or

دانلود مقاله مقاله همبستگی ریز ساختارها و متغیرهای فرایندی در فولاد FSW HSLA-65

دانلود مقاله مقاله همبستگی ریز ساختارها و متغیرهای فرایندی در فولاد FSW HSLA-65

آزمایش ها

ترکیبات شیمیایی HSLA 65 (ASTM A945) که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند در جدول 1 فراهم شده اند. ریز ساختارهای فلز اصلی شامل تصفیه کردن مناطق بالایی باینات می باشد که به صورت تصادفی در ماتریس فریت با اندازه ریز پلی گونال و با متوسط اندازه در حدود 8 میکرو متر فراهم شده اند، چنان چه در شکل 8 نشان داده شده است.

صفحات مورد آزمون از ضخامت 5/9 میلی متر به صورت صفحه پیچیده با قطر 762 میلی متر در جهت طولی و 3/203 میلی متر در پهنا آماده شده بودند. محور طولانی مربوط به صفحه آزمون موازی با مسیر پیچیده شده بود. هر صفحه براساس دو سطح به آهستگی برای برطرف کردن اکسید و فراهم ساختن مقیاس سطحی اولیه نسبت به جوشکاری در زمین فرو رفته بود. قبل از جوشکاری صفحات با متانول، روغن ها و گریس هایشان پاک شد. همه جوش ها تحت یک فرایند کنترل کننده عمیق شکل گرفته بود. نفوذ جزئی جوش ها به صورت موازات با مسیر پیچش صفحه ایجاد شده بود. آرگون در مقدار جریان 1/1 متر مکعب بر ساعت به عنوان گاز استحفاظی برای حمایت کردن هم از ابزار و هم سطح جوش از اکسیداسیون سطحی مورد استفاده قرار گرفته بود.

یک ابزار محدب- طوماری- شانه ای- مرحله ای- حلزونی (CS4) برای همه جوش ها مورد استفاده قرار گرفته بود. بخش شانه ای و میخی مربوط به ابزار از PCBN جامد ایجاد شده بود (مکعب پلی کریستالی نیترید بور). هندسه مربوط به ابزار CS4 در شکل 2 نشان داده شده است. یک نوسان 5/0 در طول فرو رفتن و جوش خوردن اعمال شده بود. همه پارامترهای فرایندی و گشتاورها در طول جوش دادن گزارش شده بودند.

آزمایش های صورت گرفته برای تعیین کردن محدوده کار از سرعت های چرخشی و جوشکاری شکل گرفته بودند. محدودیت های عملی مربوط به پارامترها برای تضمین کردن انتخاب شده بودند که اتصالات FSW آزاد از هر گونه شکستی بودند. روش های طراحی آزمایش ها یا DOE برای شکل دادن ماتریس طراحی مورد استفاده قرار گرفته بود. نه شرایط آزمایش از ماتریس طراحی آزمایش کامل به صورت فاکتوریل به دست آمده بود (سه به توان سه). روش طراحی کردن مانند یک ماتریس در هر جای دیگری موجود می باشد. جدول 2 نشان دهنده نه مجموعه از پارامترهای FSW می باشد که برای شکل دادن ماتریس طراحی مورد استفاده قرار گرفته بودند. تحکیم کامل جوش ها در همه پارامترهای ایجاد شده در این جدول خلاصه شده است. انطباق نیروی محوری و گشتاور پیچشی در جدول 2 نشان داده شده است. گشتاور گردشی گزارش شده با افزایش یافتن سرعت جوش و کاهش یافتن سرعت چرخش افزایش می یابد که مشابه با کار گزارش شده توسط Cui است.

این فایل ورد ترجمه در 13 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

59,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.