دانلود بررسی جرم سیاسی در حقوق ایران


چکیده:

یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره  جرم سیاسی است.از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف جرم سیاسی است. به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند. برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی» را معادل جرم سیاسی دانسته اند که سخن نادرستی است؛ زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود. متأسفانه در لوایح قوّه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی» محسوب می شود.

کلید واژه:

جرم سیاسی،ایران،اسلام

مقدمه:

تفکیک بین جرایم سیاسی ، و جرایم عمومی و عادی ، تا انقلاب فرانسه (1789) نه تنها ناشناخته بود ، [1]بلکه ، قبل از آن تاریخ ،‌جز در برخی حکومتها آن هم به صورتی بسیار محدود ، نامی از جرم سیاسی برده نمی شد، ولی در عوض جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد ، با شدیدترین و هولناک ترین مجازاتها ، مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سیاسی ، بلکه خانواده و تبار و مال و منال و خلاصه هستی او ، فدیه و قربانی عمل واقدام مجرم می گردید . از انقلاب فرانسه به بعد ، اندک اندک با ظهور و بروز مکاتب طرفدار فرد « جرم سیاسی » ماهیت و هویت مستقل پیدا کرد و سالها به عنوان اماره و نشانی از رشد ،

[1] محمدصالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات غروب، 1371، ج 3، ص 154

فهرست مطالب:

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت تحقیق3

طرح سوالات3

فرضیات3

پیشینه تحقیق4

روش جمع آوری اطلاعات6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف 8

گفتار اول: تعاریف اصطلاحی و حقوقی8

گفتار دوم: برخی از اصطلاحات9

بند اول: جرم9

بند دوم:سیاست11

بند سوم: انگیزه سیاسی13

بند چهارم:قدرت سیاسی و حاکمیت 14

بند پنجم:نظام سیاسی (رژیم سیاسی16

بند ششم: حکومت و دولت18

بند هفتم: حقوق و آزادی‌های سیاسی20

گفتار سوم:تعریف آزادی از کلام شهید مطهری20

مبحث دوم :تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران22

گفتار اول:پیش از انقلاب اسلامی24

گفتار دوم :پس از انقلاب اسلامی26

فصل دوم:

بررسی جرم سیاسی در حقوق ایران

مبحث اول:بررسی ارکان جرم سیاسی29

گفتار اول: ویژگی های جرم سیاسی 29

گفتار دوم : نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی 31

گفتار سوم : میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی و نقش هیأت منصفه 33

گفتار چهارم : علنی بودن دادگاه ، حضور هیأت منصفه و حضور وکیل و تأکید بر تشکیل جلسات دادگاه در محاکم دادگستری34

گفتار پنجم : تأملی در تخفیفات و تسهیلات 35

مبحث دوم: بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام38

گفتار  اول : تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام 39

گفتار دوم : شخصی (‌و یا درونی بودن )‌جرم سیاسی و یا مادی و بیرونی بودن آن41

گفتارسوم : شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی 43

گفتار چهارم: جرم سیاسی در متون اسلامی 45

گفتار پنجم : مزایای مجرمین سیاسی و حقوق بغاه 47

بند اول : قبل از اقدام به جنگ48

بند دوم : در خلال شورش و پس از جنگ 49

مبحث سوم: دامنه و مصادیق جرم سیاسی50

گفتار اول: نحوه رسیدگی52

گفتار دوم:بررسی و نقد طرح و لایحه جرم سیاسی59

نتیجه گیری و پیشنهادات 66

منابع و مراجع68

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 68
حجم: 584 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *