دانلود مقاله بررسی تاثیر گروه درمانی بر بهزیستی روانی دانشجویان


چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر گروه درمانی بر بهزیستی روانی دانشجویان بود . این پژوهش، به صورت آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش آزمون – پس آزمون باگروه کنترل استفاده شد . نمونه شامل 30 دانشجوی شهر تهران بودند . ابتدا از 170 دانشجو آزمون های بهزیستی روان شناختی ریف به عمل آمد؛ سپس تعداد 30 نفر از جامعه فوق که نمره ی پایین تری را در این آزمون ها کسب کرده بودند، انتخاب شدند . از این تعداد، 15 نفر برای گروه آزمایش و 15 نفر برای گروه کنترل به صورت جایگزینی تصادفی انتخاب شدندگروه آزمایشی روش مهارت های ارتباطی را طی 8 جلسه نود دقیقه ای (هر هفته یک جلسه) دریافت کردندپس از اتمام جلسات مجدداً آزمون های بهزیستی روان شناختی روی دو گروه اجرا گردید . یافته ها نشان داد که بین میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت، به نحوی که مهارت درمانی گروهی موجب افزایش بهزیستی روان شناختی گروه آزمایش شده است . مهارت درمانی به شیوه ی گروهی باعث افزایش بهزیستی روان شنا ختی دانشجویان می شودبنابراین شایسته است به منظور ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان ، ارائه ی خدمات آموزشی و برنامه های ارتقاء دهند هی با روش های مناسبی مانند یادگیری براساس حل مسأله با مشارکت فعال دانشجویان در فرآیند بحث با برنامه ریزی مدون انجام پذیرد

مقدمه

به طور کلی، شرایط در حال گذر جامعه، زندگی اجتماعی دانشجویان را با مسائل و پیچیدگی های خاص خود مواجه نموده است و در زندگی با چالش ها و مشکلاتی مواجه می شوند در جریان این دشوار ی ها در اختیار داشتن منابع و مهارت هایی به آنها کمک می کند تا به بهترین شکل ممکن از عهده حل مشکلات خود بر آیند در سالهای اخیر در کشور ایران مانند سایر کشور های جهان علاقه بخصوص مهم از طرف مقامات دولتی و هم از جانب مردم به امر بهداشت روانی نشان داده شده است و اثرات آن در بهبود و اوضاع بیمارستانهای روانی و به کاربردن روشهای صحیح در پیشگیری مشاهده می گردد. عدم سازش وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهور و فراوان است و در هرطبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادل وجود دارند.

هر شخص ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست زیرا که بهداشت فقط منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نبوده  بلکه هدف اصلی آن پیشگیری از وقوع ناراحتی ها  می باشد. پیشگیری عبارت است از به وجود آمده عاملی که مکمل زندگی سالم و نرمال باشد و نیز درمان اختلالات جزیی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید روانی است. یکی از شرایط اصولی بهداشت اصولی بهداشت روانی این است که شخص به خود احترام بگذارد و خود را دوست بدارد(شاملو، 1376). سلامت روانی یکی از مباحث مهمی است که در رشد و بالندگی خانواده و جامعه موثر می‌باشد. سازمان بهداشت جهانی (2004) سلامت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که درآن فرد توانمندی خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می‌کند. به طور کلی بهداشت روانی ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های روانی، کنترل عوامل موثر بروز آن، تشخیص زودرس، پیشگیری از عوامل ناشی از برگشت بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم در برقراری روابط صحیح انسانی است(میلانی فرد، 1386).

شاید کمتر کسی باشد که در طول زندگی خود لحظاتی از نگرانی و افسردگی را احساس نکرده باشد . افسردگی یک اختلال شایع عاطفی است . اگر شدت اینحالت از حد معمول بگذرد ، عرصه‌ی‌ زندگی را بر فرد تنگ کرده او را از همه چیز حتی از خودش بیزار می کند . بنظر می رسد ادعای اینکه اصولاً افسردگی جزئی از زندگی بشر است زیاد مشکل نباشد .

تورو می گوید :« اکثر مردم عمرشان در افسردگی خاموش می گذرد » و شوپنهاور چنین نوشت :« زندگی انسان بین ملال و اندوه نوسان دارد ».

در ابن تحقیق به بررسی تاثیر گروه درمانی بر بهزیستی روانی دانشجویان پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسئله

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

گروه درمانی

مزیت گروه‌درمانی بر درمان‌های فردی

اهداف گروه‌درمانی

بهزیستی روانشناختی

چارچوب نظری تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری و حجم نمونه

 ابزار تحقیق

نحوه اجرای تحقیق

نتایج

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

منابع

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 19
حجم: 182 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *