دانلود بررسی راهکار کاهش جرایم تجاوز به عنف


چکیده:

زندگی انسانها از ابتدا دو وجه داشته است. یک روی آن وفاق و هماهنگی افراد و روی دیگر آن جنگ و نزاع درگیری بین انسانها بوده است. یکی از پدیده هایی که همیشه مورد توجه انسان بوده مسئله جرم بوده است. از جرم تعاریف و تفسیرهای متفاوتی شده است و متفکران زیادی اعم از جامعه شناسان – جرم شناسان – روان شناسان و سایر گروه های علمی و فکری از جنبه های مختلف به آن پرداخته اند. با توجه به اینکه جرم مثل سایر پدیده های اجتماعی یک مسئله چند بعدی و چند علیّتی است و با توجه به دگرگونی و پیشرفت جامعه در ابعاد گوناگون فکری، علمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روزبه روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود لازم است تا این پدیده بصورت کاملاً سیستماتیک و علمی بررسی شود. اگر چه زیست شناسان تاکید برجنبه فیزیولوژیک جرم تأکید داشته اند وروان شناسان بیشتر به ریشه های روانی آن پرداخته اند و از سوی دیگر جامعه شناسان نیز از زوایه جامعه شناختی به آن توجه داشته اند اما علت پدیده جرم در ریشه های آن با دشواری ها و نگرانی های زیادی  همراه است. این تحقیق در کنار سایر تحقیقات انجام شده سهمی دارد تا به قدرتوان خود گوشه هایی از مسئله جرم را کالبد شکافی نماید و به بحث در عوامل اتفاقی و نقش آن در وقوع جرم بپردازد.

در این کار تحقیقی بر آن هستیم که تاثیر فقر بر روی جرائم منافی عفت را مورد بررسی قرار دهیم در این رابطه در ابتدا به تبین و تعاریف مختلف در این رابطه خواهیم پرداخت و در فصل بعد به بیان نظرات مختلف اشاره هایی خواهیم داشت.

 

فهرست مطالب:

مقدمه1

انگیزه انتخاب موضوع1

مفهوم و مواردی که باید آموخته شود2

فرضیات تحقیق2

اهداف کلی و کاربردهای تحقیق 3

پیشینه تحقیق3

روش تحقیق 4

طرح کلی نگارش6

فصل اول:

کلیات

بخش اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی8

گفتار اول:تعاریف جرائم منافی عفت8

مبحث اول : تعریف لغوی 9

مبحث دوم : تعریف اصطلاحی10

مبحث سوم : تعریف قانونی10

گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی 11

مبحث اول : تعریف لغوی11

مبحث دوم : تعریف اصطلاحی11

مبحث سوم : جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی نسبت به سایر جرایم مشابه 13

گفتار سوم:تعاریف فقر17

بخش دوم:بررسی سیر تاریخچه ای تصویب قوانین مرتبط با جرائم منافب عفت19

گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاریجرایم رابطه نامشروع

و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا19

مبحث اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا19

مبحث دوم : بررسی سیر قانونگذاری  بعد از انقلاب اسلامی 20

گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم عمل منافی عفت عمومی23

مبحث اول : بررسی سیر تاریخی جرائم عمل منافی عفت عمومی 23

فصل دوم:

فقر و جرم

بخش اول:رابطه فقر و جرایم ارتکابی27

گفتار اول :تأثیر فقر در بزهکاری از دیدگاه جرمشناسی28

گفتار دوم :همبستگی مثبت بین فقر و جرم31

گفتار سوم: جرائم ناشی از رفاه اقتصادی38

فصل سوم:

بررسی تاثیر فقر بر جرائم منافی عفت و انحرافات اجتماعی

بخش اول:رابطه فقر و جرائم منافی عفت از دیدگاه حقوقدانان و جامعه شناسان50

گفتار اول :انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت51

گفتار دوم :فقر و انحرافات اجتماعی53

مبحث اول :تبیین های نظری 53

گفتار سوم :نظریه‎ های مربوط به فقر55

مبحث اول: چشم انداز فرهنگی 55

مبحث دوم: چشم انداز موقعیتی 57

مبحث سوم :چشم انداز ربطی58

گفتار چهارم :نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی 58

گفتار پنجم :رابطه بین فقر و انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت60

مبحث اول :نظریه مخالفان 61

مبحث دوم :نظریه موافقان62

بخش دوم :فقر و انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت از منظر دین63

گفتار اول :مفهوم فقر 63

گفتار دوم :رابطه فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین65

گفتار سوم :نقش فقر در انحرافات اجتماعی از منظر دین67

نتیجه گیری و پیشنهادات72

منابع و مراجع76

منابع فارسی و عربی76

منابع انگلیسی77

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 77
حجم: 944 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *