تحقیق بررسی حقوق کودک


چکیده:

جوانان، جمعیت معتنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که حقوق مربوط به کودکان را در قانون مجازات قدیم و جدید بررسی کنیم و نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامی جدید را مورد بررسی قرار دهیم در این رابطه به کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان و متطبیق جزئی آن با حقوق کودک در ایران نیز اشاره ای خواهد شد.از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه1

اهمیت و ضرورت تحقیق2

سابقه تحقیق3

اهداف تحقیق4

ساماندهی تحقیق5

روش تحقیق5

فصل اول:

کلیات و بررسی حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی قدیم

مبحث اول:تعاریف و مفاهیم7

گفتار اول:تعریف کودکی و دوره کودکی7

بند اول ضرورت کنوانسیون حقوق کودکان8
گفتار دوم:تاریخچه و مراحل تصویب کنوانسیون 9

بند اول محتوای کنوانسیون10

بند دوم ابعاد مختلف کنوانسیون12

بند سوم ساز و کار نظارتی کنوانسیون15

گفتار سوم نقش دولت ها در کنوانسیون15

بند اول وضعیت برخی از کشورها، نسبت به کنوانسیون حقوق کودک16

مبحث دوم حقوق کودک در ایران(قانون مجازات اسلامی قدیم19

گفتار اول تاریخچه تصویب19

گفتار دوم ایران و کنوانسیون حقوق کودک21

گفتار سوم موانع اجرای کامل کنوانسیون در ایران25

گفتار چهارم: کنوانسیون حقوق کودک  و حق شرط ایران28

بند اول عناصر اساسی حق شرط 29

بند دوم اعلامیه تفسیری30

بند سوم شروط تحقق حق شرط31

فصل دوم:

بررسی حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی جدید

مبحث اول: تجمیع و تفصیل قوانین  مربوط به مجازات اطفال34

گفتار اول:سن مسئولیت کیفری 35

گفتار دوم: یکسانی جنسیت38

گفتار سوم :مجازات های جایگزین 39

گفتار چهارم: حذف مجازات اعدام41

گفتار پنجم :مزیت های قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قدیم45

بند اول :توضیح 6  ماده که در قانون جدید به کودکان بزهکار اختصاص یافته46

مبحث دوم :راهکارهایی برای موفقیت آمیز بودن طرح47

گفتار اول:دیدگاه کسانی که اعتقاد دارند همچنان حکم اعدام جاری است48

گفتار دوم :بررسی قانون در این باره54

گفتار سوم :تدابیر قانون جدید برای کاهش جرم55

نتیجه گیری57

منابع و مراجع59

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 61
حجم: 1.39 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *