالا را از محلی به محل دیگر بر عهده می گیرد ، حمل کننده خوانده می شود . از آنجا که بارنامه نیز خود اقسام متفاوتی دارد ، از نظر مفهوم آن را به سه دسته تقسیم می کنیم :

الف )بارنامه کالای بارگیری شده در کشتی . مطمئن ترین نوع بارنامه است و پس از بارگیری روی عرشه کشتی صادر می شود و مبین نام کشتی و تاریخ ارسال کالاست .

ب ) بارنامه کالای دریافت جهت حمل . این گونه بارنامه در واقع تأیید نامه ای است حاکی از دریافت کالا به وسیله متصدی حمل و مبین عمل حمل نیست .

ج ) بارنامه سراسری ( یکسره ) . زمانی که در حمل کالا از شیوه های مختلف حمل و نقل استفاده می شود چنین بارنامه هایی صادر می گردد . هنگامی که مؤسسه حمل و نقلی اقدام به صدور بارنامه سراسری می کند بدین معناست که مسئولیت حمل سرتاسر مسیر را پذیرفته و مؤسسات دیگر حمل که با او همکاری می کنند ، شریک او محسوب نمی شود ، بلکه روابطشان بر اساس قراردادهای فرعی جداگانه است . به هر حال طرف فرستنده ، مؤسسه صادر کننده بارنامه سراسری است .

بارنامه دریایی اهمیت بسیاری دارد و باید هر گونه نکات و شرایطی که برای طرفین قرارداد حمل و نقل لازم است ، در آن درج شود . در ضمن بارنامه بدون قید CLEAN مورد قبول خریدار و یا بانک گشایش دهنده است و چنانچه شرطی دال بر معیوب بودن آن و یا بسته بندی کالا در بارنامه ذکر شده باشد مورد قبول خریدار نخواهد گرفت که این گونه بارنامه ها را مشروط می نامند . اگر یکی از نسخ بارنامه دریایی موجب تحویل و یا انتقال کالا شود ، نقش نسخه های دیگر پایان پدیرفته است . به هر حال حمل کننده موظف نیست بدون دریافت نسخه اثلی بارنامه دریایی کالا را تحویل دهد ؛ زیرا همان طور که ذکر شد بارنامه معمولاً در دو یا چند نسخه اصلی صادر می گردد که تمام آنها دارای شرایط و تاریخ یکسان است . قرار داد حمل و نقل دریایی که به منظور حمل کالا یا مسافر از هر نقطه به نقطه دیگر ، در مسیرهای مختلف آبی منعقد می شود CONTRACT   OF   AFFREIGHTMENT نامیده می شود . این قراردادها معمولاً بین صاحب کشتی ( مستأجر کشتی ) و صاحب کالا (فرستنده کالا ) منعقد می گردد که به دو صورت کلی انجام می پذیرد .

الف )انعقاد قرارداد میان صاحب کشتی و فرستنده کالا برای حمل محمولاتی از یک بندر به بندر دیگر که در مقابل آن صاحب کشتی مبالغ معینی را به عنوان کرایه دریافت می دارد . این نوع قرارداد غالباً برای حمل و نقل خطوط جاری و منظم به کار گرفته می شود و به قراردادهای حمل کالا ( LINER SERVICE )مشهور است .

ب ) انعقاد قرارداد بین مالک کشتی و کرایه کننده کشتی که این گونه قراردادها می تواند شامل تمام کشتی و یا قسمتی از کشتی شود . در این قراردادها تعداد سفر و زمان هر سفر مسخص شده و مبلغ اجاره به شرایط عرضه و تقاضا بستگی دارد . مسأله مهم دیگری که لازم است ذکر شود و در مبحث حمل و نقل جایگاه مهمی دارد ، چگونگی تقسیم خزینه هایی از قبیل مخارج بارگیری ، جابجایی ، تخلیه کشتی و حتی باز شمار است .

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 26
حجم: 115 کیلوبایت

25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.