دانلود اقدام پژوهی بررسی میزان اثر بخشی اقدام پژوهی آموزشیاران، در کاهش مشکلات یاددهی – یادگیری مخاطبان


دانلود اقدام پژوهی بررسی میزان اثر بخشی اقدام پژوهی آموزشیاران، در کاهش مشکلات یاددهی – یادگیری مخاطبان

اهداف تحقیق :

هدف کلی ازاجرای تحقیق ” تعیین میزان اثر بخشی اقدام پژوهی آموزشیاران درکاهش مشکلات یاددهی -یادگیری مخاطبان ” می باشد  و در این راستا، تحقیق اهداف جزئی زیر را دنبال می کند:

 • تعیین میزان اثربخشی اقدام پژوهی آموزشیاران درکاهش مشکلات یادهی -یادگیری مخاطبان
 • مقایسه میزان مشکلات یاددهی- یادگیری مخاطبان آموزشیاران پژوهنده و میزان مشکلات یاددهی یادگیری مخاطبان سایر آموزشیاران
 • مقایسه میزان مشکلات یاددهی – یادگیری مخاطبان آموزشیاران پژوهنده، قبل و بعد از اقدام پژوهی صورت گرفته
 • بررسی کمیت وکیفیت اقدام پژوهی های صورت گرفته توسط آموزشیاران
 • نقد دستورالعمل اجرایی طرح آموزشیار پژوهنده و شناسایی محاسن ومعایب آن
 • شناسایی نقاط قوت وضعف اجراء طرح آموزشیار پژوهنده
 • ارائه راهکارهای عملی درخصوص  توسعه وترویج فرهنگ اقدام پژوهی در بین آموزشیاران

 

سوالات و فرضیه های تحقیق :

در این تحقیق سوالات زیر مطرح می باشد :

 • کمیت و کیفیت اقدام پژوهی های صورت گرفته از سوی آموزشیاران چگونه بوده است ؟
 • محاسن ومعایب شیوه نامه طرح آموزشیار پژوهنده کدام است؟
 • نقاط قوت وضعف اجراء طرح آموزشیار پژوهنده چیست ؟

همچنین فرضیه های اصلی تحقیق به صورت زیر تنظیم شده است :

1-  بین کیفیت اقدام پژوهی آموزشیاران و کاهش مشکلات یاددهی –یادگیری مخاطبان رابطه مثبت وجود دارد.

2-  بین میزان مشکلات یاددهی- یادگیری مخاطبان آموزشیاران پژوهنده و مشکلات یاددهی – یادگیری مخاطبان سایر آموزشیاران ،تفاوت معنی داروجود دارد.

 • بین میزان مشکلات یاددهی – یادگیری مخاطبان آموزشیاران پژوهنده قبل و بعد از اقدام پژوهی صورت گرفته تفاوت معنی دار وجود دارد .

لازم به ذکر است که این تحقیق دارای 5 فرضیه فرعی نیز می باشد.

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 4
حجم: 16 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *